Saith am 7 : dim ond pwdinau | Cylchgrawn Okoboji

7 Seigiau Blasus o Amgylch Llynnoedd Mawr Iowa

Mae’n ddiwedd y swper ar noson allan braf ar y Great Lakes Iowa. Yna daw’r cwestiwn y mae pawb yn gwybod yn dod: “Ydych chi wedi arbed lle i bwdin?”

Er mor hyfryd ag y mae’r disgrifiadau’n swnio, mae’n ymddangos mai’r ateb yn amlach na pheidio yw “dim diolch.”

Rydyn ni wedi dod o hyd i saith pwdin a allai droi’r ateb hwnnw ar ei ben yn hawdd. Neu efallai hyd yn oed argyhoeddi rhywun i’w wneud ac archebu pwdin yn gyntaf!

Storfa 1.Okoboji

Okoboji, IA | 712-332-5628

Mae gweithredu stondin lemonêd ar ryw adeg yn eich ieuenctid bron yn ddefod yr haf, ac yn Okoboji Store mae hefyd yn bwdin newydd y bydd pawb am roi cynnig arno cyn i’r tymor ddod i ben. “Cacen lemwn yn y bôn yw hi yr ydym yn ei thorri a’n gorffen ein hunain gyda’n hufen iâ meddal â blas cacen ben-blwydd,” meddai’r Cogydd Gweithredol Ted Yetzer. “Rydyn ni’n ei ychwanegu at surop lafant a llus gartref ynghyd â hufen chwipio, llus, a siwgr powdr.” Mae’r Stondin Lemonêd yn ychwanegiad newydd i’r fwydlen yr haf hwn, ac yn ôl Yetzer, mae eisoes yn ffit eithaf da, yn enwedig ochr yn ochr â’i gefnder dewislen coctel, y Lemonêd Lafant Llus.
jiwbilî ceirios ddoe 052522 0022 WEB.jpg


2. Ddoe

Parc Arnolds, IA | 712-332-2353

Mae candy cotwm i’w weld yn aml yn y carnifal pan mae’n amser ffair y sir a’r wladwriaeth, ond mae o leiaf un lle y gall pobl gael eu dwylo ar y melyster cwiltiog hwnnw bob tro y byddant yn ymweld â Llynnoedd Mawr Iowa.Mae Jiwbilî Ceirios Cotton Candy wedi syfrdanu cwsmeriaid ddoe ac er y gall y plant fod y cyntaf i gymryd rhan, nid yw’r oedolion byth ymhell ar ôl. “Mae’n dair sgŵp o hufen iâ fanila ynghyd â’n saws jiwbilî ceirios, wedi’i amgylchynu gan gwmwl o candy cotwm, sy’n wahanol i’r blas traddodiadol y byddech chi’n ei gael yn y ffair. Mae’n flas ceirios sy’n ategu gweddill y pwdin,” meddai’r perchennog Jennifer Farrell. “Mae wedi dod yn bwdin nodedig oherwydd ei fod yn unigryw ond hefyd yn hwyl ac yn ifanc.”


3. prif

Parc Arnolds, IA | 712-332-8006cacen gysefin matilda 052022 0034 WEB.jpg


Os yw rhywun wedi cael yr awydd i ail-greu golygfa benodol o lyfr clasurol Roald Dahl a ffilm ddilynol, efallai mai dyma’r cyfle gorau i’w chroesi oddi ar y rhestr. Mae’r “Matilda” yn gacen siocled pedair haen wedi’i haenu â ganache siocled, hufen caws hufen siocled, wedi’i gweini â saws siocled a sgŵp o hufen iâ fanila. Mae Bryan Lovan, gweinydd a bartender, hefyd yn bobydd Prime, sy’n gyfrifol am baratoi’r gacen enfawr ar gyfer gwesteion. “Mae’n bwdin mawr iawn ac maen nhw’n cael darn mawr o gacen,” meddai Lovan. “Mae’n bendant yn un i gariadon siocled.”
pub19 bisgedi pizza 052322 0008 WEB.jpg


4. Tafarn 19 Bar a Gril

Llyn Ysbryd, Iowa | 712-332-8142

Mae cwcis a hufen iâ bob amser wedi bod yn baru gwych ar gyfer pwdin. Yn Nhafarn 19, maen nhw’n mynd â’r ddeuawd deinamig i lefel arall gyda’u pizza cwci. Mae hanner pwys o does cwci sglodion siocled yn cael ei bobi i archeb yn eu popty frics ac yna sgŵp mawr iawn o hufen iâ fanila ar ei ben. Ysgeintiwch lond llaw o sglodion siocled ar ei ben i fesur da. Yn bwdin cymharol newydd ar y fwydlen, fe saethodd yn gyflym i frig ei safleoedd pwdin yn ôl y gweinydd Brittany DeMuth, “Mae cwci sglodion siocled hanner pwys gyda hufen iâ yn anhygoel. Allwch chi ddim mynd yn anghywir â hynny!”
glan y dŵr smores 052322 0031 WEB.jpg


5. Y gril Americanaidd yn wynebu’r môr

Parc Arnolds, IA | 712-220-3200

Yn agos at frig y rhestrau pwdinau haf mwyaf eiconig byddai’r s’more. Mae’n debyg bod fersiwn y Glannau ychydig yn wahanol i’r rhai a adeiladwyd dros y tân gwersyll. Yn bwdin unigryw ers iddynt agor eu drysau am y tro cyntaf, mae hwn yn cynnwys malws melys wedi’u tostio wedi’u gwneud yn y tŷ, crymbl graham cracker, cacen siocled, ganache siocled, a sgŵp o hufen iâ caramel halen môr ar yr ochr.


6. Maxwell’s Beach Cafe

Parc Arnolds, IA | 712-332-7578maxwells 052722 0020 WEB.jpg


Roedd y Gacen Pwdin Taffi Gludiog yn croesi cefnfor i ddod yn deimlad ar y fwydlen yn Maxwell’s Beach Cafe. Fel perchennog gwreiddiol y bwyty, gwnaeth y pwdin hwn ei ffordd i’r Great Lakes o Iowa trwy Loegr. Yn cael ei ystyried yn bwdin Prydeinig clasurol, mae’n gyfoethog, llyfn a melys gyda chacen ddêt blewog wedi’i drensio mewn saws taffi cynnes ac wedi’i weini fel arfer gyda hufen chwipio neu hufen iâ. Ar ôl taith hir a blynyddoedd lawer ar y fwydlen, mae poblogrwydd y pwdin blasus hwn yn parhau i fod ar ei uchaf erioed, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo rhywfaint o le i roi cynnig arno ar noson allan ar Lynnoedd Mawr Iowa.


7. Mwynglawdd

Okoboji, IA | 712-332-5296minervas 052422 0030 WEB.jpg


Os ydych chi’n mynd i wneud pwdin haf tymhorol, mae’n bet da i fynd gyda’r hen goch, gwyn a glas da. Yn achos bwydlen Minervas, bydd ar ffurf cacen Berry Icebox No Bake gyda llus, mefus a mafon yn cynnwys haenau o hufen chwipio melys ynghyd â chrwst cracer graham y gellid ei gyfnewid am fersiwn wafferi o bryd i’w gilydd. fanila. ymhlith llawer o bosibiliadau eraill. Roedd y gallu i newid pethau, ynghyd â defnyddio ffrwythau ffres yn eu tymor, yn golygu nad oedd y pwdin hwn yn fwy brawychus yn ystod misoedd yr haf ar Lynnoedd Mawr Iowa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.