Ryseitiau Mel&Fell i ysbrydoli eich picnic haf perffaith

Cacen Punt Haf Aeren Leol Cacen Punt Llwyd Iarll a Hufen Chwipio

Mae’n gwasanaethu:12
Tywydd: 2 awr
* Wedi’i addasu o Rysáit Cacen Punt Perffaith Barefoot Contessa

Cynhwysion:

 • Siwgr Demerara, i’w chwistrellu mewn padell
 • 3 cwpan o flawd cacen wedi’i hidlo
 • 1 llwy de o halen kosher
 • 2 lwy fwrdd deilen gyfan Te Earl Grey (ffefryn Mel yw Creamy Earl Grey o Light of Day Organics)
 • 1 cwpan hufen trwm
 • 1⁄2 pwys (2 ffyn) menyn heb halen, ar dymheredd ystafell
 • 2 1⁄2 cwpan o siwgr gronynnog
 • 6 wy mawr ychwanegol, ar dymheredd ystafell
 • 2 lwy de o fanila pur
 • Croen lemwn o 2 lemon

Offer:

 • Sosban tiwb 12-cwpan neu ddwy sosban dorth
 • Chwistrell pobi neu fenyn i orchuddio’r sosbenni
 • Papur memrwn, i wneud sling, ar draws ochr fer y badell
 • cymysgydd trydan

PEIDIWCH â chynhesu’r popty ymlaen llaw. Bydd hyn yn helpu i sicrhau pobi hyd yn oed. Rhowch rac yn y popty fel bod y gacen yn eistedd yn y canol. Chwistrellwch badell diwb 12-cwpan yn hael (nid un â gwaelod symudadwy!) neu ddwy badell dorth (8 1⁄2 x 4 1⁄2 x 2 1⁄2 modfedd) gyda chwistrell coginio i orchuddio’n gyfartal. Ysgeintiwch siwgr demerara arno, gan wyro’r sosban(iau) i wneud gorchudd gwastad o siwgr dros y gwaelod a’r ochrau. Gosod o’r neilltu.

Cyfunwch y blawd cacen wedi’i hidlo a’r halen a rhowch y cymysgedd trwy ridyll neu ridyll. Gosod o’r neilltu. Mwydwch y dail te yn yr hufen trwm am o leiaf 10 munud. Byddwch yn defnyddio’r dail te yn y gacen, felly peidiwch â phoeni am eu straenio.

Yn y bowlen o gymysgydd trydan gyda’r atodiad padl, curo menyn a siwgr gronynnog ar gyflymder canolig 5 munud, nes ei fod yn felyn golau a blewog. Gyda’r cymysgydd ar gyflymder canolig-isel, ychwanegwch yr wyau un ar y tro, gan gymysgu’n dda ar ôl pob ychwanegiad. Cymysgwch y darn fanila a chroen lemwn. Gyda’r cymysgydd yn isel, ychwanegwch y cymysgedd blawd fesul traean am yn ail gyda’r hufen, gan ddechrau a gorffen gyda blawd a chrafu ochrau’r bowlen i gyfuno. (Peidiwch â phoeni os yw’n edrych ychydig yn geuled.) Cynyddwch y cyflymder i ganolig a churwch am 3 munud. Dylai’r toes fod yn ysgafn a blewog iawn.

Arllwyswch y cytew i mewn i sosbenni parod, topiau llyfn, a’u rhoi mewn popty oer. Trowch y popty i 350 gradd a phobwch am 50 i 55 munud, nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yn dod allan yn lân. Oerwch yn y badell am 30 munud, tynnwch y gacen yn ofalus i rac pobi, talgrynnu ochr i fyny, a’i oeri’n llwyr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.