Salad Cyw Iâr Hawaii – GypsyPlate

Salad Cyw Iâr Hawaii – Edrychwch ar y plât lliwgar hwn. Mae’n llawn blasau trofannol, amrywiaeth o weadau, ac mae’n iach.

Mae hwn yn bryd haf gwych pan fyddwch chi eisiau rhywbeth ysgafn, ond eto’n foddhaol.

Rhowch gynnig ar y Salad Cyw Iâr Trofannol adfywiol hwn gartref heno!

 • y marinâd Gyda chyfuniad o sudd pîn-afal, sudd cnau coco, a blasau llachar eraill, mae’n rhoi blas anhygoel i’r cyw iâr.
 • Mae’n amlbwrpas. Ynghyd â’r cyw iâr a’r pîn-afal, gallwch chi ddefnyddio unrhyw un o’ch hoff lysiau.
 • Gallwch chi ei chwipio i fyny mewn tua hanner awr. Yn syml, marinadu’r cyw iâr yn y bore ac rydych chi’n barod am ginio cyflym.
 • Mae’n bryd ysgafn ac iach. P’un a yw’n ddiwrnod poeth o haf neu os oes angen egwyl arnoch o brydau trwm, mae’r rysáit hwn yn fuddugol.
Mae'r Salad Cyw Iâr Hawaii hwn yn bryd haf ysgafn gwych, yn llawn blasau a naws trofannol.

Dyma beth rydyn ni’n ei ddefnyddio heddiw. Fe welwch syniadau am sylw eraill yn ddiweddarach yn y post.

 • Cyw iâr – Rydym yn argymell cluniau heb asgwrn, heb groen. Maent yn dendr ac yn llawn sudd. Os yw’n well gennych, gallwch ddefnyddio cig y fron.
 • marinâd – Llaeth cnau coco, sudd pîn-afal, saws soi, sos coch, garlleg a sinsir.
 • Pîn-afal – Cymerwch hi i fyny, boed ar y gril neu dros dân.
 • Llysiau – Heddiw rydyn ni’n defnyddio sbigoglys, arugula, tomatos, corn, moron ac afocado.
 • gwisg – Sudd pîn-afal, olew olewydd, finegr gwyn, sriracha, ac olew sesame.

Cymysgwch gynhwysion marinâd, yna arllwyswch gyw iâr drosto mewn bag ziplock. Seliwch a rhowch yn yr oergell. I gael y blas gorau, rydym yn argymell dechrau’r marinâd yn y bore.

Pan fyddwch chi’n barod i wneud eich salad, coginiwch y cyw iâr mewn sgilet neu ar y gril.

Griliwch y pîn-afal neu ei frownio mewn sgilet wedi’i iro’n boeth. Bydd tua 2-3 munud yr ochr yn ddigon, dim ond digon i’r pîn-afal feddalu a dechrau carameleiddio.

Yn ddewisol, gallwch chi ffrio’r cnewyllyn corn mewn padell. Yn ychwanegu blas gwych. Fel arall, gallwch ddefnyddio corn wedi’i goginio ymlaen llaw neu ficrodon y cnewyllyn ffres.

Cydosod eich salad. Ar wely o sbigoglys ac arugula, trefnwch y cyw iâr, pîn-afal a llysiau. Gweinwch ynghyd â’r dresin.

Mae'r Salad Cyw Iâr Hawaii hwn yn bryd haf ysgafn gwych, yn llawn blasau a naws trofannol.
 • Nionyn
 • pys eira
 • Ciwcymbr
 • sleisys oren
 • Mango
 • cnau coco wedi’i gratio
 • cnau macadamia wedi’u torri

Gallwch chi oeri cyw iâr dros ben mewn cynhwysydd aerglos am 3-4 diwrnod.

Pan fyddwch chi’n gwneud eich salad nesaf, gellir ailgynhesu’r cyw iâr mewn sgilet neu yn y microdon. Neu, gellir ei weini’n oer.

Mae'r Salad Cyw Iâr Hawaii hwn yn bryd haf ysgafn gwych, yn llawn blasau a naws trofannol.

