Sandwich Salad Cyw Iâr Cesar wedi’i Grilio

Mae’r frechdan swmpus hon yn cymryd holl rannau blasus y Salad Cesar Cyw Iâr wedi’i Grilio poblogaidd ac yn eu troi’n frechdan. Mae rholiau ciabatta wedi’u grilio neu eu tostio yn chwarae rôl croutons. Maen nhw wedi’u stwffio â chluniau cyw iâr wedi’u grilio’n gyflym wedi’u marineiddio a letys romaine creisionllyd wedi’u gwisgo’n hael. Gwnewch hi’n hawdd i chi’ch hun a defnyddiwch dresin a brynwyd yn y siop neu gwnewch hwn.

Amser actif: 30 munud; Cyfanswm amser: 45 munud

Nodiadau Storio: Oerwch gyw iâr a dresin, ar wahân, am hyd at 3 diwrnod.


Gwasanaethu:

4

Maint wedi’i brofi: 4 dogn

Cynhwysion
 • ar gyfer y cyw iâr
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon

 • 1 llwy de o bowdr garlleg

 • 4 clun cyw iâr heb asgwrn, heb groen (cyfanswm o tua 2 bunt)

 • ar gyfer y dresin
 • 4 ffiled brwyniaid, wedi’u draenio a’u stwnsio

 • 2 ewin garlleg, wedi’u briwio neu wedi’u gratio’n fân

 • 6 llwy fwrdd o gaws Parmesan wedi’i gratio’n ffres

 • 1 llwy fwrdd o saws Swydd Gaerwrangon

 • 1 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres

 • 1 llwy fwrdd mwstard Dijon

 • 2 lwy de o finegr gwin coch

 • 1 llwy de o saws poeth, fel Crystal, a mwy yn ôl yr angen

 • 1/2 llwy de o fêl

 • 1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, a mwy yn ôl yr angen

 • 1/2 cwpan olew olewydd gwyryfon ychwanegol

 • ar gyfer y frechdan
 • 8 i 12 dail letys romaine mawr, eu golchi a’u rhwygo’n ddarnau bach

 • 4 rholyn o ciabatta

 • Caws Parmesan wedi’i gratio’n ffres, i’w weini (dewisol)

 • Pickles, ar gyfer gweini (dewisol)


ryseitiau cysylltiedig

Cyfeiriadau

Mewn cynhwysydd aerglos sy’n ddigon mawr i ddal y cyw iâr, chwisgwch yr olew, y mwstard a’r powdr garlleg gyda’i gilydd. Ychwanegwch y cyw iâr a throwch y darnau fel eu bod wedi’u gorchuddio’n dda. Gorchuddiwch a marinwch ar y cownter am tua 10 munud neu rhowch yn yr oergell hyd at dros nos.

Paratoi Dresin Salad: Tra bod cyw iâr yn marinogi, mewn powlen ganolig, cymysgwch brwyniaid, garlleg, caws, saws Swydd Gaerwrangon, sudd lemwn, mwstard, finegr, saws poeth, mêl a phupur nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Ychwanegwch yr olew yn araf mewn llif cyson, gan barhau i guro nes bod y dresin wedi’i emwlsio. Blaswch ac addaswch sesnin fel y dymunir (gweler Paratoi Ymlaen).

Pan fyddwch chi’n barod i goginio, paratowch eich gril nwy neu siarcol ar gyfer grilio gwres uniongyrchol neu cynheswch sgilet dros wres canolig-uchel. Rhowch y cyw iâr, gyda’r marinâd yn dal i lynu, ar y gril neu’r brwyliaid. Coginiwch heb symud cyw iâr nes bod marciau’r gril yn datblygu, tua 5 munud. Trowch a choginiwch 5 munud ychwanegol, neu nes bod tymheredd mewnol y cyw iâr yn cofrestru 165 gradd ar thermomedr sy’n cael ei ddarllen ar unwaith.

Brwsiwch y tu mewn i’r rholiau ciabatta yn ysgafn gydag ychydig o dresin a rhowch ochr y toriad i lawr ar y gril neu’r gril poeth nes ei fod wedi’i dostio â marciau gril ysgafn. (Gallwch chi grilio dwy ochr y rholiau os dymunwch.)

Pan fyddwch chi’n barod i wneud eich brechdanau, mewn powlen fawr, taflu’r letys romaine gyda 1/2 cwpan o’r dresin nes ei fod wedi’i orchuddio’n dda. Rhowch ddarn o gyw iâr ar hanner gwaelod pob rholyn, rhowch ddogn hael o’r letys romaine wedi’i drin ar ei ben, ac ychwanegwch gaws wedi’i dorri’n fân, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Rhowch ben pob rholyn ar ben a gweinwch gyda phicls ar yr ochr, os dymunir.


ffynhonnell rysáit

Gan y golygydd ryseitiau Ann Maloney.

Profwyd gan Ann Maloney.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd.

E-bostiwch eich cwestiynau i’r Adran Fwyd yn [email protected].

Leave a Comment

Your email address will not be published.