Ryseitiau Ramadan: Sinamon Sesame Swirls

RIYADH: Nid yw iftars Ramadan yn Saudi Arabia bellach yn gyfyngedig i fwydydd a diodydd traddodiadol ac maent yn ehangu i gynnwys bwydydd o bob cwr o’r byd.

Tra dywedodd un cogydd o fusnes cartref fod y galw mawr am fwydydd byd-eang yn ei gorfodi i berffeithio ei pharatoad, credai un arall fod paratoi’r seigiau hyn yn helpu pobl i adnabod diwylliannau cymunedau amrywiol.

Mae bwrdd Ramadan yn Saudi Arabia yn dyst i bresenoldeb cynyddol o’r seigiau y mae llawer o wledydd ledled y byd yn enwog amdanynt. (Cyflenwyd)

Dywedodd Haifa Thayed, cogydd mewn busnes cartref yn Khafji, wrth Arab News: “Pizza yw fy hoff fwyd. Mae’n un o’r seigiau (mwyaf) pwysig dw i’n edrych ymlaen at fwyta yn Ramadan iftar. Mae’n hanfodol yn ystod Ramadan, p’un a yw’r pizza yn grwn, yn siâp triongl neu’n siâp cylch bach.

“Mae yna seigiau anhraddodiadol yr wyf yn berffaith am eu gwneud, yn enwedig adjaruli, pryd Sioraidd y dysgais ei wneud wrth weithio gyda fy nai, sy’n rhedeg cwmni teithio yn Tbilisi.”

Pan oeddwn yn yr Unol Daleithiau yn astudio, bûm yn byw gyda chyd-letywr o Japan am dros ddwy flynedd a dysgodd bopeth yr oedd angen i mi ei wybod am y diwylliant a’r bwyd i mi. Mae llawer o fwyd môr rwy’n ei gysylltu â’r haf.

Najd AlruwailiPreswylydd Riyadh

Mae’r ddysgl wedi’i gwneud o does ar siâp hirgrwn. Mae’n wag yn y canol ac mae ganddo amrywiaeth o dopinau caws, gan gynnwys caws hallt. Mae’n cael ei bobi nes bod y toes yn debyg i gacen.

Dywedodd, ar ôl i’r adjaruli gael ei goginio’n llawn, gallwch chi hefyd osod y melynwy a darn o fenyn ar ben y caws yn y canol.

Mae bwrdd Ramadan yn Saudi Arabia yn dyst i bresenoldeb cynyddol o’r seigiau y mae llawer o wledydd ledled y byd yn enwog amdanynt. (Cyflenwyd)

Mae’r pryd hwn yn cael ei fwyta trwy gymryd darn o’r gacen a chymysgu’r caws gyda’r melynwy amrwd. Ond nid yw’n addas ar gyfer suhoor oherwydd ei fod yn hallt ac yn eich gwneud yn sychedig yn ystod ymprydio.

Felly ei hoff saig suhoor yw pasta gyda llysiau a madarch, llysiau a chyw iâr, neu salad cesar cyw iâr oherwydd ei fod yn saig gyfoethog sy’n ei llenwi.

Meistrolodd Thayed lawer o brydau wrth astudio yn ninas San Diego yn yr Unol Daleithiau sawl blwyddyn yn ôl, gan gynnwys pastai afalau, cyw iâr rotisserie a quesadillas.

“Mae gan bob pryd flas gwahanol sy’n wahanol i’n prydau traddodiadol. Mae fy nheulu wrth eu bodd â’r ffordd yr wyf yn paratoi’r prydau hyn ac maent bob amser yn gofyn i mi baratoi’r prydau hyn ar eu cyfer. Rwyf wedi dod yn fwy dyfeisgar gyda fy nulliau paratoi.”

Fel arfer, mae’n well gan Norah Hamid tacos, hamburgers a chwcis. Ond yn ystod Ramadan, mae’n well ganddo sbageti, kibbeh Libanus a biryani Indiaidd. Mae hi hefyd yn gwneud brownis o bryd i’w gilydd.

