Saith Ffordd Rhad o Ddathlu Diwrnod Cyw Iâr wedi’i Ffrio

MAE’N Ddiwrnod Cyw Iâr wedi’i Ffrio yn yr Unol Daleithiau ac rydyn ni’n meddwl bod hynny’n syniad gwych, felly dyma rai o’r bargeinion gorau i’ch helpu chi i gymryd rhan.

BYS sugno DA: Mae gan KFC wledd deuluol chwe darn am £11.99 pan archebir trwy eu ap, yn ogystal â bwced bwerus am un am £5.49.

7

Dathlwch Ddiwrnod Cyw Iâr wedi’i Ffrio gyda’n triciau rhadCredyd: Getty

Gallwch hefyd brynu deg darn o gyw iâr ag asgwrn ynddo am £10 o fwyty cyw iâr enwocaf y byd ar Deliveroo, JustEat ac Uber Eats tan Orffennaf 24.

I ENNILL I ENNILL Cyw Iâr I ginio: I gael ateb hawdd, mae South Fried Chicken Takeaway for Two gan Sainsbury’s yn cael ei gynnig am £6, yn lle £8.

Mae’r pecyn yn cynnwys cyw iâr wedi’i ffrio, lletemau sbeislyd, ffa barbeciw, corn sbeislyd melys, a salsa.

Mae Tesco yn cynnig dau becyn maint brathiad o Southern Fried Chicken Straws am £3.50 i gwsmeriaid Clubcard.

Pum ffordd o roi arogl haf melys i'ch cartref
Rwy'n connoisseur gwin - dyma chwe awgrym ar gyfer dewis plinc blasus ond fforddiadwy.

Uwchraddio i bryd o fwyd gyda’r coleslo archfarchnad 70c a 40c o ffa pob.

Neu mae gan Morrisons fargen ddeheuol o gyw iâr wedi’i ffrio, sglodion a ffa pob am £5, gan arbed £2.49 trwy eu prynu ar wahân.

Ar gyfer y blodau terfynol, ychwanegwch ŷd a chymysgwch yn Southern Style Gravy Granules gan Bisto sy’n gwerthu am £1.99 yn Morrisons.

FFUG: Does dim byd gwell na swp da o gyw iâr cartref wedi’i ffrio.

Mae Sainsbury’s yn gwerthu 1kg o gluniau cyw iâr (tua wyth neu naw darn) am £1.89.

Efallai y bydd newydd-ddyfodiaid yn hoffi rysáit Cyw Iâr De Fried Tesco, sydd ond angen cyw iâr, blawd, garlleg, pupur cayenne, llaeth enwyn ac olew ffrio.

Ewch i realfood.tesco.com/recipes/southern-fried-chicken i ddarganfod sut.

Os ydych chi’n hoffi eich cyw iâr gyda chic, mae Asda yn gwerthu’r Tropics Hot & Spicy Fried Chicken Mix am £1.65; cymysgwch ef gyda’r cig cyn ffrio.

Y gyfrinach i gyw iâr crensiog yw defnyddio startsh corn neu flawd corn fel rhan o’r gorchudd, yn ogystal â finegr a gwynwy.

Gwnewch yn siŵr bod yr olew yn aros yn braf ac yn boeth wrth i chi goginio; ni ddylai ddisgyn o dan 160 ° C.

  • Mae’r holl brisiau ar y dudalen yn gywir ar adeg cyhoeddi. Hyrwyddiadau a chynigion yn amodol ar argaeledd.

bargen o’r dydd

Arbedwch £7.20 ar y drol tair haen hon

7

Arbedwch £7.20 ar y drol tair haen hon

Yn sownd ar gyfer storio?

Rhowch y Troli Tair Haen Dunelm hwn i mewn i unrhyw gornel i greu lle ychwanegol, sydd bellach yn £16.80 o £24.

ARBED ARIAN: £7.20

bargen rhad

Arbedwch £1.40 ar Bariau Hufen Iâ Mafon Haagen-Dazs Mango

7

Arbedwch £1.40 ar Bariau Hufen Iâ Mafon Haagen-Dazs Mango

Pamper eich hun gyda Haagen-Dazs Raspberry Mango Bariau Hufen Iâ.

Mae pecyn o dri yn cael ei gynnig yn Sainsbury’s am £2.50, i lawr o’r pris arferol o £3.90.

ARBED: £1.40

Beth sy’n newydd?

CADWCH eich cartref yn arogli’n felys gydag amrywiaeth o dryledwyr a chanhwyllau Aldi’s Garden Retreat. Wedi’i ysbrydoli gan gynnyrch haf ffres, mae’r tryledwr eirin gwlanog a bricyll hwn yn costio £2.89.

cyfnewid uchaf

Mae'r gadair goctel hon o Habitat yn costio £120

7

Mae’r gadair goctel hon o Habitat yn costio £120
Ond mae gan Homebase fersiwn am £50 yn unig

7

Ond mae gan Homebase fersiwn am £50 yn unig

YCHWANEGWCH ychydig o hudoliaeth i unrhyw ystafell gyda’r gadair goctel hon o Habitat yn costio £120.

Neu dewiswch y fersiwn £50 o Homebase.

ARBED ARIAN: £70

Helpwr Bach Leah

NID oes angen i chi boeni am ollwng a thorri’ch ffôn gyda chas a chadwyn yn hongian o amgylch eich gwddf.

Mae’r un hwn gan Claire i lawr i £ 4 o £ 12 ac mae’n ffitio’r iPhone 12 newydd.

Siopa ac arbed

Mae gan Superdrug ddau am £7 ar gynhyrchion Pantene dethol

7

Mae gan Superdrug ddau am £7 ar gynhyrchion Pantene dethol

GolCHdy gyda dau am £7 ar gynhyrchion Pantene dethol yn Superdrug, gan gynnwys y Lifft a Siampŵ Cyfaint di-silicôn hwn.

poeth nawr

SEFYLLWCH ALLAN ar y traeth yn y tywel print lolipop hwn am £4, i lawr o £5 yn arwerthiant George at Asda.

CHWARAE NAWR I ENNILL £200

Ymunwch â miloedd o ddarllenwyr sy'n cymryd rhan yn The Sun Raffle

7

Ymunwch â miloedd o ddarllenwyr sy’n cymryd rhan yn The Sun Raffle

YMUNWCH â’r miloedd o ddarllenwyr sy’n cymryd rhan yn The Sun Raffle.

Bob mis rydyn ni’n rhoi rhwng £100 a 250 o ddarllenwyr lwcus i ffwrdd, p’un a ydych chi’n cynilo neu angen ychydig o arian ychwanegol, gallai The Sun fod wedi rhoi yswiriant i chi.

Gweithiais yn Primark ac rwy'n gwybod llawer o gyfrinachau, gan gynnwys lle mae staff wedi'u gwahardd.
Yr union swm y mae angen i chi ei ennill i fod yn well eich byd gyda'r newidiadau treth mawr eleni

Mae pob cod Sun Savers a gofnodwyd yn hafal i un tocyn raffl.

Po fwyaf o godau y byddwch chi’n eu nodi, y mwyaf o docynnau y byddwch chi’n eu hennill a’r mwyaf o siawns sydd gennych chi i ennill!

Leave a Comment

Your email address will not be published.