Ryseitiau Pwdin Ffrwythau Haf Hawdd

Beth i’w wneud â’r holl aeron, ceirios a ffrwythau cerrig hynny:

Crydd Aeron Cymysg gyda Hufen Chwip wedi’i Rewi yw fy hoff bwdin haf erioed. Rwyf wedi bod yn gwneud fersiwn o’r trît ffrwythlon, tyner, a heb fod yn rhy felys ers degawdau. Weithiau dwi’n dyblu’r rysáit; mae bwyd dros ben yn diflannu’n gyflym.

Mae’r gramen gobler sy’n dilyn, sydd â blas menyn melys, croen oren, a blawd gwenith cyflawn gyda chnau Ffrengig, yn cinch i’w wneud, yn enwedig o’i gymharu â chrwst pei. Yn atgoffa rhywun o gwci mawr, gyda haenau ysgafn, naddu a thop creisionllyd, llawn siwgr, mae’r gramen gobler yn cyferbynnu’n hyfryd â daioni cudd yr aeron.

Fel y’i hysgrifennwyd, mae’r crydd hwn yn galw am lus, mefus a mafon, ond mae gennych chi opsiynau o ran yr haen ffrwythau. Ar ôl diwrnod o hel aeron, rydw i’n hoffi gwneud y rysáit hwn gyda dim ond llus, dewis arall anhygoel o hawdd i bastai llus. Pan fo mefus yn fach ac yn lleol, mae fersiwn mefus yn blasu fel y gorau o’r haf. Yn y cyfamser, mae defnyddio cymysgedd o aeron marchnad ffermwyr tymhorol yn creu pwdin soffistigedig, llai melys.

Rwy’n argymell yn fawr stocio hufen trwm a mascarpone yn ystod tymor aeron ac eirin gwlanog. Mor arfog, gallwch chi baratoi pwdin ysmala ar unrhyw adeg. Mae ychwanegu ychydig o mascarpone neu gaws crème fraiche at yr hufen trwm wedi’i chwipio’n ysgafn yn ychwanegu blas ac yn helpu i sefydlogi’r cymysgedd. Bydd y cyfuniad yn aros yn blewog am oriau yn yr oergell neu wedi’i bacio mewn oerach â rhew.

Haenwch y gymysgedd hufen chwipio gyda nectarinau ac aeron ar gyfer pwdin trawiadol heb unrhyw sgiliau crwst.

Pan fydd y gegin yn cŵl, dwi’n hoffi gwneud y Lemon Wafer Cookies o’r rhifyn diweddaraf o “The Joy of Cooking” i’w defnyddio mewn pwdinau wedi’u rhewi. Neu defnyddiwch y cwcis menyn gorau a brynwyd yn y siop i’w hychwanegu at yr haenau; byddant yn meddalu ychydig ac yn ychwanegu gwead cain i bwdinau wedi’u rhewi. Gweinwch gracyrs ychwanegol, yn dal yn grimp, ar yr ochr.

Os yw ryseitiau dim-coginio yn fwy cyflym yr haf, mae granita, pwdin wedi’i rewi wedi’i wneud â ffrwythau ffres a rhew, yn cael ei ystyried fel y pwdinau ffrwythau haf mwyaf adfywiol o’r holl fwyd. Rwy’n prynu ceirios pan fyddant yn eu tymor ac yn eu pylu cyn rhewi. Dim ond yn fyr y mae angen dadmer y ceirios ar gyfer y rysáit sy’n dilyn. Gweinwch iâ mewn prydau bach gyda sblash o prosecco neu win pefriog.

ESgid FFRWYTHAU CYMYSG GYDA MASCARPONE A HUFEN LEMON

Paratoi: 30 munud

Oeri: 30 munud

Coginio: 1 awr

Yn gwneud 8 dogn

Nodiadau: Rwy’n defnyddio siwgr addurno Melin Goch Bob i frownio fy nghrasennau crydd a phastai yn ystod tymor ffrwythau’r haf.

Defnyddiwch sosban pobi dwfn 9 modfedd ar gyfer y rysáit hwn i atal byrlymu yn y popty.

