Salad Feta Watermelon: Clasur Newydd 4ydd o Orffennaf

Am salad tywydd cynnes cyflym a hawdd ar y 4ydd o Orffennaf, does dim byd gwell na watermelon feta.

Yn ôl Google Trends, mae chwiliadau am salad feta watermelon wedi cynyddu bob mis Gorffennaf ers mwy na degawd. I’w flasu yw gwybod pam. Mae’r combo unigryw ac adfywiol yn rhywbeth y gallwch chi ei fwyta sawl gwaith yr wythnos yn ystod tymor watermelon.

Rwy’n credu ei fod yn ddiogel i’w alw’n glasur newydd.

Mae gan y salad hwn cyn lleied o gynhwysion rydych chi am i bob un fod y gorau y gall fod.

Po felysach yw’r watermelon, y mwyaf anhygoel yw’r salad. Gallwch ddefnyddio watermelons mawr, bach, coch neu felyn, beth bynnag sydd ar gael. Mae watermelons heb hadau yn hawdd i’w canfod y dyddiau hyn ac maent yn gwneud y profiad bwyta yn llawer haws.

Os gallwch chi oeri’r watermelon cyn ei sleisio, bydd eich salad yn barod i fynd. Os byddwch chi’n dechrau gyda melon tymheredd ystafell, rwy’n argymell eich bod chi’n oeri’r salad cyn ei weini.

Ac os yw’n well gennych wneud peli gyda baller melon yn lle torri’r melon, ewch ymlaen.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed ychydig yn ychwanegol ar gyfer byrbryd neu smwddi watermelon — Ni chaniateir gwastraff watermelon!

Sicrhewch y caws feta gorau y gallwch chi ddod o hyd iddo, yn ffres ac heb ei becynnu o ddewis. Gallwch ddewis rhwng feta Ffrengig, feta Groegaidd, feta Bwlgareg, feta Libanus… gweld beth sydd gan eich cownter caws i’w gynnig.

Dis neu gaws feta crymbl; os dewiswch ei friwsioni, peidiwch â’i ddadfeilio’n ormodol. Mae llawenydd y salad hwn yn y brathiadau o wahanol flasau, felly nid ydych chi eisiau eu cymysgu’n ormodol.

Ychwanegwch fintys a winwnsyn coch – mae’r cyferbyniad rhwng y melon melys, llawn sudd a’r winwnsyn creisionllyd, tangy, tangy (heb sôn am y feta hufennog, briwsionllyd) yn wych. Mae mintys ffres yn clymu’r cyfan at ei gilydd ar gyfer ychydig o wynfyd haf. Mae mintys yn ocsideiddio ac yn tywyllu’n gyflym ar ôl torri neu rwygo, felly ychwanegwch ef ychydig cyn cydosod a gweini’r salad.

Yn olaf, defnyddiwch ddresin syml o olew olewydd, finegr gwin balsamig neu goch, ac ychydig o halen a phupur, os dymunir. Blaswch y caws feta i weld pa mor hallt ydyw cyn ychwanegu halen at y dresin.

Gallwch dorri’r melon yn giwbiau neu beli hyd at 2 ddiwrnod ymlaen llaw. Draeniwch unrhyw sudd a allai fod wedi casglu ar y gwaelod (a thywalltwch i mewn i wydr a diod! Delicious!). Gallwch hefyd ddisio neu friwsioni’r feta ddau ddiwrnod ymlaen llaw a storio’r holl gydrannau yn yr oergell. Gadewch y gwasanaeth ychydig cyn gweini’r salad. Addurnwch ag ychydig o sbrigyn mintys ffres ychwanegol os dymunir.

SALAD FETA WATERMELON

am 6

rhwymyn:

3 llwy fwrdd o olew olewydd

2 lwy fwrdd finegr gwin balsamig neu goch da

½ llwy de o halen kosher, neu i flasu

Pupur wedi’i falu’n ffres i flasu (dewisol)

Salad:

6 cwpan watermelon ciwb neu bêl, wedi’i oeri

½ cwpan nionyn coch wedi’i sleisio’n denau

1 1/2 cwpan caws feta wedi’i deisio neu ei friwsioni

1/3 cwpan dail mintys cyfan

Mewn powlen fach neu gynhwysydd, cyfunwch yr olew olewydd, finegr balsamig, halen a phupur, os ydych chi’n ei ddefnyddio.

Mewn powlen fawr fas neu blaten weini, taenwch gynhwysion y salad yn gyfartal ac yn ddeniadol. Taenwch haen o hanner y ciwbiau neu’r peli watermelon, yna chwistrellwch hanner y winwns drosto, yna’r feta. Torrwch hanner y dail mintys yn ddarnau mawr ac ysgeintiwch y caws feta drosto. Ailadroddwch gyda haen arall o watermelon, winwnsyn, caws feta a mintys.

Ysgwydwch neu drowch y dresin i’w ailgyfuno a’i arllwys yn gyfartal dros y salad. Gweinwch yn oer.

Amrywiadau Salad Feta Watermelon:

Cyfnewid mintys am berlysieuyn arall: rhowch gynnig ar gerfil, basil, neu deim.

Ychwanegwch 1 i 2 gwpan ciwcymbr heb hadau wedi’u deisio

Amnewid feta gyda chaws gafr wedi’i friwsioni, mozzarella wedi’i deisio’n ffres, neu ricotta saata

Ychwanegwch ychydig o lond llaw o ddail arugula sbeislyd.

___

Mae Katie Workman yn ysgrifennu’n rheolaidd am fwyd i The Associated Press. Mae wedi ysgrifennu dau lyfr coginio sy’n canolbwyntio ar goginio teuluol, “Dinner Resolved!” a “The Mom 100 Cookbook.” Mae hi’n blogio yn http://www.themom100.com/about-katie-workman. Gallwch ei chyrraedd yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.