Ryseitiau Pasg TikTok i roi cynnig arnynt gan gynnwys cacennau a Babka sy’n deilwng o Instagram

Mae’r Pasg yn un o’r gwyliau melysaf, yn llythrennol. Rhwng Wyau Cadbury a Phîp Marshmallow lliwgar, mae digon o ddanteithion i’w mwynhau ar Sul y Pasg. Er y gallwch chi bob amser fwyta ffa jeli a Reese’s Eggs o’ch basged Pasg, gallwch chi hefyd fod yn greadigol yn y gegin trwy roi cynnig ar rai ryseitiau Pasg TikTok ar gyfer eich parti.

Os ydych chi’n cynllunio cinio Pasg traddodiadol gyda’ch teulu, mae gan TikTok ddigon o syniadau bwyd Pasg hefyd. TikTok mewn gwirionedd yw’r lle i fod ar gyfer bwyd blasus, teilwng o Instagram. Felly p’un a ydych chi eisiau rhywbeth sawrus fel pizza neu rywbeth melys fel babka siocled, mae yna rysáit Pasg TikTok ar FYP sydd ar eich cyfer chi mewn gwirionedd. Mae hyd yn oed rhai ryseitiau cacennau Pasg traddodiadol sy’n gweithio ar gyfer unrhyw achlysur.

Yn y bôn, mae syniadau bwyd y Pasg yn ddiddiwedd. Fodd bynnag, os nad ydych am chwilio am rysáit babka siocled neu rysáit cacen Pasg eich hun, nid oes angen poeni. Arbedwch eich sgiliau hela ar gyfer yr wyau lliwgar rydych chi wedi’u cuddio o amgylch y tŷ a rhowch gynnig ar y 12 Rysáit Pasg TikTok hyn sydd wedi’u llunio ar eich cyfer chi yn unig.

01

Rysáit Cacen Pasg Traddodiadol Bach

I gael trît annwyl y gall eich ffrindiau ei fwynhau mewn picnic awyr agored, byddwch am wneud y Cacennau Pasg Traddodiadol Bach hyn. Yn ôl y tiwtorial gan TikToker @erinsgranola, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cymryd cacen fer fach, y gallwch chi ei chael yn y siop, a’i llenwi â rhywfaint o jam mefus. Ychwanegwch hufen, mefus ffres, a mwy o jam cyn gosod cacen fach arall ar ei ben. Oddi yno, gallwch chi addurno ag eisin a pha bynnag ddanteithion Pasg sydd gennych o gwmpas y tŷ.

02

Rysáit Roll Bunny Cinnamon

Rysáit Pasg hynod hawdd arall nad yw’n gofyn ichi gymysgu unrhyw gynhwysion yw’r Rysáit Roll Bunny Cinnamon hwn gan TikToker @bestfriendsforfrosting. Yn syml, siapiwch eich rholiau sinamon parod i’w pobi yn siapiau cwningen, eu pobi a’u haddurno â rhew a M&Ms ar gyfer yr wyneb.

03

Dim Rysáit Rhisgl Pasg Pobi

Mae’r rysáit rhisgl Pasg hwn hefyd yn hynod syml. Nid oes angen popty arnoch chi hyd yn oed. Yn syml, leiniwch daflen pobi gyda chracyrs graham a haenen ar ben rhai malws melys wedi toddi a menyn, yn ôl TikToker @playpartyplan. Dyma pryd y gallwch chi fod yn greadigol gyda’ch crwst Pasg trwy ychwanegu pa bynnag siocled wedi toddi a candy Pasg yr ydych yn ei hoffi ar ei ben cyn oeri yn yr oergell.

04

Rysáit Salad Ffrwythau Pasg Hawdd

05

Rysáit Wyau Cythraul Cyw y Pasg

Mae wyau cythraul bob amser yn syniad parti gwych. Maen nhw’n hawdd i’w bwyta gyda’ch bysedd, ond peidiwch â gwneud wyau diafol yn rheolaidd yn unig. Gwnewch rai Wyau Cyw Iâr Pasg wedi’u Deviled wedi’u hysbrydoli gan fideo @kellyscleankitchen TikToker. Yn syml, torrwch yr wyau wedi’u coginio yn eu hanner a rhowch y llenwad yn y canol fel cyw sbecian.

