Ryseitiau pwdin hawdd nad oes angen cymysgydd arnynt

Does dim amheuaeth bod cymysgwyr stondin a chymysgwyr dwylo wedi gwneud pobi gymaint yn haws. Ond mae rhwyddineb swynol mewn gwneud pwdin heb orfod tynnu un allan a heb orfod ei olchi wedyn. Mae gan New York Times Cooking ddigon o bwdinau sydd angen dim mwy nag ychydig o bowlenni ac ychydig o ymdrech. Dyma 14 o’r danteithion hynny y gallwch eu gwneud ar hyn o bryd.

Ar gyfer y rysáit fegan pum seren hwn gan Ali Slagle, y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw sosban a llwy bren neu sbatwla gwrthsefyll gwres. Unwaith y byddant mewn llaw, dim ond mater o gymysgu’r llaeth ceirch gyda’r siwgr, cornstarch, coco a halen ydyw. Mae siocled chwerwfelys yn rhoi blas cynnes a diymwad o ddwfn, ac yn anad dim, mae’r cynnyrch terfynol yn barod mewn dim ond 15 munud.

Er bod y gacen hawdd hon gan Dawn Perry wedi’i hysbrydoli gan aeron melys yr haf, mae’n gweithio cystal ag aeron wedi’u rhewi neu ffrwythau carreg seren y cwymp: yr eirin. Ac mae defnyddio ffrwythau wedi’u rhewi wedi’u trochi mewn ychydig o flawd yn atal eich cacen rhag cael ei chacennau â gormod o sudd ffrwythau.

Rysáit: Teisen Fenyn Aeron

Er y gallai fod yn ormod o ymrwymiad i wneud y cwpanau menyn cnau daear cartref hyn ar gyfer tric-neu-treaters, byddent yn ergyd enfawr mewn unrhyw gynulliad arswydus. Yn well byth, mae fersiwn Samantha Seneviratne o’r rysáit yn ddiddiwedd: defnyddiwch eich hoff fenyn almon yn lle menyn cnau daear, neu rhowch y siocled tywyll yn lle’r siocled lled-melys y mae’n ei argymell. Ac ni allai chwistrelliad o halen môr naddion ffres o’r popty niweidio chwaith.

Rysáit: Cwpanau Menyn Pysgnau Siocled

Pan fyddwch yn ansicr, gwnewch gacen olew olewydd. Maent yn hawdd ac mae ganddynt gymaint o flas gyda chyn lleied o waith. Mae’r rysáit meskouta hwn, gan Nargisse Benkabbou, yn cael ei ddisgleirio o groen dau oren. Mwynhewch gyda’ch coffi yn y bore neu’ch amaro gyda’r nos, pryd bynnag y byddwch chi awydd cacen.

Mae’n debyg, os ydych chi am bobi ychydig, bydd gennych chi’r holl gynhwysion wrth law i wneud y Gacen Llwy Jerrelle Guy hon. (Pwyntiau bonws os oes gennych ychydig o hufen iâ fanila yn dodwy.) Gorffennwch gyda mefus piwrî a’u sudd, wedi’u rhoi ar ben y cytew cacen cyn pobi, ar gyfer pwdin sydd mor hawdd i’w wneud ag sy’n flasus.

Rysáit: cacen llwy mefus

Pan nad oedd hi’n rhedeg cylchoedd gyda’i chyfoedion, gwnaeth Katharine Hepburn browni blasus, a daeth y rysáit ar ei gyfer i’r Times trwy lythyr darllenydd yn 2003. Nid yn unig maen nhw’n flasus iawn (diolch i hoffter Mrs Hepburn am fel ychydig o flawd â phosib), mae’r paratoad mor sylfaenol â phosibl ar gyfer brownis, efallai’n amnaid i gyfnod mwy clasurol o bobi.

Rysáit: Brownies Katharine Hepburn

Yr allwedd i wneud fersiwn di-gymysgwr o’r bariau hyn sydd wedi’u hysbrydoli gan PB a J. o Dawn Perry yw sicrhau bod eich menyn mor llyfn â phosib. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hynny, rydych chi’n gwneud cwymp na fydd fwy na thebyg yn para tan ddiwedd yr wythnos.

