Ryseitiau Rhisgl Siocled Nadolig i’w Gwneud Y Tymor Hwn

Os ydych chi’n chwilio am ateb dim pobi ar gyfer anrhegion gwyliau eleni, efallai y byddwch chi’n ystyried rhisgl siocled. Er mor hawdd â thoddi rhywfaint o siocled, taenellu ar ychydig o gynhwysion, gadael i’r candy galedu, yna ei dorri’n ddarnau, mae’n ddewis arall cyflym i oriau a dreulir yn gwneud cwcis.

Defnyddiwch eitemau sy’n gwella blas y gramen a’i addurno. Efallai y bydd Pysgod Swedaidd, Red Hots, neu Skittles yn edrych yn giwt, ond a fyddant yn mynd yn dda gyda siocled? Mae cynhwysion iach fel cnau, hadau, ffrwythau sych, a chnau coco sych yn ddewisiadau naturiol. Felly hefyd byrbrydau hallt fel pretzels, sglodion tatws, a chnau daear, sy’n cydbwyso melyster y siocled. Mae darnau taffi neu candies caramel yn gweithio’n dda. A does dim byd o’i le ar stocio mwy o siocledi, ar ffurf M&Ms, Reeses’ Pieces, neu Junior Mints.

SUT I DODDO SIOCLED

Y rhan fwyaf anodd o’r rysáit hwn yw ei doddi i lawr fel ei fod yn caledu’n gyflym yn ôl i ddisgleirio ysgafn. Os caiff ei orboethi, bydd y menyn coco yn y siocled yn gwahanu oddi wrth y solidau coco. Mae’n anodd i’r ddau yma ailgyfuno wrth oeri, felly pan fydd yn gwahanu bydd y siocled yn edrych yn gymylog ac afloyw. Er mwyn osgoi “blodeuo siocled” (sef lingo melysion), peidiwch â thoddi’r siocled mewn pot dros wres uniongyrchol, sy’n gwarantu gwahanu i raddau helaeth. Gallwch ddefnyddio boeler dwbl, ond gan fod siocled yn caledu pan ddaw i gysylltiad â hyd yn oed un diferyn o ddŵr, mae hyn hefyd yn beryglus.

Y microdon, wedi’i osod ar isel, nid uchel, yw eich opsiwn gorau. Torrwch y siocled yn ddarnau mawr. Bydd cael ychydig o ddarnau mwy yn rhoi rheolaeth i chi dros ba mor gyflym y mae’n toddi. Rhowch y siocled mewn powlen sy’n ddiogel mewn microdon a microdon yn isel, gan ei droi bob 30 eiliad a’i droi gyda sbatwla rwber, nes bod tua 2/3 o’r siocled wedi toddi, 2 i 3 munud yn dibynnu ar bŵer eich microdon. Tynnwch o’r microdon a pharhau i droi nes bod y darnau sy’n weddill wedi toddi’n llwyr.

BETH FYDD EI ANGEN

Dilynwch y ryseitiau isod, neu gadewch i’ch chwaeth a’ch dychymyg bennu eich cynllun lliw a’ch dewis o gynhwysion, cymysgwch a chyfatebwch fel y dymunwch.

Siocled: Mae candy yn toddi mewn gwahanol liwiau (i arllwys neu chwyrlïo)

Ffrwyth: Wedi’i sychu neu wedi’i ddadhydradu, wedi’i dorri os oes angen; croen sitrws

Cnau Ffrengig: cnau Ffrengig wedi’u tostio a’u torri; hadau sesame, blodyn yr haul a phwmpen, cnau coco wedi’u tostio

Candy: Mintai iau wedi’u torri, Patis Peppermint Efrog, Cans Candy wedi’u Malu, Cwpanau Menyn Cnau Bach, M&Ms wedi’u torri

Cynhwysion eraill: Pretzels wedi’u malu, sglodion tatws, cracers grawn cyflawn; cwcis crymbl fel bara sinsir; marshmallows bach. Grawnfwydydd brecwast gan gynnwys Rice Krispies, Pwff Coco, a Dolenni Ffrwythau, sinsir wedi’i grisialu wedi’i dorri, halen môr wedi’i naddu

