Salad syml, iach ac adfywiol y gallwch chi eu gwneud gartref y tymor hwn

Dim ond rhywbeth y gall salad ei fodloni yw’r awydd am ddysgl llysiau ffres a chig ysgafn gyda dresin blasus. Afraid dweud, mae hefyd yn hawdd ei wneud mewn munudau. Felly p’un a ydych chi’n chwilio am fwyta’n iach neu’n rhy ddiog i wledda, rhowch nod tudalen ar y ryseitiau salad hyn ar gyfer cinio a swper.

Ryseitiau Salad Iach Mae’n Rhaid i Chi Drio’r Haf hwn

Salad pothell tomato a chwscws cyw iâr

Delwedd: trwy garedigrwydd iStock

Mae Salad Tomato Ffrwyth Cwscws Cyw Iâr yn rysáit berffaith a hawdd yn llawn cynhwysion ffres. Mae’r salad hwn yn cynnwys tomatos sydd wedi’u llwytho â fitamin E, fitamin C, a fitamin A, sy’n gwneud rhyfeddodau i’ch croen.

Cynhwysion

 • 1 cwpan cwscws
 • 1 croen lemwn wedi’i gratio
 • 1 cig cyw iâr rhost wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd capers babanod wedi’u draenio
 • 1 cwpan o ddŵr berwedig
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
 • Haneru 400g o domatos grawnwin melys cymysg
 • 1 llwy de o finegr balsamig gwyn
 • 150g caws feta o Ddenmarc, wedi’i friwsioni
 • 1 cwpan o ddail basil bach
 • 60g o ddail arugula babi

Dull

 • Cymysgwch y cwscws, croen y lemwn a’r capers mewn powlen.
 • Gwasgwch hanner y lemwn ac ychwanegwch y dŵr berwedig ac 1 llwy de o olew i’r cymysgedd.
 • Gorchuddiwch ef a’i adael am 5 munud i amsugno.
 • Fflwff gyda fforc.
 • Ar y llaw arall, cynheswch eich popty ymlaen llaw i’w grilio a pharatowch eich hambwrdd pobi gyda ffoil alwminiwm.
 • Nawr rhowch y tomatos ar yr hambwrdd a’u cymysgu â finegr ac olew olewydd.
 • Ychwanegwch y sesnin yn iawn a choginiwch bopeth am 5 munud nes ei fod wedi meddalu ychydig.
 • Torrwch weddill y lemonau yn bedwar a nawr ychwanegwch weddill y cynhwysion: caws feta, tomatos, basil, grefi, arugula, cyw iâr.
 • Nawr cymysgwch yr holl gynhwysion gyda’i gilydd a’u gweini’n dda gyda thomato, finegr ychwanegol a thopin olew.

salad corbys, betys rhost a moron babi

ryseitiau salad
Delwedd: Trwy garedigrwydd Flickr

Mae ffacbys yn ffynhonnell anhygoel o brotein a ffibr, tra bod beets a moron babanod yn wych i’ch croen. Bydd y rysáit salad llawn maeth hwn yn gwneud rhyfeddodau i’ch chwant haf.

Cynhwysion

 • 4 betys, wedi’u plicio a’u sleisio
 • Llond llaw o foron babi, wedi’u plicio a’u haneru
 • 3/4 cwpan corbys gwyrdd
 • 4 cwpan o ddŵr
 • Hanner nionyn wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy de o olew olewydd
 • 1 llwy fwrdd finegr balsamig
 • 1/4 cwpan pepitas wedi’i dostio’n ysgafn
 • 2 lwy fwrdd persli wedi’i dorri
 • 2 lwy fwrdd o fintys ffres

Dull

 • Paratowch eich popty a’i gynhesu i 200C/180C.
 • Cymerwch daflen pobi fawr a rhowch bapur pobi nad yw’n glynu arno.
 • Rhowch y beets a’r moron ar yr hambwrdd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud un haen.
 • Nawr chwistrellwch ychydig o bupur ac olew olewydd dros yr hambwrdd.
 • Rhostiwch am fwy na hanner awr nes ei fod yn frown.
 • Ar y llaw arall, dewch â’r corbys a’r dŵr i ferwi mewn sosban fawr.
 • Unwaith y bydd yn dechrau berwi, gostyngwch y gwres i sim a gadewch iddo goginio am 2 funud.
 • Draeniwch y dŵr a chymysgwch y corbys gyda’r finegr, winwnsyn ac olew mewn powlen.
 • Cymysgwch y cynhwysion yn dda a’u gadael heb oruchwyliaeth am 5 munud.
 • Nawr ychwanegwch weddill y bwyd dros ben, gan gynnwys beets, moron, mintys, pepitas, a phersli.
 • Ychwanegu pupur a chymysgu cyn ei weini.

