Salsa Corn Melys a Salad: Ryseitiau Gwersylla Joe Woodhouse | Bwyd

TMae’r ryseitiau hyn yn hawdd iawn i’w paratoi, hyd yn oed mewn cae gyda bonyn coeden fel countertop. Unwaith y bydd y babell i fyny, rwy’n dechrau gyda’r bwyd. Mae’n syniad da cael bocs bach o hanfodion gwersylla: halen, finegr, mwstard, melin bupur, cyllell fach, corkscrew, powlenni plastig a blychau. Rwy’n cadw fy un i yng nghefn y car. Byddwn yn hapus i fwyta’r triawd hwn fel pryd gyda rhywfaint o fara crystiog, er eu bod yn mynd yn dda gyda barbeciw. Dwi bob amser yn gobeithio bod rhywbeth ar ôl i wneud brecwast blasus y diwrnod wedyn, gydag wy wedi’i ffrio neu halloumi wedi’i grilio bob amser yn wrthwenwyn i fatres wedi’i datchwyddo neu babell sy’n gollwng.

Moroco moron salad

Mae gan y salad hwn rai o’r blasau rwy’n eu cysylltu â Moroco, ond mae’n fy atgoffa o hafau fy mhlentyndod. Roedd gan fy mam amrywiad o hyn bob amser ar y bwrdd mewn partïon. Mae’n syml iawn ac yn dal i fyny’n dda os caiff ei wneud o flaen amser.

Gwaith Cartref 20 munud
Mae’n gwasanaethu 4-6, fel ochr

60g o almonaugyda chroen, yn ddelfrydol, ond wedi’i sgaldio neu wedi’i fflawio
600g moronwedi’i gratio’n fras
1 sialoten banana
neu 3 shibwnswedi’i sleisio’n fân
60g o resins
yn ssocian mewn cwpan o ddŵr poeth am 15 munud
25g mintys
dail wedi’u casglu a’u torri
1 llwy fwrdd o hadau cwmin
wedi’i rostio’n ysgafn a’i falu
1 llwy de sinamon mâl
1-2 lemon
halen naddion

Torrwch yr almonau yn ddarnau mawr. Ychwanegwch nhw i bowlen gymysgu fawr ynghyd â gweddill y cynhwysion ac eithrio’r lemonau.

Ychwanegwch binsiad da o halen a chymysgwch bopeth yn dda gyda sudd un o’r lemonau. Blaswch, sesno ac ychwanegu mwy o halen a sudd lemwn i flasu.

mâl bresych, glas fy mod i aren ffa salad

Yn gyflym iawn i’w baratoi fel pryd ysgafn neu fel dysgl ochr solet. Gwych ar y bwrdd yn ystod barbeciw, neu bentwr ar fyrgyrs, burritos neu frechdanau.

Gwaith Cartref 15 munud
Mae’n gwasanaethu 4-6, felsyniad

200g iogwrt braster llawn plaen
2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
1 llwy de o garlleg gronynnog neu bowdr
neu ewin wedi’i falu’n bast
sudd o Hanner lemwnneu i flasu
Naddion halen a phupur du
1 bresych gwyn
(tua 750g)
1 can o ffa Ffrengig
(pwysau wedi’i ddraenio 240g)
15g persliwedi’i dorri’n fân
150g o gaws glassyrthio ar wahân

Mewn powlen, cyfunwch yr iogwrt, olew, garlleg, a sudd lemwn gyda phinsiad da o halen. Cymysgwch yn dda i gyfuno, gwiriwch lefelau halen a lemwn a’u haddasu fel y bo’n briodol. Dylai’r dresin fod yn eithaf bachog, ond byddwch yn ymwybodol o halltrwydd y caws glas.

Torrwch y coesyn caled oddi ar y bresych a thynnu’r dail allanol. Torrwch y bresych yn ei hanner a thorri triongl o swmp y coesyn. Sleisiwch y bresych mor denau ag y gallwch o ben y coesyn i ben (mae mandolin yn arbennig o dda ar gyfer hyn).

Ychwanegwch y bresych at y dresin iogwrt, gan dylino’r dresin i’r bresych i gyfuno’n dda. Mae’n elwa o gael rhywfaint o orffwys.

Pan fyddwch yn barod i’w fwyta, ychwanegwch weddill y cynhwysion a chymysgwch yn dda i gyfuno. Blaswch, addaswch sesnin a sudd lemwn, a gweinwch.

Corn melys saws

Rwyf wrth fy modd â hwn ar ben ffa wedi’u hailffrio, weithiau gydag wy wedi’i ffrio hefyd. Gellir ei ddefnyddio yn lle condiment neu fel cynhwysyn mewn prydau eraill fel quesadillas neu ei chwistrellu ar nachos. Mae hefyd yn wych mewn wrap plaen neu ar frechdan gyda rhywfaint o ffeta a letys wedi’i rwygo.

Gwaith Cartref 20 munud
Mae’n gwasanaethu 6 fel dysgl ochr, topin neu stwffin

300 g o gnewyllyn corngorau ffres, ond wedi rhewi neu tun yn iawn hefyd
1 winwnsyn cochwedi’u plicio a’u torri’n fân
1 chili cochwedi’u torri, gyda neu heb hadau at eich dant
200 g o domatos tynerwedi’u deisio tua’r un maint â chnewyll ŷd
15g corianderwedi’i dorri’n fân, coesau a’r cyfan
Croen a sudd 3 leim
halen naddion

Os ydych chi’n defnyddio ŷd melys ffres neu wedi’i rewi, blanchwch mewn dŵr berw am ychydig funudau nes ei fod yn feddal. Draeniwch ac adnewyddwch mewn dŵr oer. Gellir gwneud y cam hwn o flaen amser; fel arall, defnyddiwch ŷd tun.

Cyfunwch winwnsyn, chili, tomatos, cilantro, croen lemwn, a sudd mewn powlen ac ychwanegu ŷd wedi’i ddraenio. Sesno gyda halen a gadael i eistedd am 15 munud i adael i’r blasau toddi. Mynychu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.