Cynhwysion:

1 1/4 cwpan o flawd cacen

1/4 cwpan blawd gwenith cyfan

1/4 cwpan siwgr gronynnog

1 3/4 llwy de o bowdr pobi

1/4 llwy de o halen

1 llwy de o groen oren wedi’i gratio’n fân

1/2 cwpan (1 ffon) menyn heb halen, oer iawn, wedi’i dorri’n ddarnau bach

1/3 cwpan hufen chwipio trwm neu hanner a hanner

1 llwy fwrdd hufen chwipio trwm neu hanner a hanner

1/2 cwpan siwgr gronynnog

5 llwy fwrdd startsh corn

1/4 llwy de o halen

3 cwpan o lus heb goesyn

3 cwpan o fefus wedi’u sleisio’n fach

1-2 cwpan o fafon

2 lwy fwrdd o sudd oren neu pomgranad ffres

1 llwy fwrdd hufen chwipio trwm neu hanner a hanner

Siwgr bras, i addurno

Hufen chwipio o mascarpone a lemwn gweler y rysáit i weini

Cyfeiriadau:

1. Cymysgwch gyda’i gilydd 1 1/4 cwpan o flawd cacen, 1/4 cwpan blawd gwenith cyflawn, 1/4 cwpan siwgr gronynnog, 1 3/4 llwy de o bowdr pobi, 1/4 llwy de o halen, ac 1 llwy de o halen, croen oren wedi’i gratio i mewn powlen fawr.

2. Ychwanegwch 1/2 cwpan o ddarnau menyn oer iawn heb halen a defnyddiwch gymysgydd stand neu ddwylo glân i weithio’r menyn yn y blawd nes bod y cymysgedd yn debyg i flawd bras.

3. Rhowch 1/3 cwpan o hufen chwipio trwm dros y cymysgedd blawd a defnyddiwch fforc fawr i ddod â phopeth at ei gilydd mewn toes blewog. Peidiwch â gorweithio’r toes. Trowch y toes allan ar ddarn o bapur cwyr neu ddeunydd lapio plastig. Casglwch y toes yn sgwâr 1 modfedd o drwch a’i lapio yn y papur. Rhowch yn yr oergell am 20 i 30 munud.

4. Cynhesu’r popty i 350 gradd. Yn hael menyn dysgl pobi sgwâr 8- neu 9 modfedd dwfn. Rhowch ef ar hambwrdd pobi rhag ofn i swigod ffurfio.

5. Ar gyfer y llenwad, cymysgwch 1/2 cwpan o siwgr gronynnog, 1/4 cwpan startsh corn, a 1/4 llwy de o halen mewn powlen fawr. Ychwanegwch 3 cwpan o llus, 3 cwpan o fefus, 1-2 cwpan o fafon, a 2 lwy fwrdd o sudd oren ffres. Taflwch yn ysgafn i orchuddio’r aeron yn gyfartal. Trosglwyddwch i ddysgl pobi parod.

6. Rhowch flawd ar arwyneb gwaith a gosodwch y toes cobler ar ei ben. Defnyddiwch rolio â blawd arno i rolio’r toes yn sgwâr 8 neu 9 modfedd i gyd-fynd â’ch dalen pobi. Trosglwyddwch yn ofalus i ddysgl pobi i orchuddio llenwad aeron yn bennaf; nid oes angen iddo orchuddio’r brig yn llwyr. Priciwch gyda fforc i ryddhau stêm. Peidiwch â phoeni os bydd y toes yn torri; defnyddiwch eich bysedd i’w drwsio. Ysgeintiwch ben y toes gyda 1 llwy fwrdd o hufen ac yna gyda’r siwgr bras.

7. Pobwch nes bod y gramen yn frown euraid dwfn a’r sudd yn byrlymu o amgylch yr ymyl, 50-60 munud. Os ydych chi am i’r top frownio mwy, pobwch am 5 munud ychwanegol. Oerwch am o leiaf 30 munud ar rac weiren.

8. Gweinwch yn gynnes neu ar dymheredd ystafell. Defnyddiwch lwy fawr i gymysgu’r cymysgedd yn seigiau gweini. Top gyda doliau hael o hufen chwipio mascarpone.

HUFEN CHWIP MASCARPONE A LEMON

Paratoi: 10 munud

Yn gwneud 2 gwpan hael

Sylwch: Rwy’n oeri fy bowlen gymysgu a chwisgiau ar ddiwrnodau poeth i gadw popeth mor oer â phosib. Gweinwch hwn gydag aeron ffres neu eirin gwlanog wedi’u sleisio neu gyda chryddion, cacennau, a sglodion. Os caiff ei gadw’n oer iawn, bydd yr hufen yn cadw’ch pigau’n feddal am oriau.

Cynhwysion:

1 cwpan hufen chwipio trwm, oer iawn

2 lwy fwrdd o siwgr powdr

1/3 cwpan mascarpone neu crème fraiche caws

1/2 llwy de o groen lemwn mân iawn

Pinsiad o halen

Cyfeiriadau:

1. Rhowch 1 cwpan o hufen chwipio trwm mewn powlen gymysgydd dur di-staen wedi’i oeri. Curwch ar gyflymder uchel nes iddo ddechrau tewhau.

2. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o siwgr powdr nes bod brigau meddal yn ffurfio.