Mae bwrdd Ramadan yn Saudi Arabia yn dyst i bresenoldeb cynyddol o’r seigiau y mae llawer o wledydd ledled y byd yn enwog amdanynt. (Cyflenwyd)

Dywedodd Abdullah Alradadi, brodor o Medina, 23, fod y pryd Saudi o kabsa yn rhan bwysig o’r pryd Ramadan yr oedd ef a’i ffrindiau yn ei fwyta yn ystod y mis ymprydio. Ond Eidaleg oedd ei ddewis bwyd pan nad oedd yn bwyta bwyd traddodiadol.

“Fy hoff fwydydd rhyngwladol i’w bwyta yn ystod mis Ramadan yw pizza a phasta. Maent yn hawdd iawn ac yn gyflym i’w gwneud ar gyfer suhoor. Dysgais i ddechrau sut i wneud y seigiau hyn yn Riyadh. Agorodd cymaint o fwytai rhyngwladol nes i mi syrthio mewn cariad â’r seigiau a dysgu sut i’w paratoi.”

Gyda chymaint o fwytai rhyngwladol yn agor ac yn ehangu ledled y Deyrnas, mae Saudis yn ymgorffori bwydydd amrywiol yn eu prydau dyddiol.

“Rwy’n gwybod bod pizza a phasta, yn enwedig fettuccine Alfredo, yn brydau poblogaidd iawn yn yr Eidal,” meddai.

Mae Hamid wedi dysgu sut i wneud nwdls arddull Tsieineaidd. Mae pryd o fwyd i bedwar yn galw am winwnsyn wedi’i sleisio’n fawr, dwy frest cyw iâr wedi’i giwio, moron, garlleg wedi’i friwio a sinsir, saws soi, nwdls, a phupur cloch.

Mae bwrdd Ramadan yn Saudi Arabia yn dyst i bresenoldeb cynyddol o’r seigiau y mae llawer o wledydd ledled y byd yn enwog amdanynt. (Cyflenwyd)

Mae hi’n coginio’r nwdls am 10 munud neu yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Coginiwch y cyw iâr mewn padell arall, tynnwch unwaith ac ychwanegwch y winwnsyn, garlleg, sinsir, menyn a phast tomato.

Yna mae gweddill y cynhwysion yn cael eu hychwanegu, ynghyd â chymysgedd o startsh a dŵr oer i dewychu.

“Ar ôl hynny, ychwanegwch y pasta wedi’i ferwi a darn o saws soi. Gadewch i chi goginio am 10 munud.

Ei hoff fwyd suhoor yw biryani, a’i hoff fwyd iftar yw koshary Eifftaidd. Rhoddodd gynnig ar koshary gyntaf ar ôl i ffrind o’r Aifft ei argymell iddo, a rhoddodd gynnig ar biryani mewn bwyty Indiaidd yn gyntaf. Dysgodd sut i goginio’r prydau hyn trwy ymarfer a gwylio fideos ar-lein.

Mae’r rhai sy’n byw yn Riyadh yn disgrifio ei pharatoad o seigiau rhyngwladol yn dda iawn ac mae’n credu bod eu paratoi yn caniatáu iddi ddysgu am ddiwylliannau amrywiol gymunedau ledled y byd.

Dywedodd Najd Alruwaili, sy’n 27 ac yn byw yn Riyadh, iddi ddod i gysylltiad â bwyd rhyngwladol i ddechrau pan oedd yn cwblhau ei hastudiaethau dramor.

“Pan oeddwn yn yr Unol Daleithiau yn astudio, bûm yn byw gyda chyd-letywr o Japan am dros ddwy flynedd a dysgodd bopeth yr oedd angen i mi ei wybod am y diwylliant a’r bwyd,” meddai Alruwaili. “Nid oes gan fy chwantau ddim tymhorau.”

Yn ystod mis Ramadan, wrth i’r tywydd ddechrau cynhesu a’r haf nesáu, mae Alruwaili yn dechrau chwennych bwyd môr.

“Rwy’n cysylltu llawer o bysgod cregyn â’r haf. Yn ystod y cyfnod hwn mae gen i chwant am swshi a bwyd môr ar ben prydau traddodiadol. Dechreuais fod eisiau bwyta bwyd Japaneaidd a deuthum yn gefnogwr ohono.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.