Ryseitiau Ramadan: freekah a chawl cyw iâr

Pwdin o’r Dwyrain Canol yw baklava melys, creisionllyd a llyfn a geir yn aml mewn cynulliadau cymdeithasol, dathliadau ac iftar yn ystod Ramadan.

Mae Baklava wedi’i baratoi’n ofalus a’i lenwi â chnau, fel almonau rhost, cnau Ffrengig, neu gnau pistasio, ac weithiau mae cnau pistasio ar ei ben a’i felysu â surop. Mae llawer o wledydd yn honni mai eu pwdin eu hunain yw’r pwdin, gan gynnwys Gwlad Groeg, Twrci a Syria.

Ond mae hanes baklava yn dyddio’n ôl i’r 8fed ganrif CC. C. yn ystod yr oes Assyriaidd. Defnyddiodd yr Asyriaid haenau o fara gwastad croyw a thaenu cnau wedi’u torri rhyngddynt, gan eu dowsio â mêl, ac yna pobi’r cynnyrch terfynol mewn popty cyntefig â phren.

Mae baklava modern, neu baklawa fel y dywed y Dwyrain Canol, wedi mynd trwy lawer o drawsnewidiadau yn y broses gynhyrchu.

Mae’r holl diroedd a fu unwaith o dan yr Ymerodraeth Otomanaidd, gan gynnwys y Dwyrain Canol, Dwyrain Môr y Canoldir, y Balcanau, a’r Cawcasws, yn hawlio baklava fel eu pwdin cenedlaethol.

Mae’n fwyaf tebygol bod y crwst melys wedi’i berffeithio yn ystod teyrnasiad yr Otomaniaid o’r 15fed ganrif hyd at ei gwymp yn gynnar yn yr 20fed ganrif, gan fod y cofnod hynaf ar baklava yn bresennol yn llyfr coginio Palas Topkapi, lle bu’r swltaniaid Otomanaidd cyntaf yn byw ac yn gweithio.

Roedd Baklava yn cael ei ystyried yn bwdin moethus yn Nhwrci yn y 19eg ganrif y gallai dim ond y cyfoethog ei fforddio. Mae yna ddywediad y mae Tyrciaid yn ei ddefnyddio hyd heddiw wrth ddisgrifio eu statws ariannol: “Nid wyf yn ddigon cyfoethog i fwyta baklava bob dydd.”

I wneud baklava, bydd angen 400g o does phyllo, 200g o fenyn a 200g pistachio wedi’i dorri’n fân. Ar gyfer y surop, paratowch 1 cwpan o siwgr, 1 cwpan o ddŵr, 2⁄3 cwpan o fêl, ½ llwy de o flodau oren neu ddŵr rhosyn, ac 1 llwy fwrdd o sudd lemwn.

Gan ddechrau gyda’r surop, ychwanegwch yr holl gynhwysion mewn padell a’i droi nes bod y siwgr yn hydoddi ac yn tewhau ychydig, yna ei roi o’r neilltu i oeri.

Ar wyneb glân, gosodwch ddalen o does phyllo, menyn arno, ychwanegu haen arall, ail-menyn, chwistrellwch y pistachio wedi’i dorri’n gyfartal, gosodwch ddau sgiwer yn llorweddol ar y ddau ben ac ar ymyl y cynfasau, rholiwch yn dynn cyn gwasgu. y rholyn yn ei hanner, yna ei roi ar hambwrdd menyn a thynnu’r sgiwerau o’r rholyn.

Ailadroddwch y broses a leiniwch y rholiau ochr yn ochr ar yr hambwrdd, a rhowch fenyn arnyn nhw cyn eu pobi mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw ar 160 gradd Celsius am hyd at 1.5 awr. Arllwyswch y surop ar unwaith dros y baklava unwaith y bydd allan o’r popty.

Archebwch nes ei fod ar dymheredd yr ystafell, ei dorri’n sgwariau, ei roi ar blât a’i weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.