Rhowch gynnig ar y Salad Cyw Iâr Hawaii hwn y tro nesaf y byddwch chi’n chwilio am bryd ysgafn neu ddim ond eisiau’r teimlad trofannol hwnnw.

Piniwch neu nodwch y rysáit wych hon fel eich bod bob amser yn gwybod ble i ddod o hyd iddo. A chofiwch danysgrifio i GypsyPlate, rydyn ni bob amser yn coginio ryseitiau hawdd newydd i chi!

Salad Cyw Iâr Hawaii ar y Plât Sipsiwn

Rhowch gynnig ar y ryseitiau salad gwych eraill hyn!
Salad Cyw Iâr Fietnam
Salad Corn Mexican Street
Salad Pesto Tomato Afocado
Salad Pipirrana Sbaeneg
Salad Balela
Gado Gado

Cynhwysion

Cyw iâr

 • 1 pwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen

 • 1/2 cwpan llaeth cnau coco

 • 1/3 cwpan sudd pîn-afal

 • 2 lwy fwrdd o saws soi

 • 2 lwy fwrdd o saws tomato

 • 2-3 ewin garlleg, wedi’i dorri’n fân

 • 1 llwy de sinsir, wedi’i dorri’n fân

Salad

 • Llond llaw o gymysgedd sbigoglys ac arugula

 • 1/2 pîn-afal, wedi’i dorri’n dafelli 3/4 modfedd

 • 1 cwpan o gnewyllyn corn ffres neu wedi’i rewi

 • 1 afocado, deisio

 • 1 cwpan o domatos ceirios, wedi’u torri’n hanner

 • 1/2 moron, wedi’i dorri’n ffyn matsys

Rhwymyn

 • 1/2 cwpan sudd pîn-afal

 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd

 • 2 lwy fwrdd finegr gwyn

 • 1 llwy fwrdd sriracha

 • 1 llwy fwrdd o olew sesame

Cyfarwyddiadau

 1. Cymysgwch gynhwysion marinâd, yna arllwyswch gyw iâr drosto mewn bag ziploc. Seliwch a rhowch yn yr oergell. I gael y blas gorau, rydym yn argymell dechrau’r marinâd yn y bore.
 2. (Gweler y nodiadau ar gyfer dull stoftop) Cynheswch y gril ymlaen llaw i 350°F. Griliwch gyw iâr 5 i 7 munud yr ochr, nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 165 ° F. Tynnwch i blât, gorffwys am 5 munud, yna torri’n stribedi 1-modfedd.
 3. Yn y cyfamser, grilio sleisys pîn-afal am 3-4 munud yr ochr, nes eu bod yn feddal ac yn dechrau carameleiddio.
 4. Yn ddewisol, gallwch chi ffrio’r cnewyllyn corn mewn padell olewog. Yn ychwanegu blas gwych. Fel arall, gallwch ddefnyddio corn wedi’i goginio ymlaen llaw neu ficrodon y cnewyllyn ffres.
 5. Cydosod eich salad. Ar wely o sbigoglys ac arugula, trefnwch y cyw iâr, pîn-afal a llysiau. Gweinwch ynghyd â’r dresin.

graddau

 1. I goginio cyw iâr ar y stôf, cynheswch 1 llwy fwrdd o olew mewn sgilet dros wres canolig-uchel. Coginiwch gyw iâr 5 i 7 munud yr ochr, nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 165 ° F. Tynnwch i blât a gorffwys am 5 munud cyn sleisio.
 2. Gallwch hefyd goginio pîn-afal ar y stôf. Mewn sgilet wedi’i iro dros wres canolig-uchel (gallwch ddefnyddio’r un un â’r cyw iâr, naill ai cyn neu ar ôl), chwiliwch am 3-4 munud yr ochr, nes ei fod yn frown euraidd ac wedi’i garameleiddio ychydig.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn?

Gadewch sylw ar y blog neu rhannwch lun ar Pinterest.

Peidiwch byth â cholli rysáit!

Ymunwch â rhestr bostio GypsyPlate a chael ryseitiau cinio hawdd eu dosbarthu yn syth i’ch mewnflwch. O fwyd cartref cysurus i brydau egsotig o bedwar ban byd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.