Ryseitiau Pwdin Eid al-Adha 2022: O Sheer Khurma i Kesar Phirni, rhowch gynnig ar y seigiau dilys hyn i ychwanegu melyster ychwanegol at Bakrid.

Mae melysion yn hanfodol i bob gŵyl, gan ei bod yn amhosibl dychmygu achlysuron heb ddanteithion llawn siwgr sy’n lleddfu’r enaid a’r tafod. Eid al-Adha 2022 yw eich gŵyl i flasu rhai pwdinau a melysion unigryw sy’n unigryw i’r gwyliau hwn. Bydd Eid al-Adha neu Bakrid i’w gweld ledled y byd ddydd Sul, Gorffennaf 10. Mae’r ŵyl Islamaidd yn un o’r ddwy ŵyl flynyddol fawr i Fwslimiaid ar ôl Eid ul-Fitr. Fe’i gelwir hefyd yn ‘Wledd yr Aberth’ neu ‘Wledd yr Aberth’. Wrth i’r diwrnod mawr agosáu, archwiliwch rai pwdinau a melysion traddodiadol i baratoi a dathlu Bakrid 2022.

Mae’r sancteiddiaf o’r ddwy ŵyl Islamaidd, Eid al-Adha, hefyd yn cael ei nodi fel ‘Salty Eid’ neu ‘Savory Eid’ oherwydd bod y rhan fwyaf o’r seigiau a baratoir ar y diwrnod hwn yn sawrus, yn hallt ac yn sbeislyd. Fodd bynnag, nid yw cael rhywbeth melys byth yn opsiwn gwael ar ôl pryd mawr i roi diweddglo blasus i’ch cinio. Yn wir, nid yw’r rhan fwyaf o wyliau byth yn dod i ben heb ddanteithion melys, ac mae’n rhaid i chi wneud i Eid ddisgyn i’r categori hwnnw. P’un a yw’n khurma pur, sewaiyan neu phirni, gwnewch eich Eid al-Adha yn felysach gyda’r pwdinau hyn wedi’u gorchuddio â siwgr ac ychwanegwch flas dilys at eich ôl-swper blasus. Eid al-Adha 2022 Ryseitiau Blasus Di-Llysieuol: O Kebda i Chatkara Boti, 5 Saig Demtasiwn i’w Mwynhau ar Bakra Eid

khurma pur

Mae pryd yr ŵyl ei hun yn cael ei baratoi ym mhob cartref gan obeithio dathlu Eid yn yr arddull mwyaf blasus a mwyaf clasurol. Pwdin nwdls yw arbenigedd Eid al-Adha. Yn aml mae ffrwythau sych a dyddiadau ar ben y pwdin dathlu i ychwanegu ychydig mwy o gyfoeth a blas.

Tiwtorial Ryseitiau Khurma Pur

Sewaiyan

Powlen hufenog o sewaiyan yw’r cyfan sydd ei angen arnoch chi’r Eid al-Adha hwn. Mae’r pwdin nwdls arall yn cael ei rostio mewn ghee a’i goginio gyda llaeth i roi gwead llyfn iddo. Gall pinsiad o saffrwm yn bendant weithio rhyfeddodau gyda’r pwdin blasus hwn.

Tiwtorial Rysáit Sewaiyan

Shahi Tukda

Mae’r pwdin brenhinol hwn yn hanfodol ar gyfer eich parti swper moethus ac mae mor hawdd i’w wneud. Mae melyster a gwead y pryd hwn yn gwneud dewis cartref perffaith yn lle desi mithai. Dyma’r pwdin Nadoligaidd clasurol y dylech chi ei gael yn bendant ar Eid.

Tiwtorial Rysáit Shahi Tukda

Kessar Phirni

Gall y pryd melys hwn fod yn fersiwn iach o’ch pwdin gan ei fod yn cael ei baratoi gydag ychydig o laeth, reis a chnau. Gyda thipyn o saffrwm ar ei ben, gall phirni fod yn bwdin perffaith sy’n hynod iach a blasus. Mae’n bwdin hanfodol i’w ychwanegu at eich dewislen Eid.

Tiwtorial Rysáit Kesar Phirni

Mango Falooda gyda Hufen Iâ

Wrth i chi ffarwelio â ffrwythau enwocaf yr haf, rhowch un danteithion olaf y tymor i chi’ch hun trwy baratoi mango falooda. Gall llaeth melys oer, mangoes, falooda sev, cnau Ffrengig a basil blodeuol (hadau sabja) fod y pwdin eithaf i’w weini yn Bakrid.

Tiwtorial rysáit mango falooda gyda hufen iâ

Felly, cewch eich ysbrydoli gan y ryseitiau pwdin anhygoel hyn a thrwythwch rywfaint o felyster i’ch gwyliau. Gorffennwch eich pryd blasus ar nodyn melys trwy goginio’r pwdinau blasus hyn. Hapus Eid al-Adha!

(Ymddangosodd y stori uchod gyntaf ar LatestLY ar Gorff 9, 2022 am 10:39am IST. Am fwy o newyddion a diweddariadau ar wleidyddiaeth, y byd, chwaraeon, adloniant a ffordd o fyw, mewngofnodwch i’n gwefan yn diweddaraf .com).

Leave a Comment

Your email address will not be published.