Salad Tatws Hawdd

Nid oes yr un noson o haf yn gyflawn heb blât o salad tatws yn cyd-fynd â’r bwrdd – mae’n berffaith yn lle sglodion tywydd poeth. Cydiwch wrth ymyl eich asennau mwg neu gyw iâr wedi’i ffrio, agorwch gwrw oer, a chymerwch sedd ar y dec.

Beth i’w brynu: Gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu tatws cwyraidd, fel tatws â chroen coch neu datws newydd, gan eu bod yn cynnwys llai o startsh na Russets neu Kennebecs a byddant yn cadw eu siâp ar ôl coginio.

cynllun gêm: Gallwch chi goginio’r tatws a’r wyau hyd at ddiwrnod ymlaen llaw a’u storio yn yr oergell nes eich bod yn barod i gydosod y salad.

Bydd angen i chi baratoi ein mayonnaise sylfaenol a mwstard Dijon gwenith cyflawn cyn i chi ddechrau.

Cafodd y rysáit hwn sylw fel rhan o’n prosiect Gwneud Eich Mwstard Eich Hun.

 • Cnwd: 4 i 6 cwpan
 • Anhawster: hawddgar
 • Cyfanswm: 1 h, ynghyd ag amser oeri
 • Actif: 1 awr

Cynhwysion (12)

 • 2 pwys o datws cwyraidd, fel croen coch neu datws newydd, wedi’u golchi
 • 2 wy mawr
 • 1 cwpan o mayonnaise
 • 1 coesyn seleri, wedi’i dorri’n fân (tua 1/2 cwpan)
 • 1/4 cwpan mwstard Dijon gwenith cyfan
 • 1/4 cwpan sesnin dil
 • 1/3 cwpan sgalions (o tua 1/2 criw), wedi’i sleisio’n denau (rhannau gwyn a gwyrdd golau yn unig)
 • 2 lwy fwrdd capers, wedi’u draenio
 • 2 lwy fwrdd o ddail persli Eidalaidd ffres wedi’u torri’n fân
 • 1 llwy fwrdd o sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres (o tua 1/2 lemwn)
 • 1/2 llwy de o halen kosher, a mwy i halenu’r dŵr coginio
 • 1/8 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres

Cyfarwyddiadau

 1. Rhowch y tatws a’r wyau mewn pot mawr wedi’i lenwi â dŵr hallt iawn a’i ddwyn i ferw dros wres uchel. Gostyngwch y gwres i ganolig a mudferwch nes bod wyau’n galed, tua 12 munud. Tynnwch yr wyau i bowlen ganolig a’u rhoi yn y sinc. Rhedwch ddŵr oer dros yr wyau nes eu bod yn ddigon oer i’w trin; neilltuo.
 2. Parhewch i goginio’r tatws dros wres isel nes y gellir gosod cyllell bario yn hawdd, tua 5 munud arall. Draeniwch y tatws mewn colandr yn y sinc a gadewch iddo oeri ychydig, tua 10 munud. Trosglwyddwch y tatws i daflen pobi neu blât mawr a’u trefnu mewn un haen. Rhowch yr wyau wrth ymyl y tatws ar y daflen pobi a’u rhoi yn yr oergell nes eu bod wedi oeri’n llwyr, tua 1 awr. Yn y cyfamser, rhowch y cynhwysion sy’n weddill mewn powlen fawr a’u troi i gyfuno; yn yr oergell nes ei fod yn barod i orffen cydosod y salad.
 3. Pan fydd yr wyau a’r tatws wedi oeri, pliciwch yr wyau a’u gratio i dyllau mawr grater bocs dros y bowlen gyda’r cymysgedd mayonnaise; neilltuo.
 4. Tynnwch groen o datws oer gyda’ch dwylo neu gyllell paring. (Ar gyfer salad tatws mwy gwledig, gallwch chi adael y crwyn ymlaen.) Gan ddefnyddio’ch dwylo, torrwch y tatws yn ddarnau mawr (tua 3/4 modfedd) a’u hychwanegu at y bowlen gyda’r gymysgedd wy-mayonnaise. Gan ddefnyddio sbatwla rwber, cymysgwch y tatws a’r wyau yn ofalus i’r gymysgedd mayonnaise nes eu bod wedi’u cyfuno’n gyfartal a’u gorchuddio’n dda. Gweinwch ar unwaith neu rhowch yn yr oergell mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 4 diwrnod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.