Gwres: Chiles ancho wedi’u rhostio a’u malu, naddion chili Aleppo

gramen bacwn masarn gyda Mini Marshmallows

Yn gwneud 1 pwys o candy

1 1/2 llwy fwrdd o surop masarn pur

2 lwy de o siwgr brown llawn

2 dafell o gig moch wedi’i dorri’n drwchus

12 owns o siocled chwerwfelys, wedi’i dorri’n fras

4 owns candy menyn cnau daear yn toddi (dewisol)

¼ cwpan malws melys bach

1. Cynheswch y popty i 350 gradd. Leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn a gosodwch rac ar ben y papur. Mewn powlen fach, cyfunwch surop masarn a siwgr brown. Trowch nes yn llyfn. Brwsiwch gig moch gyda chymysgedd masarn a phobwch nes ei fod yn grimp a’i garameleiddio, 20 i 30 munud. Gadewch i oeri, yna torri’n ddarnau ½ modfedd.

2. Llinell waelod ac ochrau padell pobi sgwâr 8 modfedd gyda ffoil alwminiwm.

3. Toddwch y siocled gan ddilyn y cyfarwyddiadau uchod. Ailadroddwch gyda candies menyn cnau daear wedi’i doddi os dymunir.

4. Defnyddiwch sbatwla metel bach i wasgaru’r siocled mewn haenen wastad ar waelod y sosban. Candi menyn cnau daear wedi’i doddi dros ben os yn ei ddefnyddio. Llusgwch bigyn dannedd neu sgiwer drwy’r siocledi i ffurfio patrwm addurniadol.

5. Ysgeintiwch ddarnau cig moch a malws melys. Gadewch i sefyll nes yn solet, 1 i 2 awr. Torrwch yn ddarnau cyn ei bacio mewn cynhwysydd aerglos.

Rhisgl Bacon Masarn gyda Marshmallows Bach Credyd: Doug Young

Popsicles Rhisgl Fflorens

yn gwneud 8 popsicles

12 owns o siocled llaeth, hanner melys neu chwerwfelys, wedi’i dorri’n fras

¼ cwpan croen oren candi, wedi’i dorri

¼ darnau caramel cwpan

2 lwy fwrdd o almonau wedi’u sleisio wedi’u tostio

siwgr sandio euraidd

1. Leiniwch ddwy daflen bobi gyda phapur memrwn. Rhowch 10 ffyn lolipop neu ffyn popsicle ar y daflen bobi, o leiaf 2 fodfedd oddi wrth ei gilydd.

2. Toddwch y siocled.

3. Gollyngwch 2 lwy fwrdd o siocled wedi’i doddi ar un pen pob bar, gan wasgaru mewn cylch 3 modfedd gyda chefn llwy. Ysgeintiwch croen oren, darnau caramel ac almonau. Ysgeintiwch siwgr yn ysgafn i dywod. Gadewch i sefyll nes yn solet, tua 30 munud. Paciwch mewn cynhwysydd aerglos, gan wahanu’r haenau popsicle gyda thaflenni memrwn, a’u storio ar dymheredd yr ystafell am hyd at 3 diwrnod neu yn yr oergell am hyd at 10 diwrnod.

Popsicles Rhisgl Fflorens.

Popsicles Rhisgl Fflorens. Credyd: Doug Young

Rhisgl Hanukkah Siocled Gwyn

Yn gwneud tua 3/4 pwys o candy

10 owns o siocled gwyn, wedi’i dorri’n fras

Mae 3 owns candy glas brenhinol yn toddi

1/4 cwpan llus wedi’i orchuddio â siocled

2 lwy fwrdd o hadau blodyn yr haul wedi’u gorchuddio â siocled euraidd neu M&Ms euraidd

1. Llinell waelod ac ochrau padell pobi sgwâr 8 modfedd gyda ffoil alwminiwm.

2. Toddwch y siocled. Ailadroddwch gyda candy glas wedi’i doddi.

3. Defnyddiwch sbatwla metel bach i wasgaru’r siocled mewn haenen wastad ar waelod y sosban. Candy glas wedi’i doddi gan ddiferyn dros ben. Llusgwch bigyn dannedd neu sgiwer drwy’r siocledi i ffurfio patrwm addurniadol.

