Ryseitiau siocled hawdd ac iach y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt

Diweddariad diwethaf: Gorffennaf 07, 2022, 08:27 IST

I’r rhai sy’n awchu am sundae, Brownie Sundae Siocled yw’r rysáit perffaith i chi. (Delwedd Cynrychioliadol: Shutterstock)

Mae Diwrnod Siocled y Byd yn atgof gwych i werthfawrogi’r eiliadau bach mewn bywyd, yn ogystal â

Mae Diwrnod Siocled y Byd yn cael ei ddathlu ar 7 Gorffennaf bob blwyddyn. Mae’n ddiwrnod perffaith i flasu’r candies siocled blasus hynny a melysu’r achlysur. Mewn gwirionedd, mae’r dathliad hwn yn atgoffa wych hefyd i werthfawrogi’r eiliadau bach mewn bywyd. Felly beth am gamu i esgidiau’r cogydd a chwipio danteithion siocled blasus i’w blasu?

DARLLENWCH HEFYD: Diwrnod Siocled y Byd Hapus 2022: Dymuniadau WhatsApp, Delweddau, Dyfyniadau, Negeseuon a Chyfarchion i’w Rhannu

Ar Ddiwrnod Siocled y Byd, dyma 6 rysáit siocled blasus i chi roi cynnig arnynt gartref:

 1. brownie sundae siocled
  I’r rhai sydd â chwant am hufen iâ, dyma’r rysáit perffaith i chi. Wedi’i wneud gyda llaeth, hufen, glwcos, powdr llaeth, melynwy, ffa fanila a siwgr, hufen iâ, mae’r pwdin yn foethusrwydd. Ysgeintiwch gnau, sglodion siocled, aeron, ceirios, sleisys banana ar eu pen a goblwch yr hufen iâ i gynnwys eich calon.
 2. Parfait siocled chwerw, cnau Ffrengig carameleiddio
  Byddai hwn yn danteithion siocled hynod i regi ganddo. Mae’n rysáit siocled tywyll, dwys a dymunol iawn a demtasiwn. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw siocled tywyll, creme fraiche, hufen chwipio oer, hufen iâ siocled, y superfood: pecan, a siwgr powdr.
 3. Mousse siocled
  Bydd y mousse siocled ysgafn a blewog yn rhoi blas bwyta cain i chi a dyma’r ffordd orau o fodloni’ch dant melys. Mae daioni melfedaidd y mousse yn ddiamau ac yn ei wneud yn rhaid rhoi cynnig arno.
 4. cacen siocled clasurol
  Teisen siocled decadent yw’r ffordd orau i fwynhau siocled y diwrnod siocled byd hwn. Bydd y gacen gooey, feddal, melys gyda’r ganache menynaidd sidanaidd-llyfn yn ffordd wych o arwain ysbryd y dathlu. Bydd tamaid i’r gacen gyfoethog, llaith yn bywiogi’ch diwrnod.
 5. cacen fwd siocled
  Rhowch gynnig ar y gacen anorchfygol hon a syndod i’ch daflod.
  Byddai rhisgl siocled crensiog, briwsionllyd, wedi’i haenu â llenwad cwstard siocled, gyda haenen flasus arall o ganache siocled, hufen chwipio gyda rhisgl Oreo blasus ar ei ben yn ddechrau gwych i’ch diwrnod siocled, heb os.
 6. soufflé siocled
  Mae hon yn seren syfrdanol o ran ryseitiau siocled blasus. Mae’n siocledi iawn a bydd yn dod â darn o Ffrangeg i’ch cartref trwy ei arogl a’i flas. Bydd y rysáit hwn yn gwneud i unrhyw un sy’n hoff o siocled swoon a phlymio i mewn.

Darllenwch yr holl newyddion diweddaraf, newyddion sy’n torri, gwyliwch y fideos gorau a theledu byw yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.