Rysáit: Bariau Menyn Cnau Duon

Gyda’r gwyliau’n prysur agosáu, efallai eich bod yn chwilio am syniadau am anrhegion cartref. Peidiwch ag edrych ymhellach na’r candies cnau coco hyn o Yewande Komolafe. Dim ond ychydig o gynhwysion hanfodol, gan gynnwys hufen cnau coco neu laeth, sinsir, cardamom, ac wrth gwrs cnau coco wedi’i rwygo, yn cynhyrchu 72 danteithion trofannol na fydd eich ffrindiau a’ch teulu yn eu hanghofio yn fuan.

Rysáit: Candy Cnau Coco

Pwy sy’n dweud ei bod yn rhaid iddi fod yn dymor traeth i chi fwynhau cacen traeth? Mae’r pastai hon gan Margaux Laskey trwy Bill Smith, cyn-gogydd Crook’s Corner yn Chapel Hill, Gogledd Carolina, sydd bellach wedi cau, yn cyfuno blas tangy Key Lime Pie â blasau tangy-melys Lemon Meringue Pie. Yma, mae’r crwst cracer yn cael ei wneud mewn prosesydd bwyd, ond gellir ei wneud â llaw hefyd. Yn syml, cymysgwch nes ei fod yn edrych ac yn teimlo fel toes.

Rysáit: cacen traeth yr Iwerydd

Mae danteithion Rice Krispies yn hawdd yn un o’r pwdinau di-gymysgwr mwyaf annwyl. Mae fersiwn un sosban Genevieve Ko o sgiws clasurol yn fwy modern na’r danteithion y gallech fod wedi tyfu i fyny gyda nhw, gan ddefnyddio pretzels menyn a siocled lled-melys. Y canlyniad yw’r math o bwdin melys a sawrus y gwneir breuddwydion ohono.

Rysáit: Reis Krispies danteithion gyda siocled a pretzels

A ydych yn teimlo nad ydych wedi pwyso cymaint ag y byddech wedi dymuno tuag at grwst hydrefol? Gall y rysáit hwn gan Samantha Seneviratne fod yn ateb ichi. Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae’n dod at ei gilydd mewn ychydig funudau yn unig, gyda’r rhan fwyaf o’r gwaith yn cael ei wneud yn y popty. Mae un darllenydd yn awgrymu gwneud llawer mwy na’r swm a argymhellir o wydredd seidr a’i arllwys dros bron unrhyw bwdin yr hoffech ychwanegu blas cwympo ato.

Er gwaethaf ei henw laissez-faire, mae angen ychydig o ymroddiad ar y gacen pum seren hon gan Amanda Hesser trwy ei mam, Judith. Dylai’r cytew fod yn llyfn ond heb fod yn rhy gymysg, sy’n llawer haws ei gyflawni os gwnewch y gacen hon yn gyfan gwbl â llaw. Unwaith y bydd hynny wedi’i wneud, rydych chi’n ei arllwys i mewn i diwb, neu badell Bundt, ac yna ar ben y gacen wedi’i oeri gyda siocled tangy perffaith a rhew hufen sur.

Rysáit: cacen dymp siocled

Unwaith eto, peidiwch byth â chysgu ar fara cyflym (neu yn yr achos hwn, cacen gyflym). Mae’r fersiwn hon o Yossy Arefi ychydig yn haws na chacen lawn, gan ddod at ei gilydd mewn un bowlen a rhoi’r ewin caws hufen arferol yn lle rhew lemon tarten. Voilà, cacen foron yn ystod yr wythnos.

Rysáit: Cacen Bara Moron gyda Gwydredd Lemon Sbeislyd

Dim cymysgydd? Dim problem. Does dim amser? Hefyd, dim problem, yn enwedig o ran y rysáit hwn a gyflwynwyd gan ddarllenydd gan Amy Casey, wedi’i addasu gan Melissa Clark. Gallwch chi gael y cwcis pum cynhwysyn hyn yn y popty mewn llai na 15 munud ac yna allan y drws awr arall ar ôl iddynt gael eu pobi. Mewn geiriau eraill, mae yna reswm ei fod yn dal i fod yn rysáit pum seren bron i ddegawd ar ôl ei ymddangosiad cyntaf.

Rysáit: bara melys siwgraidd

Leave a Comment

Your email address will not be published.