4. Ysgeintiwch llus a hadau blodyn yr haul neu M&Ms. Gadewch i sefyll nes yn solet, 1 i 2 awr. Torrwch yn ddarnau cyn ei bacio mewn cynhwysydd aerglos a’i storio ar dymheredd yr ystafell am hyd at 3 diwrnod neu yn yr oergell am hyd at 10 diwrnod.

rhisgl siocled gwyn Hanukkah.

rhisgl siocled gwyn Hanukkah. Credyd: Doug Young

rhisgl mint siocled

Yn gwneud tua 3/4 pwys o candy

8 owns o siocled chwerwfelys, wedi’i dorri’n fras

Mae 4 owns candy gwyrdd yn toddi

Un 3.5 owns. blwch (35 darn) Mints Iau

1. Llinell waelod ac ochrau padell pobi sgwâr 8 modfedd gyda ffoil alwminiwm.

2. Toddwch y siocled. Ailadroddwch gyda candy gwyrdd wedi’i doddi.

3. Defnyddiwch sbatwla metel bach i wasgaru’r siocled mewn haenen wastad ar waelod y sosban. Candy gwyrdd wedi’i doddi gyda diferyn ar ei ben. Llusgwch bigyn dannedd neu sgiwer drwy’r siocledi i ffurfio patrwm addurniadol.

4. Ysgeintiwch â Mintys Iau. Gadewch i sefyll nes yn solet, 1 i 2 awr. Torrwch yn ddarnau cyn ei bacio mewn cynhwysydd aerglos a’i storio ar dymheredd yr ystafell am hyd at 3 diwrnod neu yn yr oergell am hyd at 10 diwrnod.

Rhisgl siocled a mintys.

Rhisgl siocled a mintys. Credyd: Doug Young

Peppermint Oreo Rhisgl

Yn gwneud tua 1 1/2 pwys o candy

24 owns o siocled gwyn, wedi’i dorri’n fras

10 cwcis Oreo, wedi’u torri’n ddarnau

12 cansenni bach, wedi’u torri’n ddarnau

1. Llinell waelod ac ochrau padell pobi sgwâr 8 modfedd gyda ffoil alwminiwm.

2. Toddwch y siocled gwyn. Ailadroddwch gyda candy glas wedi’i doddi.

3. Defnyddiwch sbatwla metel bach i wasgaru hanner y siocled mewn haenen wastad ar waelod y sosban. Ysgeintiwch y darnau cwci dros y siocled mewn haen wastad, gan wasgu’n ysgafn gyda chefn ysbatwla i’w suddo hanner ffordd i mewn i’r siocled. Taenwch y siocled sy’n weddill dros y cwcis, gan wasgaru i ymylon y sosban.

4. Chwistrellwch gyda darnau cansen candy. Gadewch i sefyll nes yn solet, 1 i 2 awr. Torrwch yn ddarnau cyn ei bacio mewn cynhwysydd aerglos a’i storio ar dymheredd yr ystafell am hyd at 3 diwrnod neu yn yr oergell am hyd at 10 diwrnod.

rhisgl mintys Oreo.

rhisgl mintys Oreo. Credyd: Doug Young

rhisgl hadau sesame du a gwyn

Yn gwneud candy ¾ pwys

12 owns o siocled llaeth, wedi’i dorri’n fras

1 llwy fwrdd o hadau sesame gwyn heb halen

1 llwy fwrdd o hadau sesame du heb halen

½ llwy de o bupur Aleppo neu i flasu (dewisol)

1. Llinell waelod ac ochrau padell pobi sgwâr 8 modfedd gyda ffoil alwminiwm.

2. Toddwch y siocled.

3. Defnyddiwch sbatwla metel bach i wasgaru’r siocled mewn haenen wastad ar waelod y sosban.

4. Ysgeintiwch hadau sesame. Chwistrellwch gyda phupur Aleppo os dymunir. Gadewch i sefyll nes yn solet, 1 i 2 awr. Torrwch yn ddarnau cyn ei bacio mewn cynhwysydd aerglos a’i storio ar dymheredd yr ystafell am hyd at 3 diwrnod neu yn yr oergell am hyd at 10 diwrnod.

Rhisgl hadau sesame du a gwyn.

Rhisgl hadau sesame du a gwyn. Credyd: Doug Young

Leave a Comment

Your email address will not be published.