3. Curwch ynghyd 1/3 cwpan caws mascarpone, 1/2 llwy de o groen lemwn, a phinsiad o halen yn ddigon hir i gyfuno.

4. Arllwyswch i mewn i gynhwysydd wedi’i orchuddio a’i roi yn yr oergell tan yr amser gweini (neu hyd at 6 awr).

PARFFAI NECTARIN A FFRWYTHAU

Paratoi: 20 munud

Amser wrth gefn: 20 munud

Amser oeri: 1 awr neu hyd at 6 awr

yn gwneud 4 dogn

Os nad ydych am ddefnyddio gwirod oren, rhowch 1 neu 2 lwy fwrdd o fêl blodau oren yn lle’r gwirod a’r siwgr.

Cynhwysion:

1 neithdarin aeddfed mawr neu eirin gwlanog, wedi’i dorri’n hanner, wedi’i bylu

1 cwpan mefus aeddfed wedi’u sleisio’n denau iawn

1 cwpan mafon coch, aur, neu ddu, neu fwyar duon

3 llwy fwrdd gwirod oren

2 lwy fwrdd o siwgr powdr

Hufen chwipio mascarpone a lemwn, gweler y rysáit

8 bara byr, bisgedi, amaretti, neu friwsion bara sinsir, crymbl

mafon ffres, i addurno

Sbrigyn mintys ffres, i’w haddurno

Cyfeiriadau:

1. Gan weithio dros bowlen, defnyddiwch gyllell finiog i dorri 1 neithdarin neu eirin gwlanog yn dafelli tenau iawn. Ychwanegu sleisys neithdarin, 1 cwpan tafelli mefus, ac 1 cwpan mafon i bowlen. Ychwanegwch 3 llwy fwrdd o wirod oren a 2 lwy fwrdd o siwgr powdr; trowch yn ysgafn. Gadewch i sefyll am tua 20 munud.

2. Yn y cyfamser, gwnewch hufen chwipio mascarpone lemwn.

3. Rhowch ddogn hael o’r ffrwyth ar waelod 4 gwydraid o win coesyn neu bwdin. Top gyda 1 llwy fwrdd o hufen mascarpone, ychydig o ddarnau cwci, a mwy o ffrwythau. Ailadroddwch haenau i lenwi’r gwydr yn gyfartal, gan orffen gyda dollop o hufen. Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell o leiaf 1 awr neu hyd at 6 awr.

4. Gweinwch yn oer, wedi’i addurno â mafon ffres a sbrigyn mintys.

Gwenithfaen CEIRIAID FROD

Paratoi: 15 munud

Rhewi: 5 i 6 awr

Yn gwneud 6 cwpan (6 dogn)

Rhowch lwy fwrdd neu ddau o win pefriog ar y sgwpiau o granita, os dymunir. Rwy’n hoffi ychwanegu ceirios Amarena mewn surop neu geirios Luxardo Maraschino ar gyfer danteithion ceirios triphlyg.

Nodyn: Ar gyfer y surop syml, mudferwch 1 cwpan o siwgr gydag 1 cwpan o ddŵr mewn sosban fach nes bod siwgr wedi’i doddi’n llwyr. Oerwch a rhowch yn yr oergell am sawl wythnos. Gallwch ddefnyddio ceirios wedi’u rhewi os na allwch ddod o hyd iddynt yn ffres.

Cynhwysion:

1 pwys heb goesyn, ceirios tarten brith (2 gwpan)

1 pwys o geirios melys heb goesyn (2 gwpan)

1/2 cwpan o ddŵr

1/2- 2/3 cwpan o surop syml (gweler y nodyn)

1/8 llwy de o halen

Ceirios Luxardo maraschino, dewisol, ar gyfer addurno

Cyfeiriadau:

1. Piwrî 1 pwys o geirios tart wedi’u tyllu a 1 pwys o geirios melys wedi’u toi gyda 1/2 cwpan o ddŵr mewn cymysgydd (gweithiwch mewn sypiau os oes angen) nes eu bod yn llyfn. Gwthiwch drwy hidlydd rhwyll mân i mewn i badell pobi metel 13-wrth-9 modfedd. Ychwanegwch surop syml i flasu a halen.

2. Rhewi nes slushy iawn, 1-2 awr. Cribiniwch y gymysgedd gyda fforc fawr i’w fflwffio. Yna ailadroddwch y broses rewi a chribinio bob 2 awr nes ei fod yn hollol blewog ac wedi rhewi.

3. Dychwelwch i’r rhewgell ac ailadroddwch y broses rewi a fforc-gribinio 2 waith arall.

4. Defnyddiwch sgŵp hufen iâ i roi’r gymysgedd yn sbectol fach. Addurnwch â cheirios maraschino, os dymunir.

Pwdinau Aeron Haf JeanMarie Brownson, Dyluniwyd gan Shannon Kinsella

Mae Parfaits Berry Nectarine yn bwdinau ffrwythau haf hawdd i’w gwneud.

Leave a Comment

Your email address will not be published.