06

Rysáit Cacen Pasg Eidalaidd Traddodiadol

I gael rhywbeth blasus, gwnewch y rysáit pizza gwledig hwn gan TikToker @kathyquad123. Mae’r gacen Pasg Eidalaidd draddodiadol hon yn syniad gwych ar gyfer prif gwrs eich cinio Pasg. Gallwch hefyd ei wneud eich hun gyda’r llenwadau sydd orau gennych.

07

Rysáit Pizza Wy Pasg

Mae’r Pizza Wyau Pasg hwn gan TikToker @heathercoxzzz yn rysáit cinio Pasg hwyliog i chi a’ch cyd-letywyr ei wneud gyda’ch gilydd. Rholiwch ychydig o does pizza i siâp wy a’i addurno â saws, caws a thopins lliwgar. Gall hyd yn oed fod yn fwy o hwyl nag addurno rhai wyau Pasg go iawn.

08

Rysáit Croissant Wy a Hufen

Yn galw ar bawb sy’n dwli ar Wyau Cadbury Creme, dyma rysáit y Pasg i chi. Mae’r rysáit Creamy Egg Croissant hwn gan TikToker @thisisplanetfood yn flasus ac mor hawdd i’w wneud. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lapio wy hufenog mewn crwst pwff cyn ei bobi mewn ffrïwr aer. Efallai mai hon fydd eich hoff ffordd newydd o fwynhau wyau cwstard bob Pasg.

09

Rysáit Babka Siocled Traddodiadol

Gall babka siocled fod yn rhywbeth rydych chi wedi’i fwyta bob blwyddyn dros y Pasg gyda’ch teulu. P’un a yw’n draddodiad ai peidio, byddwch am geisio gwneud y rysáit babka espresso siocled hwn gan TikToker @cloudykitchen. Daw’r hwyl go iawn o rolio’r toes gyda’r siocled ac yna ei blethu i ffurfio’r babka.

10

Rysáit draddodiadol ar gyfer bara Pasg

Gall traddodiad Pasg arall yn eich teulu gynnwys gwneud bara Pasg. Os yw hynny’n wir, byddwch chi am ddilyn y rysáit bara Pasg hwn gan TikToker @food52. Ar ôl gwneud eich toes, plethwch ddau ddarn gyda’i gilydd a ffurfio cylch i chi osod wy wedi’i liwio yn y canol. Ychwanegwch eich sglodion cyn pobi am tua 20-25 munud yn y popty, a mwynhewch!

unarddeg

Rysáit Cacennau Cwningen Pasg

Mae TikTok yn wych ar gyfer dod o hyd i ryseitiau newydd a ffyrdd creadigol o addurno. Wedi’r cyfan, rydych chi eisiau lledaeniad sy’n deilwng o Insta ac sydd â’ch holl westeion yn tynnu tunnell o luniau o fwyd. I gael eich ysbrydoli gan gacennau cwpan, edrychwch ddim pellach na thiwtorial @faveveryday TikToker ar gyfer cacennau casgen cwningen gan ddefnyddio malws melys wedi’u torri i fyny. Gallwch hefyd wneud cacennau cwningen Pasg gyda’r darn ffoil hwn gan TikToker @yumlabels i greu siâp pen cwningen.

12

Rysáit Cwcis Nyth Aderyn

I gael y danteithion perffaith, byddwch chi eisiau gwneud y Cwcis Nyth Adar hyn gan TikToker @bestfriendsforfrosting. Yn syml, toddwch ychydig o siocled a chymysgwch ychydig o nwdls chow mein i greu’r nyth. Llenwch ychydig o wyau siocled a’u hoeri yn yr oergell cyn ei weini. Maen nhw wir yn edrych fel nythod adar bach.

Leave a Comment

Your email address will not be published.