Salad ciwcymbr a thomato

ryseitiau salad
Delwedd: Trwy garedigrwydd Freepik

Mae ciwcymbr yn gynhwysyn haf gwych i’w gynnwys yn eich prydau rheolaidd. Yn aml yn cael ei ddefnyddio fel dysgl ochr, mae’r llysieuyn hwn yn berffaith ar gyfer curo’r gwres. A chyda daioni tomatos, mae’r rysáit hwn yn dod yn opsiwn cyffredinol ar gyfer pangiau newyn haf.

Cynhwysion

 • 1 ciwcymbr
 • 1 winwnsyn coch, wedi’i dorri
 • 2 domatos wedi’u deisio heb hadau
 • Llond llaw o ddail coriander wedi’u torri’n fân
 • 1 tsili coch wedi’i friwio heb hadau
 • 1 tsili gwyrdd wedi’i friwio heb hadau
 • 2 lemon mewn sudd
 • 1 llwy fwrdd o olew llysiau
 • 3 llwy fwrdd cnau daear wedi’u rhostio a’u torri
 • ¼ llwy de o bowdr chili
 • ¼ llwy de o gwmin mâl

Dull

 • Piliwch a thorrwch y ciwcymbr a thynnwch yr hadau gyda llwy de
 • Nawr ychwanegwch dafelli ciwcymbr mewn powlen.
 • Cymysgwch ef gyda’r holl gynhwysion gan gynnwys nionyn, tomatos, cilantro, chilies coch a gwyrdd.
 • Ychwanegu sudd lemwn, olew llysiau, a chnau daear wedi’u torri a chymysgu’n dda.
 • Nawr ychwanegwch ychydig o sbeisys a chymysgwch y cymysgedd cyfan gyda’i gilydd cyn ei weini.

Salad Pupur Zucchini

ryseitiau salad
Delwedd: Trwy garedigrwydd Freepik

Gall ryseitiau salad zucchini hefyd fod yn wych ar gyfer yr haf. Ychwanegwch ychydig o bupurau cloch a thomatos ac mae gennych chi gydymaith blasus i ddysgl gig.

Cynhwysion

 • 2 pupur cloch coch
 • 2 pupur cloch melyn
 • 1 zucchini
 • 10-15 dail basil
 • 100 g o ddail roced
 • 10 o olewydd du wedi’u pylu a’u torri
 • 5 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1/2 letys
 • 100g o bersli
 • 10 o olewydd gwyrdd wedi’u pylu a’u torri
 • 1 llwy de o finegr balsamig
 • 1/2 llwy de o past garlleg
 • 3-4 llwy de o oregano sesnin sych
 • halen y môr – i flasu

Dull

 • Torrwch y pupurau yn giwbiau a thynnwch yr hadau i’w cadw mewn powlen.
 • Nawr torrwch y zucchini yn eu hanner ac ychwanegwch y sleisys gyda pupur cloch.
 • Nawr cymysgwch y dail basil, dail roced, letys mynydd iâ wedi’i dorri a’r persli yn y bowlen a’i gymysgu’n dda.
 • Ychwanegu’r olewydd i’r salad a chymysgu’r holl gynhwysion yn dda.
 • Cyn ei weini, sesnwch â halen môr at eich dant.

salad tabbouleh

ryseitiau salad
Delwedd: trwy garedigrwydd iStock

Salad tabouli yw un o’r ryseitiau salad gorau ar gyfer y gwanwyn. Mae’r pryd llysieuol hwn yn gyfoethog mewn ffibr, fitamin A, fitamin B12, a fitamin C. Yn ogystal, mae salad Tabouli yn isel mewn colesterol a braster, gan ei wneud yn bryd haf delfrydol.

Cynhwysion

 • 2 gwpan o wenith wedi cracio
 • 5 i 6 cwpan o ddail persli wedi’u torri’n fân
 • 2 gwpan o ddail mintys wedi’u torri
 • 2 griw o winwnsyn gwyrdd wedi’u torri
 • 2 gwpan ciwcymbr, wedi’u plicio a’u deisio
 • 1/2 cwpan pupur glas gwyrdd neu goch wedi’i dorri
 • Llond llaw o domatos ceirios wedi’u torri’n fân
 • 1/2 cwpan olew olewydd
 • 1/2 cwpan sudd lemwn
 • 1 llwy de o oregano ffres
 • Halen i flasu
 • Pupur du – i flasu

Dull

 • Mwydwch wenith wedi cracio (bulgur) mewn dŵr cynnes am tua hanner awr.
 • Yn y cyfamser, cyfunwch gynhwysion y dresin trwy gymysgu a ysgwyd yn dda mewn jar a’i roi o’r neilltu.
 • Nawr, ar ôl hanner awr, draeniwch yr hylif ychwanegol o’r bulgur.
 • Cymysgwch y llysiau wedi’u torri a’r bulgur mewn powlen.
 • Yna ychwanegwch gynhwysion y dresin.
 • Gellir gweini’r pryd hwn ar unwaith a gellir ei roi yn yr oergell yn ddiweddarach.

salad caws bwthyn

ryseitiau salad
Delwedd: Trwy garedigrwydd Freepik

Pwy sydd ddim yn gefnogwr o gaws colfran? Gall rhai paneer addurno gyda thripe ynghyd â llysiau fod yn frecwast perffaith. Ac i goroni’r cyfan, gall dresin gwin coch mêl ychwanegu owns o flas at y rysáit salad cyfan.

