Salad Cymysgedd Pum Ffa – Arholwr Brenhinol

Pryd wnaeth bodau dynol edrych gyntaf ar bowlen o ddail a phenderfynu y byddai’n blasu’n well gydag ychydig o vinaigrette?

Mae’n amhosib nodi ble a phryd y cynhyrchodd rhywun salad am y tro cyntaf, ond yn ôl yr Oxford Dictionary of Food and Drink in America, daeth pryd y gallem ei adnabod fel salad gardd yn boblogaidd yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig pan oedd pobl yn bwyta twmpathau o lysiau gwyrdd deiliog amrwd gyda dresin hallt, olewog. Mewn gwirionedd, mae’r gair salad yn dod o’r gair Lladin “halen”, sy’n golygu halen.

Efallai y bydd y salad Cesar modern yn cymryd ei enw gan reolwyr yr Ymerodraeth, ond yn ôl y chwedl boblogaidd, dyfeisiwyd salad Cesar yn 1924 yn Tijuana, ymhell o Rufain. Creodd Cesare Cardini, mewnfudwr o’r Eidal a adawodd California a chroesi’r ffin i ddianc rhag Gwahardd, y pryd ar Ddiwrnod Annibyniaeth America pan oedd ei fwyty’n gwneud busnes mor gyflym nes iddo redeg allan o gynhwysion. Felly bu’n fyrfyfyr gyda rhywfaint o letys romaine, melynwy amrwd, caws Parmesan, a chiciau eraill. Roedd y Cesar yn llwyddiant ar unwaith, ac mae bwyty Cardini, Cesar’s Restaurant-Bar, yn dal i fod mewn busnes heddiw. Ond nid oes angen i chi deithio i Tijuana i gael salad Cesar teilwng: Gydag ychydig iawn o ymdrech ac ychydig o gynhwysion, gallwch chwipio salad Cesar a fyddai’n gwneud Cardini yn falch.

Salad Cesar clasurol
Mae’r fersiwn hon yn defnyddio mayonnaise yn lle melynwy amrwd, gan ei gwneud yn fwy diogel i’w weini i blant. Os ydych chi’n teimlo’n uchelgeisiol, ceisiwch wneud dresin Cesar dilys gydag olew olewydd a sylfaen wyau amrwd. Peidiwch â hepgor y past brwyniaid yn y rysáit hwn; Efallai ei fod yn annymunol allan o’r tiwb, ond nid yw gwisgo Cesar yr un peth hebddo.

Cynhwysion:
Tua 2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
1 cwpan bara crystiog, wedi’i dorri’n giwbiau 1 modfedd
Halen
pupur du newydd ei falu
1 letys romaine pen mawr, wedi’i olchi, ei sychu, a’i dorri’n fras
1/2 cwpan Parmesan wedi’i gratio’n ffres
2 ewin garlleg, briwgig
1 llwy de o bast brwynen
2 lwy fwrdd o sudd lemwn ffres
1 llwy de o fwstard Dijon
1 llwy de o saws Swydd Gaerwrangon
1 cwpan mayonnaise o ansawdd uchel go iawn
1/2 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres
1/4 llwy de o halen, a mwy i flasu
1/4 llwy de o bupur, a mwy i flasu

Cynhesu’r olew olewydd mewn sgilet fawr dros wres canolig. Pan fydd yr olew yn symud, ychwanegwch y ciwbiau bara mewn un haen a’u taenellu â halen a phupur. Yn frown ysgafn ar bob ochr, gan ychwanegu mwy o olew os oes angen. Tynnu a chadw. Chwisgwch garlleg, past brwyn, sudd lemwn, mwstard Dijon a saws Swydd Gaerwrangon mewn powlen. Ychwanegu’r mayonnaise, caws Parmesan, halen a phupur a’i guro nes ei fod wedi’i ymgorffori. Blaswch ac addaswch halen a phupur neu sesnin eraill yn ôl eich dewis.

I weini, ychwanegwch y dresin a ddymunir mewn powlen fawr gyda’r holl letys a’r croutons a’i daflu nes ei fod wedi’i orchuddio’n llwyr. Gweinwch ar unwaith a rhowch unrhyw ddresin ychwanegol yn yr oergell.


Leave a Comment

Your email address will not be published.