Ryseitiau Rhôl Haf Hawdd a Bowls Nwdls i Guro’r Gwres

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Gall salad nwdls adfywiol neu rôl haf godi’ch calon yn ystod misoedd poethaf y flwyddyn. Mae perlysiau ffres, moron wedi’u piclo a chiwcymbrau, a phrotein fel tofu neu berdys yn nodweddiadol ar gyfer y bowlenni a’r rholiau oer hyn, ond gallwch chi eu haddasu yn seiliedig ar y cynhwysion yn eich pantri a’ch oergell.

Gellir mynd â nwdls vermicelli oer yn hawdd wrth fynd. Gwlychwch ddalen neu ddwy o bapur reis, llenwch â llysiau wedi’u coginio’n gyflym, protein, a nwdls, a’u lapio mewn rholyn haf cludadwy.

Wrth i’r haf hwn gynhesu, ciciwch yn ôl gyda’r pum rysáit hyn ar gyfer bowlenni nwdls oer a rholiau haf. Mae ein Chwiliwr Ryseitiau yn cynnwys llawer mwy o ryseitiau nwdls a rholiau haf, felly edrychwch yno am fwy o ysbrydoliaeth.

Pam y Dylai Papur Reis a Phapurau Wonton Fod yn Staple Pantri i chi

Rholiau haf oer Fietnam, i fyny. Beth yw haf swanllyd heb y rholiau bach crensiog hyn? Mae’r byrbrydau oer ac adfywiol hyn yn fyrbrydau gwych ar gyfer picnics a phrydau ysgol. Os ydych chi’n brin o amser neu gynhwysion, gallwch chi lenwi’r rholiau gyda chyn lleied â dau gynhwysyn. Ond os yw amser ar eich ochr chi, stwffiwch nhw gyda’ch holl hoff lysiau a phroteinau ar gyfer brathiad lliwgar ac amlbwrpas.

Salad nwdls reis Fietnameg. Erbyn hyn, mae’n debyg eich bod wedi rhoi cynnig, neu o leiaf wedi clywed am, pho, y gem goron o gawliau nwdls Fietnam. Cyfnither llai adnabyddus Pho yw bun ga nuong, salad nwdls reis o Fietnam wedi’i ysgeintio â nuoc cham, saws pysgod chili-garlleg sy’n cyd-fynd â’r cyfan. Mae’r salad hwn, sydd wedi’i wneud â chyw iâr neu tofu, yn gwneud pryd gwych wrth fynd.

Saws pysgod yw’r MVP blasus a gwreiddiol yn y 10 rysáit hyn

Nwdls Vermicelli Gyda Thyrmerig A Tofu. Mae tyrmerig yn ychwanegu lliw melyn dwfn a blas pupur bach i’r nwdls llithrig hyn. Mae’r rysáit yn galw am weini’r nwdls yn boeth, ond maen nhw’r un mor dda wedi’u gweini’n oer ar ddiwrnod cynnes.

Rholiau haf lliwgar gyda saws dipio. Yr un mor bwysig â llenwi rholyn yr haf yw’r saws dipio. Gall saws cnau daear clasurol fod yn bleserus gan y dorf. Ond os ydych chi’n osgoi cnau daear, dewiswch y sesnin saws pysgod sy’n ymddangos yn y rysáit hwn, sy’n ychwanegu blas sbeislyd.

Nwdls cnau daear sbeislyd. Mae nwdls cnau daear oer yn berffaith ar gyfer diwrnod poeth. Os yw’n well gennych fenyn cnau daear trwchus neu osgoi’r sbeisys, mae’r rysáit yn hawdd i’w ddefnyddio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.