Cynhwysion

 • 250 gram o fara
 • 1 corn, wedi’i ferwi’n dda
 • 1 tatws gyda chroen, wedi’i ferwi’n dda
 • 1 afal, wedi’i sleisio
 • 2 winwnsyn, julienne
 • 2 pupur cloch coch, julienned
 • 2 tsili coch
 • 1 radish wedi’i dorri
 • 2 chilies gwyrdd wedi’u torri
 • 4 shibwns wedi’u torri
 • 1 llwy de o bowdr pupur du
 • 1 llwy de o bowdr pupur du
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
 • 10 o olewydd gwyrdd, wedi’u pylu a’u torri
 • 3 llwy fwrdd o fêl
 • Halen i flasu
 • 4 llwy fwrdd o win coch
 • 1 llwy de o bowdr cwmin
 • 1 llwy de o bowdr coriander
 • 1/2 llwy de o bowdr chili coch
 • 1/2 lemwn wedi’i wasgu
 • 4 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

Dull

 • Cynheswch y sgilet ymlaen llaw ac ychwanegu winwnsyn wedi’u torri, pupur cloch coch.
 • Ychwanegwch halen yn ôl eich blas.
 • Nawr cymysgwch yr afal, radish, tatws wedi’u berwi, paneer ac ŷd wedi’i ferwi i’r gymysgedd.
 • Ychwanegwch y chiles gwyrdd, y sgalions, a’r olewydd gwyrdd i’r sgilet a chymysgu’n dda.
 • Nawr ysgeintiwch ychydig o halen, pupur du, olew olewydd crai ychwanegol a’i gymysgu’n dda.

Salad Vinaigrette Bricyll

ryseitiau salad
Delwedd: Trwy garedigrwydd Freepik

Mae Salad Vinaigrette Bricyll Gwanwyn blasus yn rysáit cinio hawdd y gallwch chi ei bacio ar gyfer gwaith neu ei gael gartref fel dysgl ochr gyda chig. Wedi’i orchuddio â finegr gwin gwyn, mae’r rysáit salad anhygoel hon yn hanfodol i’w ychwanegu at eich prydau bob dydd i guro’r gwres.

Cynhwysion

 • 1/4 cwpan bricyll sych wedi’u torri’n fân
 • 1/4 cwpan finegr gwin gwyn
 • 1 sialots, wedi’i dorri’n fân
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 pen o letys menyn glân
 • 1 llwy de o fwstard dijon
 • 2 griw o berwr mynydd glân
 • 1 owns. caws feta crymbl
 • 2 shibwns wedi’u torri’n fân
 • 1/4 cwpan dil wedi’i dorri
 • 1 ciwcymbr, wedi’i sleisio’n denau

Dull

 • Rhowch y bricyll sych a’u torri mewn powlen fach.
 • arllwys finegr gwin gwyn dros y bricyll yn y bowlen a gadael i eistedd am 10 munud.
 • Yn y cyfamser, mewn powlen arall, cymysgwch y sialots a’r dijon.
 • Nawr dewiswch y bricyll o’r gymysgedd a’u hychwanegu at y gymysgedd mwstard.
 • Arllwyswch 2 lwy de o finegr gydag olew olewydd a chymysgu’n dda.
 • Cymysgwch weddill y cynhwysion a gwisgo’r salad cyfan gyda vinaigrette.

Salad tomato, eirin gwlanog a basil

ryseitiau salad
Delwedd: Trwy garedigrwydd Freepik

Wedi’i lwytho â daioni tomatos ac eirin gwlanog, mae’r rysáit salad hwn yn opsiwn gwych i’w gael yn ystod tymheredd cynyddol. Mae’n hynod hawdd ei baratoi a dim ond hyd at 10 munud y mae’n ei gymryd i’w goginio.

Cynhwysion

 • 1/2 winwnsyn coch bach wedi’i sleisio’n denau
 • 1 llwy fwrdd o finegr gwin coch
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • halen kosher a phupur
 • 450 g o domatos traddodiadol
 • 450g eirin gwlanog neu neithdarin melyn
 • 1/4 cwpan dail basil
 • 2 owns feta caws mewn darnau

Dull

 • Cymysgwch, winwnsyn, finegr mewn powlen.
 • Ychwanegwch 1/4 llwy de o halen a gadewch iddo eistedd am 5 munud.
 • Yn y cyfamser, disgiwch y tomatos a’r eirin gwlanog a’u rhoi ar blât.
 • Arllwyswch ychydig o olew i’r gymysgedd.
 • Nawr chwistrellwch basil, caws feta a phupur du wedi’i falu cyn ei weini.

Delwedd Sylw: Trwy garedigrwydd Shutterstock; Delwedd Sylw: Trwy garedigrwydd Freepik


Leave a Comment

Your email address will not be published.