Saving Recipes in Delish – Sut i Arbed Eich Hoff Ryseitiau Delish

Mae gan dîm Delish gyhoeddiad mawr! Nawr gallwch chi arbed eich hoff ryseitiau Delish. Mae hyn yn enfawr, bobl.

Wyddoch chi pan fyddwch chi’n dod o hyd i’r rysáit Delish perffaith ar gyfer, dyweder, cyw iâr sgilet? ac rydych chi’n meddwl, Dwi’n bendant yn mynd i fod yn gwneud y rysáit cyw iâr yma dros y penwythnos. Ac yna drannoeth yn y siop rydych chi fel, Hmm, pa rysáit cyw iâr sgilet anhygoel Delish oedd hwnna eto?

Rydych chi’n rhoi’r gorau i symud eich trol a Google “Delish grilled chicken” a dod o hyd i rysáit cyw iâr wedi’i grilio gwych arall. Fodd bynnag, rydych yn eithaf sicr nad hwn oedd yr un y daethoch o hyd iddo ddoe. Ac er ei fod hefyd yn edrych yn flasus, roeddech chi’n gyffrous iawn am yr un cyntaf. Felly rydych chi’n dal i edrych ac rydych chi’n gweld yr un hon sydd, yn sicr, hefyd yn edrych yn anhygoel. Yr un yma hefyd. Maen nhw i gyd yn dda! Ond pa un oedd y cyntaf!?

Yn hawdd, chi yw’r person sydd dan y straen mwyaf yn yr eil adar. Rydych chi’n cymryd eiliad i ymlacio. Rydych chi’n rhoi un cyfle arall iddo a, phew, rydych chi’n dod o hyd iddo. Rydych chi’n cael eich aduno â chluniau cyw iâr menyn lemon sgilet, ac mae’r cyfan yn dda.

Ni fyddwch yn chwysu mwyach yn eiliau’r siop. Nawr gallwch chi gadw’ch holl hoff ryseitiau Delish wedi’u trefnu mewn un lle. Pryd bynnag y byddwch chi’n gweld rysáit Delish rydych chi’n ei hoffi, gallwch chi ei arbed yn ddiweddarach gydag un clic. Dyma sut rydych chi’n ei wneud.

Cam 1

Carlos Dominguez


Yn gyntaf, mewngofnodwch i’ch cyfrif Delish. Mae dolen “Mewngofnodi” yng nghornel dde uchaf pob tudalen Delish. Os nad oes gennych gyfrif Delish, gallwch greu un yma. Dim ond defnyddwyr sydd â chyfrifon fydd yn gallu arbed ryseitiau Delish.

Cam 2

sut i arbed ryseitiau mewn delish

Carlos Dominguez

Mae gan bob rysáit Delish fotwm coch ar frig y dudalen, i’r dde o’r teitl. Mae’r botwm yn edrych fel rhuban y tu mewn i gylch. Os ydych chi am arbed y rysáit, cliciwch ar y botwm coch hwnnw.

Cam 3

sut i arbed ryseitiau mewn delish

Carlos Dominguez

I weld eich holl ryseitiau sydd wedi’u cadw, cliciwch y botwm dewislen yng nghornel chwith uchaf unrhyw dudalen Delish. Mae’r botwm dewislen yn edrych fel tair llinell wedi’u pentyrru. (Mae rhai pobl yn ei alw’n “hamburger”.) Pan fyddwch chi’n clicio ar y botwm dewislen, bydd cwymplen las yn ymddangos. Cliciwch ar “Fy Ryseitiau” i weld eich holl ryseitiau sydd wedi’u cadw.

Cam 4

sut i arbed ryseitiau mewn delish

Carlos Dominguez

Bydd hynny’n mynd â chi i dudalen o’r enw “Fy Ryseitiau.” Dyma lle mae’ch holl ryseitiau sydd wedi’u cadw yn byw. I arbed mwy o ryseitiau, cliciwch y botwm rhuban coch ar unrhyw dudalen ryseitiau. Gallwch arbed cymaint o ryseitiau ag y dymunwch a byddant yn ymddangos ar eich tudalen Fy Ryseitiau i gyfeirio atynt yn y dyfodol.

A hynny yw! Mae mor hawdd. Mewngofnodwch i Delish ac yna cliciwch ar y botwm coch i arbed eich holl hoff ryseitiau, o Gacen Banana Menyn Pysgnau i Perfect Prime Rib.

      Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

    Leave a Comment

    Your email address will not be published.