Ryseitiau Pwdin Pasg blasus TikTok

Mae angen diweddglo melys ar bob seder Pasg. Ac er na fydd bara burum ar y fwydlen, nid oes angen i’r rhai sydd â dant melys boeni oherwydd mae yna lawer o bwdinau blasus sy’n gyfeillgar i’r Pasg yn tueddu ar TikTok y tymor hwn. O gacen matzah i mousse, dyma bum rysáit pwdin Pasg na fyddwch chi eisiau eu colli!

Mae taliadau benthyciad myfyrwyr yn dechrau eto ym mis Mai: Dyma sut i baratoi

Efallai y bydd y gacen hon yn edrych yn ffansi, ond mewn gwirionedd mae’n hawdd iawn i’w gwneud. Dechreuwch trwy osod matzah ar daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn. Nesaf, arllwyswch y siocled wedi’i doddi dros y matzah a’i wasgaru’n gyfartal. Unwaith y bydd y siocled yn galedu, taenwch haenen o hufen chwipio matcha ar ochr arall y matzah. Pentyrrwch bob darn o matzah mewn padell torth wedi’i leinio â phapur memrwn. Topiwch yr haenau matzo gyda’r hufen chwipio matcha. Yna rhewi am chwe awr cyn ei weini.

Sut y dangosodd Evan Ffug ei gynnydd cyflym i enwogrwydd:

Bydd gwesteion yn mynd yn wallgof am y macaroons cnau coco hyn. Yn gyntaf, curwch y gwynwy, halen, detholiad fanila, a mêl nes bod y sylwedd yn dod yn ewyn. Nesaf, plygwch y sglodion cnau coco i mewn. Nesaf, defnyddiwch sgŵp hufen iâ i drosglwyddo’r cytew i daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn. Rhowch nhw yn y popty ar 350 gradd Fahrenheit am 15 munud. Ar ôl pobi, trochwch bob cwci mewn siocled wedi’i doddi cyn ei weini.

Os ydych chi’n hoffi siocled ac aeron, y rysáit hwn yn bendant yw eich jam. Dechreuwch trwy doddi siocled tywyll a’i gyfuno ag olew cnau coco. Yna defnyddiwch lwy i drosglwyddo’r siocled i’r leinin cacennau cwpan. Yna ychwanegwch lenwad mafon wedi’i wneud â mafon wedi’i rewi, surop masarn, hufen cnau coco, ac olew cnau coco. Gorchuddiwch y llenwad gyda mwy o siocled a’i orchuddio â mafon sych cyn rhewi.

Mae’r mousse hufennog blasus hwn yn cynnwys trwyth o fefus. Yn gyntaf, ychwanegwch y gwynwy, mefus wedi’u sleisio, sudd lemwn, a siwgr cansen i gymysgydd trydan. Nesaf, curwch y cynhwysion ar gyflymder uchel am tua 10 i 15 munud, gan gynyddu cyflymder y cymysgydd drwy’r amser. Dylai’r mousse ddod yn fwy chwipio a blewog. Yn olaf, trosglwyddwch y mousse i gynhwysydd a’i rewi nes ei fod yn barod i’w weini.

Mae’r parfaits aeron siocled perffaith hyn yn barod i fynd. Mae’r rysáit hwn yn cynnwys ychwanegu haen o bwdin siocled i wydr ac yna mefus, llus, a hufen chwipio. Ar ben yr hufen chwipio gyda darnau brownis o radd y Pasg a mafon. Yna ychwanegwch haen arall o bwdin siocled, aeron cymysg, a hufen chwipio. Rhowch aeron ar ben y parfait pwdin, darnau brownis cyfeillgar i’r Pasg, a thaenell o fêl.

Edrychwch ar olwg seren ‘Gossip Girl’ Evan Mock o’i sesiwn tynnu lluniau ar glawr In The Know:

Mae In The Know bellach ar gael ar Apple News – dilynwch ni yma!

Os oeddech chi’n hoffi’r erthygl hon, edrychwch ar hyn rysáit rhisgl matzah blasus!

Ymddangosodd post Ryseitiau Pwdin Pasg Delicious TikTok yn gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

Mae gan TikTok obsesiwn ag eli haul newydd Glow Recipe sy’n dyblu fel serwm

Rwy’n Olygydd Ffordd o Fyw A Dyma 14 o Eitemau Byddaf yn Prynu Gan Nordstrom Y Gwanwyn hwn

Mae’r cogydd teithiol yn rhannu diwrnod yn ei fywyd ar TikTok

Mae TikToker yn canmol ‘Encanto’ am gynrychioli mamolaeth: ‘Roedd gan Pepa Antonio pan oedd hi’n 45 oed’

Leave a Comment

Your email address will not be published.