Ryseitiau: Rysáit Cwci Sul y Mamau – Sglodion Siocled Yn ‘Grispy Ar Y Tu Allan A Chewy’

Mae cymuned wych o gogyddion wedi creu’r rysáit cwci gorau i fam y penwythnos hwn. Gellir gwneud cwci sglodion siocled blasus gyda chynhwysion sylfaenol, rhad sy’n hynod hawdd ac yn wych i’w gwneud gyda phlant sydd am roi eu mamau yn anrheg heddiw.

SortedFood yw platfform bwyd YouTube gyda mwy na dwy filiwn a hanner o ddilynwyr.

Sgwriodd y cyd-sylfaenydd Mike Huttlestone y rhyngrwyd, gan ddefnyddio adborth gan ei gymuned o fwy na 2.5 miliwn o danysgrifwyr YouTube o bob cwr o’r byd.

Cyfunodd eu hawgrymiadau â mewnwelediadau gan TikTok i ddarganfod ei rysáit perffaith, wedi’i wneud mewn dim ond pum cam syml gyda chynhwysion sylfaenol.

O’r gymhareb ddelfrydol o siwgr brown i wyn i’r math gorau o siocled i’w ddefnyddio, mae’r dynion wedi llunio eu hawgrymiadau gorau ar gyfer cwci blasus gyda’r cydbwysedd cywir o halen i felys ac, wrth gwrs, y wasgfa gnoi gyfannol.

DARLLENWCH MWY: Rysáit Carbonara: Sut i Wneud y Carbonara ‘Perffaith’

Dull

1. Rhowch y menyn mewn sosban ganolig dros wres uchel. Unwaith y bydd wedi toddi, cymysgwch yn gyson nes bod y menyn yn ewynnu ac yn troi’n lliw brown cnau. Ewch allan o’r tân.

2. Cyfunwch flawd, powdr pobi, siwgrau, a phinsiad o halen mewn powlen gymysgu fawr. Ychwanegwch y menyn, y fanila a’r wy a’u cyfuno. Plygwch y darnau siocled i mewn.

3. Rholiwch y cymysgedd yn beli 100g, trosglwyddwch ef i daflen pobi wedi’i leinio a’i rewi dros nos.

4. Y diwrnod wedyn, cynheswch y popty i 175°C. Trosglwyddwch yr hambwrdd i’r popty a’i bobi am 11 munud.

5. Tynnwch o’r popty, coginiwch ar rac ac ysgeintiwch ychydig o halen môr bras tra’n dal yn boeth.

Syniadau da Ben a Mike ar gyfer y cwci sglodion siocled perffaith:

1. Mae Ben a Mike yn cytuno y dylech chi ddechrau trwy frownio’r menyn mewn padell. Mae Ben yn chwisgio’i hun yn gyson tra ei fod yn y badell i gael blas aromatig, cnau.

Mae Mike yn gadael ei doddi nes iddo ddechrau ewyn a smotiau brown yn ymddangos; Mae’n bryd ei dynnu oddi ar y gwres, gan y bydd y gwres gweddilliol o’r badell yn parhau i frownio’r menyn. Unwaith y bydd wedi brownio’n gyfartal, mae Mike yn trosglwyddo ei fenyn i jar i atal hyn rhag digwydd.

Mae Ben yn mynd un cam ymhellach, gan roi ei fenyn wedi toddi dros bath iâ ac ychwanegu ciwb iâ at y cymysgedd; mae hyn yn disodli’r dŵr anwedd a gollwyd yn ystod y broses frownio. Y term Ffrangeg clasurol am hyn yw “beurre noisette”.

2. Mae cyfran y siwgr brown a gwyn yn ffactor allweddol wrth gael y blas caramel a ddymunir. Meddai Ben, “Un o’r pethau allweddol i wneud cwci gwych yw manwl gywirdeb a’r gymhareb gywir o gynhwysion, y gymhareb o siwgr brown a gwyn sy’n rhoi’r gwahaniaeth i chi rhwng cwci creision a chnoi.”

Mae Mike yn defnyddio cymhareb o 75% o siwgr brown i 25% o siwgr gwyn, ynghyd â 220g o flawd pob-bwrpas, llwy de o bowdr pobi, a 1.5 llwy de o halen ar gyfer y cydbwysedd perffaith.

Mae’n well gan Ben ddefnyddio cymhareb 50:50 o siwgr brown i wyn. Mae’r halen yn gwella blas naturiol ac yn amlygu naws y ddau gwci.

3. Mae Mike yn cymysgu’r holl gynhwysion sych gyda’i gilydd cyn ychwanegu’r menyn wedi’i doddi, ynghyd ag wy mawr a 1.5 llwy de o bast ffa fanila. Mae Ben yn dewis curo’r wyau a’r siwgr yn gyntaf am gymysgedd ysgafn, awyrog, cyn ychwanegu ei beurre noisette, cynhwysion sych, a phast ffa fanila.

4. O ran pa siocledi i’w defnyddio, mae Mike yn dewis cymysgedd o styffylau tywyll, llaeth a gwyn archfarchnad, gan ddefnyddio bariau y mae’n eu torri i ychwanegu gwead a chreu cymysgedd o flasau. Mae Ben yn dewis sglodion siocled cacao tywyll o ansawdd uchel, un tarddiad 70%. Mae’r ddau yn cytuno i fod yn hael iawn gyda’r hyn y maent yn ei gyfrannu.

5. Yr allwedd yw oeri’r toes cwci. Meddai Mike, “Mae oeri’r toes yn golygu ei fod yn oerach ar y tu allan, felly mae’r cwci yn grensiog ar y tu allan ac yn fwy cnoi ar y tu mewn.” Mae’n dewis oeri ei does am hanner awr yn unig, tra bod Ben yn gadael ei does dros nos. Mae Mike hefyd yn siapio ei beli 100g cyn oeri tra bod Ben yn gadael ei does yn y bowlen.

6. Unwaith y bydd yn ddigon oer, mae Ben yn rholio’r toes yn ddarnau maint pêl golff.

7. Mae Ben yn pobi ei gwcis ar 350°F am 13-14 munud nes eu bod yn grimp ar y tu allan ac yn feddal ar y tu mewn, gan adael iddynt eistedd tra byddant yn oeri ar gyfer y ganolfan gnoi honno. Mae Mike yn mynd am 175c am 14 munud, gan eu gwirio’n rheolaidd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.