Sarah McClellan-Brandt: Beth i’w Fwyta Pan Fyddwch Chi’n Sâl

Fel llawer o deuluoedd yng Ngogledd Texas y gaeaf hwn a’r gwanwyn, mae fy nghartref wedi cael ei bla gan ryw fath o salwch cylchdroi ymhlith y pedwar ohonom ers mis Ionawr. O COVID i fygiau stumog lluosog, alergeddau diddiwedd, heintiau sinws, a rhywbeth yn bendant fel y ffliw, rydyn ni wedi cael y cyfan yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf. Ac er mai fy newis arferol yw chwilboeth i fynd o Pho Noodle and Grill, gyda chymaint o wahanol afiechydon dros gyfnod mor hir, roedd angen rhywfaint o amrywiaeth arnom.

Mae tri math o brydau sâl: opsiynau cymryd allan, wrth goginio i’r sâl, ac wrth goginio i’r sâl.

Cawl a chawl yw’r ateb amlwg, ac maen nhw bron bob amser ar y fwydlen am ddiwrnod neu ddau cyntaf unrhyw salwch. Ar gyfer yr opsiwn cymryd allan, soniais eisoes am pho ac mae’n cyrraedd y fan a’r lle ar gyfer eich holl anghenion maeth annwyd, ffliw a COVID. Mae’r cawl Fietnameg hwn wedi’i wneud o broth esgyrn wedi’i goginio’n araf, y cig o’ch dewis (byddaf bob amser yn mynd am gyw iâr wedi’i sleisio’n denau), a nwdls reis, gyda basil, jalapenos, ac ysgewyll ar ei ben, ac mae’n gweithio orau gyda swm mawr o sracha. . Gorau po boethaf. Mae yna ddwsinau o fwytai anhygoel Fietnam wedi’u gwasgaru o amgylch y ddinas, ond os ydych chi’n coginio i rywun sy’n sâl ac eisiau rhoi cynnig ar hyn, rwy’n argymell yn fawr eich bod chi’n codi copi o “The Pho Cookbook” gan Andrea Nguyen. Mae’n dweud wrthych yn fanwl sut i gael yr union flasau cywir yn eich cawl, a bydd eich tŷ yn arogli’n anhygoel pan fyddwch chi’n gwneud eich ryseitiau. Mae’n cymryd trwy’r dydd i’w gael yn iawn, ac mae pob munud yn werth chweil.

Os ydych chi’n pwyso tuag at flasau Eidalaidd, mae minestrone neu pasta e fagioli yn opsiynau gwych ar gyfer rhywbeth ysgafn, iach a chysurus. Os ydych chi’n nes at yr ochr ddwyreiniol, mae gan yr Eidal Pasta a Pizza un o’r cawliau pasta e fagioli gorau i mi ei gael erioed (a dwi’n gonnoisseur cawl hunan-gyhoeddi).

– Masnachol –

Yn dibynnu ar ddifrifoldeb y salwch, opsiwn gwych arall wrth fynd yw sudd hollalluog. Nid oes dim yn lleddfu gwddf crafu fel Moronen Nektar, Oren, Lemon a Sudd Sinsir (o’r enw “The Buzz”). Mae gan y mwyafrif o leoedd sudd, gan gynnwys y Bar Sudd Bwydydd Cyfan, rywbeth tebyg. Mae sudd gwyrdd syml yn gweithio rhyfeddodau ar gorff dadhydradedig ar ôl ffliw stumog neu ar ôl cymryd decongestants ac angen hydradiad.

Ar ôl i chi fwyta’r holl fwyd takeout y gallwch chi ei drin, mae’r bwyd cysur yn dechrau. Ond ble i ddechrau? Mae’n dibynnu ar bwy sy’n sâl.

