Ryseitiau Seder y Pasg blasus

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Pam fod y bwyd hwn yn wahanol i fwydydd eraill, i aralleirio dechrau’r pedwar cwestiwn a ofynnwyd yn ystod seder y Pasg, sef yr wyth diwrnod o wyliau Iddewig sy’n coffáu ymadawiad yr Iddewon o’r Aifft?

Isod mae rhestr o opsiynau ar gyfer eich bwydlen Pasg: blasus, prif gyflenwad, ochrau, a phwdinau, y gallwch eu cymysgu a’u paru i ddod o hyd i’r cydweddiad perffaith i chi a’ch cynulleidfa. Ddim yn gweld yr eitemau iawn i chi? Ewch draw i’n Chwiliwr Ryseitiau a hidlo trwy ryseitiau’r Pasg.

Cawl Pêl Fegan Matzah, yn y llun ar y brig. Dylai pawb fwyta rhywbeth da pan fydd cinio da, ac mae’r fersiwn fegan hon o gawl pêl matzah yn ei warantu.

peli matzah blewog. Mae’r rhain yn glasuron, a byddant yn arnofio’n braf yn eich cawl.

blodfresych Kuku. Byddai gweini o’r pryd hwn sy’n seiliedig ar wy hynod addasadwy yn ddechrau gwych. Mae croeso i chi addasu hwn gyda pha bynnag lysiau a pherlysiau yr hoffech chi.

Penfras Crusted marchruddygl gyda Moron, Pannas a Diferyn Mwstard Dill, yn y llun. Mae briwsion matzah blas marchruddygl sbeislyd ar ben penfras yn creu prif ddysgl feiddgar. Os nad yw’r pryd pysgod hwn yn hollol iawn ar gyfer eich bwrdd, gwnewch Gyrri Pysgod Bene Israel gyda sinsir ffres, tamarind a choriander.

brisged pasg. Ydych chi am ei gadw’n glasurol? Gwnewch brisged. Daw’r rysáit hwn gan ein colofnydd Nourish Ellie Krieger ac mae’n addasiad popty o fersiwn ei mam.

Pappardelle Heb Glwten Gyda Madarch. Pasta heb glwten? Os gwelwch yn dda! Bydd y rysáit syml hwn nid yn unig yn ehangu eich repertoire pasta, ond bydd hefyd yn swyno’ch gwesteion.

Salad Madarch Rhost, Tomato a Pherlysiau, yn y llun. Mae’r salad hawdd hwn yn llawer mwy na chyfanswm ei rannau.

kugel tatws. Daw cynhwysion diymhongar y kugel hwn at ei gilydd yn y fersiwn flasus hon o iteriad nwdls y pryd y gallech fod yn gyfarwydd ag ef eisoes.

Haroset O Ffrwythau Sych Gyda Cardamom A Lemon. Haroset yw hoff ran yr awdur Becky Krystal o’r Pasg. Mae’r fersiwn hwn yn hyfryd, gyda cardamom blodeuog i’w bersawr.

Cacen Lemwn a Quinoa, yn y llun. Mae Quinoa yn cymryd y gacen! Neu yn hytrach, mae’n gwneud hynny. Mae defnyddio quinoa fel y prif rawn yn y gacen hon yn arwain at wead hyfryd.

pastai calch allwedd Pasg. Gyda chrwst pecan, trwy garedigrwydd cnau Ffrengig, a llenwad hufennog, tangy, efallai y bydd y pastai hon yn dod yn lasbrint ar gyfer eich holl bastai cwstard.

Cacen Almon Tweed Siocled. Un arall, rhag ofn! Gall rhai cacennau di-flawd fod yn drwchus, ond mae’r un hon yn hyfryd ac yn ysgafn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.