Ryseitiau Salad Cêl y Gallwch chi eu Gwneud mewn 30 Munud

Rydyn ni’n credu bod coginio yn rhan bwysig o’r pos lles ac y gall pawb wneud hud (neu o leiaf ychydig o dost afocado) yn y gegin. Weithiau dim ond rhywun sydd ei angen arnoch i ddangos i chi ble i ddechrau. Mae Cook With Us yn cynnig awgrymiadau coginio smart a thriciau o’r manteision, ryseitiau hawdd sy’n eich helpu i wneud y gorau o gynhwysion syml, a chefnogaeth gynhwysfawr ar gyfer eich taith goginio. Gweld popeth

Mae Kale yn un o’r “superfoods” gwreiddiol. Yn hyrwyddo mwy o iechyd y galon a lefelau egni gyda chynnwys haearn a gwrthocsidiol uchel. Mae’n llawn ffibr satiating sy’n rhoi hwb i’r system imiwnedd ac mae’n hynod amlbwrpas. Ac i ychwanegu ato, mae hefyd yn gwella gweithrediad gwybyddol. “Mae llysiau gwyrdd deiliog tywyll fel sbigoglys, chard y Swistir, llysiau gwyrdd dant y llew, a chêl yn fwydydd gwych i’r ymennydd,” Lisa Mosconi, PhD, niwrowyddonydd ac awdur Bwyd yr Ymennydd: Y Wyddor Rhyfeddol o Fwyta ar gyfer Pŵer Gwybyddol, dywedodd o’r blaen Well+Good. “Mae’r rhain i gyd yn llawn fitaminau, mwynau, ffibr, a maetholion sy’n ymladd afiechydon sydd eu hangen ar gyfer system nerfol iach.”

Mae ryseitiau salad hawdd yn eich helpu i elwa ar holl fanteision cêl, a all fod yn fendith ar ôl diwrnod hir yn y gwaith a’r cyfan rydych chi am ei wneud yw cael tamaid i’w fwyta ac ymestyn allan ar y soffa.

Mae rhai o’r ryseitiau gorau yn barod mewn 30 munud. Gallwch chi chwarae o gwmpas gyda’r cynhwysion a gwneud amnewidiadau a fydd yn amrywio’r proffil blas ychydig heb gyfaddawdu ar y gwerth maethol.

Gwell fyth? Gwnewch swp mawr o un rysáit salad ar y tro a’i storio yn yr oergell i’w fwynhau trwy gydol yr wythnos mewn amrywiaeth o brydau, fel y sylfaen ar gyfer omelet, mewn cawl, wedi’i daflu mewn powlen grawn, neu wedi’i stwffio mewn burrito .

Ryseitiau Salad Kale Sy’n Cymryd Llai na 30 Munud i’w Gwneud

1. Rysáit Salad Kale Hawdd gyda Dresin Mêl Lemon Ffres

Mae’r salad iach hwn yn taro cydbwysedd braf rhwng melys a sawrus, gan ychwanegu mêl fel melysydd naturiol i ategu blas beiddgar a phwerus ffeta. Mae’r sudd lemwn yn rhoi cic dart, tangy i’r salad, tra bod blas cnau’r cnau almon yn ei roi ar ben ffordd (yn ogystal â phrotein, ffibr, a brasterau calon-iach!) i’ch llenwi am fwy o dywydd. .

Cynhwysion
3 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres
1 llwy fwrdd o fêl
1/2 llwy de o halen kosher, a mwy i flasu
1 criw o gêl ffres, 3 moron canolig wedi’u torri’n fras, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau
1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol
1/2 cwpan almon amrwd, wedi’i dorri’n fras
1 llond llaw mawr o gaws feta, crymbl

1. Rhowch y sudd lemwn, y mêl a’r halen mewn powlen fawr a chwisg.

2. Ychwanegwch y cêl a’r moron, yna defnyddiwch eich dwylo i stwnsio popeth gyda’i gilydd, a fydd yn helpu i sesno’r cêl a’r moron a meddalu’r cêl fel ei fod yn fwy blasus i’w fwyta’n amrwd.

3. Rhowch yr olew olewydd mewn sgilet bach dros wres canolig ac ychwanegwch yr almonau.

4. Coginiwch a gwnewch yn siŵr eich bod yn troi a gwyliwch yn ofalus nes i chi weld yr almonau’n troi’n frown euraid. (Dylai fod tua 1-2 funud.)

