Saladau Protein Uchel: Tymor yr Haf Hwn, Ymholwch Gyda’r 5 Salad Oer Blasus Hyn

Wrth i’r tymheredd godi, y cyfan rydyn ni am ei wneud yw eistedd o dan gefnogwr neu gyflyrydd aer ac ymlacio ychydig o’r don wres. Yn ystod yr amser hwn, mae gwydraid o ddŵr iâ, soda, sudd ffres, ac unrhyw beth ffres yn dod yn ffrind gorau i ni. Felly, nid oes angen dweud nad yw bwyd poeth a sbeislyd yn addas ar gyfer yr hinsawdd hon. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’n trefn fwyta yn gyffredinol yn cynnwys bwydydd sy’n sbeislyd eu natur. Ond os ydych chi am ddod â newid i’ch prydau dyddiol, mae gennym yr hyn sydd ei angen arnoch chi! Heddiw rydyn ni’n dod â ryseitiau blasus a hawdd i chi ar gyfer saladau oer.

Yn gyffredinol, saladau oer yw’r saladau hynny sy’n cael eu gwneud gyda chynhwysion haf arbennig. Prin y defnyddir unrhyw gynhwysion wedi’u rhostio neu eu coginio. Hefyd, mae dresin ysgafn ar ei ben sy’n eich adnewyddu ar unwaith! Mae’r ryseitiau salad oer rydyn ni’n dod â chi heddiw hefyd yn uchel mewn protein, felly gwnewch nhw’n rhan o’ch diet heddiw! Cymerwch olwg ar y ryseitiau isod:

Dyma 5 rysáit salad oer i roi cynnig arnynt

1. salad llysiau oer

Dyma ein salad a argymhellir fwyaf gan ei fod yn hawdd i’w wneud ac yn flasus! Bydd salad brecwast cyflym a hawdd gyda phaneer, corn, a thatws yn bodloni’ch newyn. I roi mwy o flas iddo, addurnwch â dresin mêl a gwin coch.

2. salad Rwseg

Gwneir salad Rwsiaidd traddodiadol gyda llysiau wedi’u torri a dresin mayonnaise. Enw gwreiddiol y pryd hwn yw Olivier Salad, gan mai Lucien Olivier a’i dyfeisiodd. Mae’n ddysgl salad cyflym a syml ar gyfer ciniawau gartref!

(Darllenwch hefyd: 5 rysáit cinio haf ysgafn i guro’r gwres)

Mae salad Rwsiaidd yn cael ei weini’n boblogaidd mewn ciniawau a chynulliadau bwffe.

3. Salad Papaya Amrwd

Mae salad papaia amrwd, a elwir hefyd yn Som Tam, yn bryd poblogaidd iawn yng Ngwlad Thai. Mae’n cyfuno llysiau ffres a chnau lleol gyda sbeisys tarten a tarten amrywiol.

4. Salad Feta Watermelon

Mae Watermelon yn isel mewn calorïau ac yn eich helpu i aros yn hydradol. Mae rhai o fanteision hysbys y ffrwyth gwych hwn yn cynnwys gwell iechyd y galon, gwell croen a gwallt, a threuliad llyfn. Felly, gyda’r holl fuddion hyn, mae’n rhaid i chi roi cynnig ar y salad blasus hwn.

(Darllenwch hefyd: Coffi fel rhywbeth adfywiol: 5 rysáit hawdd i roi cynnig arnynt yr haf hwn)

f97asmmo

Ciwbiau Feta Watermelon yw’r danteithion haf perffaith.

5. Salad Pasta gyda Persli a Parmesan

Pwy sydd ddim yn hoffi saladau pasta? Hefyd, mae’n dod yn fwy blasus ar unwaith wrth ei gymysgu â chaws a llysiau. Yn y rysáit salad pasta hawdd hwn, gallwch arbrofi ac ychwanegu llysiau o’ch dewis. Ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ychwanegu’r llysiau i gael tro iach.

Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Rhowch gynnig ar y saladau oer hyn a rhowch wybod i ni pa un oedd eich ffefryn yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.