Savory yw cyfrinach orau Langley, yn gweini bwyd cysur eclectig.

Mae’r gair sawrus yn golygu “llawn o flas, blasus a blasus”. Yn Downtown Langley, mae bwyty o’r un enw sy’n cyflawni’r addewid.

Mae perchnogion Savory, Stefen Bosworth a Ron Rois, yn disgrifio eu bwydlen fel “bwyd cysur eclectig.” Os yw meddwl am y profiad blasus hwn yn gwneud i’ch ceg ddŵr, ewch i fecca’r artist hwn ar ben deheuol Ynys Whidbey. Mae’n daith hawdd a fforddiadwy ar draws Possession Sound ar fwrdd y Mukilteo Ferry, sydd tua 30 milltir i’r gogledd o Seattle. Mae Langley yn cynnig amrywiaeth eang o siopau, orielau a bwytai, sy’n ei wneud yn gyrchfan berffaith ar gyfer taith undydd, ac mae bwyta yn Savory yn ffordd berffaith o ddod â diwrnod llawn hwyl o amgylch y ddinas hon i ben.

Wedi’i guddio mewn eil rhwng siopau bwtîc, mae Savory yn bistro agos-atoch sydd wedi’i drwytho ym mhersonoliaethau a swyn cyfun Bosworth a Rois. Mae cerdded i mewn i Savory yn teimlo’n debycach i fwyty na bwyty. Fe wnaethon nhw ddylunio Savory i fod yn lle i ymlacio, bod yn gyfforddus a bwyta gyda’r synhwyrau, yn union fel gartref.

Mae’r busnes wedi bod yn ffynnu ers iddo agor ym mis Mawrth 2021, gan ddod yn hoff fan yn gyflym gyda phobl leol a thwristiaid fel ei gilydd. Nid yw’n syndod, diolch i’r eitemau meddylgar ar y fwydlen y mae Rois a Bosworth yn eu paratoi yn y gegin a dull blaen tŷ hawdd a chroesawgar Bosworth.

“Rydym yn hoffi meddwl am ein gwesteion fel ffrindiau. Mae eu cydnabod a gwybod eu hoffterau yn un o’n canmoliaethau mwyaf,” meddai Bosworth.

Yn ddiweddar, ehangwyd eu nifer o seddau i gynnwys mwy o ffrindiau. Mae’r ystafell fwyta dan do bellach yn caniatáu ar gyfer 24 i 26 o fyrddau gyda 14 sedd ychwanegol wedi’u trefnu ar ei theras gyda golygfeydd panoramig o Saratoga Passage yn ogystal â golygfeydd o Farina Langley.

Mae gan y ddau fonheddwr gysylltiadau â’r Pacific Northwest. Tyfodd Bosworth yma a dechreuodd ei yrfa mewn bwyty Ffrengig ar Queen Anne. Roedd yn hapus i ddychwelyd adref ar ôl 25 mlynedd o weithio yn ardal Chicago, lle cododd o fod yn rheolwr i gyfarwyddwr gweithrediadau. Mae Bosworth a Rio yn mwynhau’r gymuned ac ansawdd bywyd ar Ynys Whidbey, sydd â chyflymder arafach a’r cyfle i fwynhau teulu a ffrindiau, gan gynnwys y rhai newydd maen nhw’n eu gwneud bob dydd.

Mae’r seigiau a grëwyd gan y ddeuawd hon yn gasgliad o ryseitiau teuluol a basiwyd i lawr gan fam a mam-gu Eidalaidd Bosworth, ond maent yn cyfoethogi’r ryseitiau hyn gyda naws ac anturiaethau niferus eu bywydau a’u teithiau, megis cymryd ysbrydoliaeth o’r sylfaen saws tomato coch y mae Bosworth. dysgwyd. gan ei nain ac yna ehangu hynny gyda blasau wedi’u codi ym Mecsico. A ffefryn poblogaidd, sy’n ychwanegu ychydig o’r Gogledd-orllewin, yw eog gwyllt wedi’i grilio wedi’i weini dros gymysgedd tŷ o fasmati a reis gwyllt wedi’i ysgeintio â dresin tarten hallt-melys y tŷ.

Cyfunwch y blasau byd hyn â dealltwriaeth y Gogledd-orllewin o fwyd PNW ac mae’n synergedd pur sy’n digwydd y tu hwnt i ffenestr y gegin. Drooling o hyd? Ar gyfer pwdin, rhowch gynnig ar unrhyw beth gyda siocled. Fodd bynnag, yn ôl Bosworth, “cacen siocled hen-ffasiwn dda” yn llwyddiant.

“Rydyn ni’n blasu’r gacen yn reit aml,” meddai. Mae yna hefyd gymysgedd o opsiynau llysieuol, di-glwten a di-laeth sy’n barod i’w harchebu.

O ran Bosworth a Rois, maen nhw’n gobeithio ei weld yn fuan fel y gall “eistedd i lawr a chiniaw gyda ni.”

Blasus ar agor ar gyfer cinio dydd Mercher i ddydd Sadwrn o 4 i 9 pm Maent ar gau o ddydd Sul i ddydd Mawrth. Mae wedi’i leoli yn 220 1st Street, Langley WA 98260. Nid ydynt yn cymryd archebion, fodd bynnag ffoniwch neu dewch heibio. Byddant yn falch o gadw bwrdd i chi am 15 munud neu eich ychwanegu at eu rhestr aros. Mae bwyd parod ar gael hefyd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.