Salt and Stone: Cherry Almond Crisp yw seren y sioe ar gyfer Diwrnod Annibyniaeth | Archwiliwch Yakima

Fel arfer ar gyfer y 4ydd o Orffennaf, rwy’n hoffi llus a mafon (wel, gadewch i ni fod yn onest, unrhyw aeron). Yn y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi rhannu ryseitiau ar gyfer pastai llus, galettes mafon, ac o leiaf llond llaw o bwdinau mefus. Nid yw hyfrydwch ceirios ffres wedi diflannu o bell ffordd, ond erbyn yr adeg hon o’r haf, rydym fel arfer wedi bwyta sawl kilo ac rwy’n dechrau edrych ymlaen at y tymor newydd nesaf.

Mae’n debyg mai’r leinin arian eleni yw mai ceirios yw seren y sioe Diwrnod Annibyniaeth. Mae ein gwanwyn oer yn golygu bod ceirios Bing a Rainier newydd ddod oddi ar y coed yma yn y Cwm.

Mae’r Cherry Almond Crisp hwn mor hawdd i’w wneud tra’n dal i gael blas blasus dros ben. Mae ceirios ffres, melys yn byrstio’n llwyr wrth eu gwresogi ychydig, gan greu’r daioni suropi melys mwyaf nefolaidd ac ychydig yn darten. Mae ychydig o ychydig o echdynnyn almon wedi’i ychwanegu at y ffrwyth yn darparu blas cnau llyfn blasus sy’n cydbwyso’n berffaith â’r topin blawd ceirch melys. Rwyf bob amser wedi caru’r cyfuniad blas o almonau a cheirios, ac mae’r creision hyn yn gwneud cyfiawnder â phroffil blas.Mae unrhyw beth y gallwch chi ei chwipio mewn llai na 30 munud a rhoi hufen iâ fanila ar ei ben yn fuddugoliaeth.
Mae’r rysáit yn galw am sgilet haearn bwrw. Os nad oes gennych chi un, peidiwch â phoeni. Gallwch ddefnyddio sosban ac yna trosglwyddo’r gymysgedd i gacen neu badell tarten. Efallai y bydd angen addasu’r amser coginio ychydig, gan fod haearn bwrw fel arfer yn coginio pethau ychydig yn gyflymach na sgilet arferol.

Fel i mi, hwn fydd y pwdin penodedig ar gyfer yr ychydig wythnosau nesaf. Rwy’n bendant yn bwriadu ei wneud ar gyfer ein dathliad Diwrnod Annibyniaeth, er fy mod yn meddwl y bydd angen o leiaf swp dwbl arnaf. Mae unrhyw beth y gallwch chi ei chwipio mewn llai na 30 munud a rhoi hufen iâ fanila arno yn fuddugoliaeth yn fy llyfr. Ac yn well eto, rwyf wrth fy modd â ffordd newydd hwyliog o ddefnyddio pa bynnag ffrwythau (neu lysieuyn) sydd yn eu tymor ar hyn o bryd.

Crisp ceirios ac almon

Y ceirios

2 bwys o geirios Bing ffres neu wedi’u rhewi

2/3 cwpan siwgr gronynnog

1/4 cwpan startsh corn

3 llwy fwrdd o ddŵr

1 llwy fwrdd o fenyn wedi’i feddalu

1/2 llwy de o ddyfyniad almon

Pinsiad o halen kosher

y crispy

3/4 cwpan blawd pob pwrpas

3/4 cwpan o flawd ceirch hen ffasiwn

1/2 cwpan siwgr brown llawn

1/2 llwy de o halen

7 llwy fwrdd o fenyn ar dymheredd ystafell

1/4 cwpan o almonau wedi’u sleisio

1/4 llwy de sinamon

Cynheswch y popty i 375 gradd.

Golchwch a phylwch y ceirios ffres. Os ydych chi’n defnyddio ceirios wedi’u rhewi, defnyddiwch raddfa gegin i fesur y 2 bwys.

Mewn sgilet haearn bwrw cyfunwch y ceirios, siwgr, startsh corn, a dŵr. Trowch yn ysgafn i gyfuno a gosod y sgilet dros wres canolig-isel. Wrth i’r ceirios ddechrau meddalu, trowch yn achlysurol. Cyn gynted ag y bydd y cymysgedd yn dechrau tewychu a bod y surop yn gorchuddio cefn llwy (tua 6 munud ar gyfer ceirios ffres a 10 munud ar gyfer ceirios wedi’u rhewi), tynnwch y sosban oddi ar y gwres. Ychwanegwch y menyn, dyfyniad almon a phinsiad o halen. Rhowch o’r neilltu tra byddwch yn grimp.

I wneud y creision, cyfunwch y blawd, ceirch, siwgr brown, halen, sinamon, ac almonau wedi’u torri mewn powlen ganolig. Sleisiwch y menyn yn 1 llwy fwrdd o sgwariau, yna chwarterwch bob sgwâr. Ychwanegwch y menyn i’r cymysgedd blawd a, gan ddefnyddio’ch dwylo, torrwch y menyn a’i gymysgu nes nad yw’r darnau menyn sydd wedi’u gorchuddio â blawd yn fwy na maint pys.

Taenwch y topin crensiog dros y ceirios. Pobwch yn y popty am 12 i 15 munud neu nes bod y creision yn euraidd ysgafn a’r ceirios yn fyrlymus. Tynnwch o’r popty a gadewch iddo oeri am o leiaf 10 munud cyn rhoi sgŵp o hufen iâ fanila ar ei ben a’i weini mewn dognau unigol. Mae crisp yn gwasanaethu 8 dogn hael.halen a charreg

Ceirios yw seren y sioe ar gyfer pwdinau Diwrnod Annibyniaeth.
Mae colofn a ryseitiau Salt and Stone Andrea McCoy yn ymddangos ddwywaith y mis ar Explore.

Leave a Comment

Your email address will not be published.