Os ydyn nhw’n blant, wel, mae’n dibynnu ar y plentyn. Mae fy un i’n bwyta’n hynod o bigog, a phan maen nhw’n sâl rydw i’n gwneud fy ngorau i gael maetholion o unrhyw fath i mewn iddyn nhw. Cawliau plaen, reis plaen, tost – mae hynny mor anturus ag y mae. Er mwyn cadw llaeth i lawr ar boliau sâl, rydyn ni’n gwneud popiau iâ cartref gyda llaeth cnau coco a ffrwythau sy’n teimlo’n dda yn ystod yr amseroedd hyn. Maen nhw’n hynod o hawdd, dyma sut maen nhw’n cael eu gwneud:

Popsicles cartref heb gynnyrch llaeth

 • 1/2 cwpan hufen cnau coco (sgim o ben can o laeth cnau coco cyfan)
 • 1/4 cwpan mêl neu surop masarn pur
 • 2 gwpan o ffrwythau o ddewis (defnyddiais gymysgedd wedi’i rewi o fefus a llus)
 • 1 llwy de o bowdr gelatin wedi’i fwydo â glaswellt
 • 1 llwy de o fanila

– Masnachol –

Cyfarwyddiadau:

 • Rhowch y gelatin mewn powlen gydag ychydig lwy fwrdd o ddŵr am tua phum munud. Rhowch y cymysgedd gelatin a’r holl gynhwysion eraill mewn cymysgydd pŵer uchel neu brosesydd bwyd. Cymysgwch nes ei fod yn llyfn, yna arllwyswch i mewn i fowldiau popsicle a’i rewi. Rwy’n defnyddio bagiau gwthio-pop a geir ar Amazon. Yn gwneud tua deg, yn dibynnu ar faint eich llwydni.

Os ydych chi’n coginio ar gyfer priod sâl, mae cawl bob amser yn opsiwn da. Mae Cawl Cennin Tatws yn newid braf o’r nwdls cyw iâr profedig a gwir, ac mae’n gyflym ac yn hawdd. Dim ond tri chynhwysyn sylfaenol sydd ar wahân i ddŵr a sbeisys: cennin, tatws a garlleg.

Cawl cennin a thatws gyda garlleg

dognau 8

– Masnachol –

Cynhwysion

 • 2 gennin fawr, wedi’u tocio a’u torri
 • 6 tatws bach euraidd, wedi’u golchi’n dda a’u torri’n fân
 • 10-12 cwpan o ddŵr
 • 6 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân
 • 2 lwy de o halen (neu fwy, i flasu)
 • 1 llwy de o bupur mâl (i flasu)

Cyfarwyddiadau

 • Llenwch bot mawr hanner ffordd â dŵr. Bydd hyn tua 10 cwpan, ychydig yn llai neu ychydig yn fwy yn dibynnu ar faint eich sgilet, tatws a chennin. Dewch â’r dŵr i ferwi. Yn y cyfamser, rinsiwch y cennin, torrwch y pennau gwywo (tua modfedd) a’r gwraidd i ffwrdd. Torrwch nhw yn hyd, yna torrwch nhw yn ddarnau un modfedd o hyd. Rhowch mewn hidlydd a rinsiwch yn dda, gan wneud yn siŵr bod yr holl faw wedi diflannu. Glanhewch y tatws yn dda, yna sleisiwch nhw ar eu hyd a thorrwch yr haneri yn ddarnau un modfedd o hyd. Cymysgwch yr holl ddarnau yn y pot a throwch y dŵr i lawr i fudferwi. Ychwanegwch yr halen, pupur, a gadewch i bopeth fudferwi am tua 30 munud, neu nes bod y tatws a’r cennin yn feddal. Ychwanegwch y garlleg a gadewch iddo fudferwi am bum munud arall. Diffoddwch y gwres a gweini’n boeth.

Os ydych chi’n sâl ac yn coginio i chi’ch hun, gorau po hawsaf! Mae ysgwyd oer yn lleddfu dolur gwddf ac yn cymryd dim ond ychydig funudau i baratoi. Gall ffrwythau, llysiau, rhew, sudd, neu laeth ac iogwrt di-laeth gyda sgŵp o brotein neu bowdr colagen wneud byd o wahaniaeth pan fyddwch chi’n newynog ond yn gwybod bod angen maeth arnoch chi.

Mae prydau syml o basta a reis hefyd yn ychwanegiad da at gawl a smwddis pan nad ydych chi’n teimlo’n dda. Am ragor o syniadau gwych, ewch i TheKitchn.com a chwiliwch am 10 pryd cyflym a maethlon i’w paratoi ar ddiwrnod sâl. Mae yna ddysgl sbigoglys orzo y gallech chi roi cynnig arni y tro nesaf y byddwch chi i lawr.

Paratoi unrhyw un o’r prydau hyn? Tynnwch lun a thagiwch ni ar Instagram @ModernHippieKitchen a @FWBusinessPress! Am fwy o ryseitiau dewch o hyd i mi yn https://modernhippiekitchen.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.