Ryseitiau Retro 4ydd o Orffennaf

Gadewch i ni wneud rhywbeth Nadoligaidd, Chicago.

Er anrhydedd i’r 4ydd o Orffennaf, fe wnes i gribo trwy’r 100 mlynedd diwethaf o ryseitiau ar thema gwladgarol gan yr awdur bwyd eiconig Tribune Mary Meade am syniadau a bu’n rhaid i mi eu rhannu gyda chi.

Dydw i ddim yn gogydd neu bobydd dawnus, ond rwy’n cael ryseitiau retro yn hwyl am sawl rheswm:

  1. Yn nodweddiadol mae digonedd o gynhwysion yn y siop groser, ac mewn tun yn bennaf.
  2. Mae cyfarwyddiadau rysáit fel arfer yn hawdd i’w dilyn, ac o ystyried fy sgiliau, diolch byth eu bod.
  3. Mae pob creadigaeth yn aml yn destun sgwrs, ac yn rhyfeddol o flasus.

Felly rhowch wybod i mi os gwnewch unrhyw rai o’r eitemau hyn ar gyfer eich crynhoad. Byddwn wrth fy modd yn gweld lluniau o sut y maent yn troi allan! Wrth siarad am luniau, diolch i ffotograffydd Tribune Terrence Antonio James am sesiwn tynnu lluniau wych!

Mae nawr yn amser da i danysgrifio i’r Tribune. Dim ond $12 ydyw am danysgrifiad digidol 1 flwyddyn.

Diolch am ddarllen. Welwn ni chi wythnos nesaf!

— Kori Rumore, Gohebydd Gweledol

Sylw i Ben-blwydd 175 Chicago Tribune | Cwis: Profwch eich gwybodaeth am hanes Chicago | Posau a gemau | Rhifyn Papur Newydd Electronig Heddiw | 100 o gloriau hanesyddol

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Chicago Tribune ar 19 Mehefin, 1935.

darllen mwy >>>

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Chicago Tribune ar 29 Mehefin, 1950.

grand stand chicago vintage

grand stand chicago vintage

Wythnosol

Mae cylchlythyr Vintage Tribune yn blymio’n ddwfn i archifau’r Chicago Tribune gyda lluniau a straeon am y bobl, lleoedd a digwyddiadau sy’n siapio gorffennol, presennol a dyfodol y ddinas.

darllen mwy >>>

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Chicago Tribune ar 4 Gorffennaf, 1963.

darllen mwy >>>

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y Chicago Tribune ar 4 Gorffennaf, 1970.

darllen mwy >>>

Arweiniodd fy chwiliad am y rysáit Nadolig Tribune vintage vintage mwyaf hynod fi at rywbeth lliw ffwr y Grinch: cymysgedd rhyfedd a gyffyrddwyd ym mhapur newydd Rhagfyr 16, 1964 fel “Hot Avocado Pie Yule Delight.”

darllen mwy >>>

Leave a Comment

Your email address will not be published.