5. Arllwyswch almonau poeth ac olew dros y cêl a defnyddiwch 2 lwy fawr i gyfuno’r holl gynhwysion ymhellach.

6. Ysgeintiwch gaws feta wedi’i friwsioni a’i weini, iym!

2. Rysáit Salad Cêl Cesar Fegan 20 Munud

Mae’r gweddnewidiad iach hwn o’r salad Cesar clasurol yn cyfnewid y letys romaine am gêl sy’n rhoi hwb i’r ymennydd a’r croutons am rawn cyflawn wedi’u hegino am hwb ffibr. Mae’r dresin yn cyfuno afocado a thahini, felly byddwch chi’n dal i gadw naws a blas trwchus, hufenog dresin salad Cesar, ond heb yr holl sothach traddodiadol a gyda llawer mwy o faeth hefyd.

Cynhwysion
3 sleisen o fara grawn wedi’i egino, wedi’i dorri’n giwbiau bach
1 llwy fwrdd o olew afocado
1 llwy de o bowdr garlleg
1 llwy de o halen môr
1 griw mawr o gêl deinosor
2 lwy fwrdd o olew afocado
1/4 cwpan tahini
2 lwy de o sudd lemwn ffres
2 ewin garlleg, briwgig
1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres
1 cwpan Gwirionedd Syml 90 eiliad Quinoa + Reis

1. Cynheswch y popty i 425°F a leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn cyn rhoi’r ciwbiau bara mewn powlen fawr yn cynnwys olew, powdr garlleg, a ½ llwy de o halen.

2. Pobwch y ciwbiau, gan eu troi hanner ffordd drwyddo, nes eu bod wedi’u tostio, tua 13-15 munud a’u rhoi o’r neilltu.

3. Tynnwch y coesau trwchus o’r cêl a thwmpathu’r dail. Yna rholiwch y dail i mewn i silindr a’u torri’n stribedi, gan gadw’n denau, cyn ychwanegu at bowlen.

4. Cymysgwch olew afocado, tahini, 2 lwy fwrdd o ddŵr, sudd lemwn, garlleg, pupur, a ½ llwy de o halen mewn powlen.

5. Cynheswch y cymysgedd reis a quinoa yn y microdon am 90 eiliad, yna rhowch y grawn ar stôf boeth a choginiwch gydag olew afocado nes ei fod yn grimp.

6. Yn olaf, ychwanegwch y croutons a’r dresin at y cêl a mwynhewch!

3. Rysáit Salad Kale Gwrthlidiol

Mae gan y rysáit hwn gydbwysedd braf o sbeisys tyrmerig a sinsir gyda chroen lemwn, ac mae’n gweithio’n dda iawn gyda blas cnau Ffrengig cnau Ffrengig, sydd hefyd â brasterau iach i’ch llenwi am gyfnod hirach. Hefyd, mae mintys yn ychwanegu nodyn oeri i reoli’r gwres. Gweinwch yn boeth neu’n oer, mae’r ddau yn blasu’n anhygoel.

rhwymyn
Olew olewydd
tyrmerig
Sinsir
Sudd lemwn
Mwstard Dijon gyda garlleg

1. Ychwanegu cynhwysion i gymysgydd i gymysgu nes yn llyfn.

Salad oer
cêl
cnau pecan
mintys
Nionyn coch

1. Sleisiwch y cêl yn denau ac ychwanegwch garnishes, yna rhowch mewn powlen.

2. Taenwch y salad gyda’r dresin gorffenedig a thylino’r cêl am ychydig funudau a gadewch iddo orchuddio; bydd hyn yn gwneud iddo flasu’n llai chwerw. Yna mae’n gweithio!

salad poeth
Brocoli
Blodfresych
ysgewyll Brwsel
moron
persli
sialóts

1. Taflwch y llysiau mewn olew iach, fel olew olewydd, er enghraifft, ac ychwanegwch halen a phupur i flasu.

2. Rhostiwch ar 350°F am tua 10 munud, yna gweinwch y llysiau ar blât a rhowch y dresin tyrmerig iddo. Yna gweini, voila!

I gael mwy o ryseitiau iachus a syniadau coginio gan ein cymuned, ymunwch â grŵp Facebook Coginio Gyda Ni Well+Good.

Mae’r cynhyrchion hyn yn cael eu dewis yn annibynnol gan ein golygyddion. Gall prynu trwy ein dolenni greu comisiwn ar gyfer Well+Good.

Leave a Comment

Your email address will not be published.