SCVNews.com | Merry Graham o Newhall yn Ennill Gwobr Fawr yng Nghystadleuaeth Ryseitiau 505SW

Enillodd Merry Graham o Newhall y Brif Wobr yng nghystadleuaeth ryseitiau cenedlaethol 505 o flynyddoedd o Flas y De-orllewin.

Cynhaliodd 505 Southwestern, prif gwmni cynhyrchion chili gwyrdd Hatch Valley y wlad, y gystadleuaeth ryseitiau fel rhan o’i ymgyrch “25 Mlynedd o Flas” fwy. Roedd y gystadleuaeth yn galw am gyflwyno ryseitiau creadigol gan ddefnyddio cynhyrchion tsili gwyrdd Hatch Valley, salsa a salsa o 505 Southwestern.

“Crëwyd argraff arnom gan y creadigrwydd a’r cyfuniadau blas syfrdanol yn y ryseitiau a gawsom eleni,” meddai Rob Holland, Prif Swyddog Gweithredol 505 Southwestern. “Wrth i ni ddathlu mwy na dau ddegawd o flas, mae’n ysbrydoledig gweld sut mae ein cwsmeriaid yn dyrchafu bob dydd gyda 505 o gynhyrchion De-orllewinol.”

Denodd y gystadleuaeth dros 230 o ryseitiau o ansawdd uchel ar gyfer popeth o enchiladas traddodiadol a chaserol chili gwyrdd i goctels a bwydydd cysur fel byrgyrs, macaroni a chaws a phwdinau. Ymhlith y cofnodion nodedig mae Wellington Cig Eidion De-orllewinol 505, Hufen Iâ wedi’i Ffrio o Chile Gwyrdd, 505 o Grydd Eirin Gwlanog Chile Gwyrdd, Margarita Mefus Gwyrdd Chile, a thri lasagna gwahanol.

Roedd ryseitiau’n cynnwys amrywiaeth o 505 o gynhyrchion De-orllewinol gan gynnwys chili gwyrdd wedi’i rostio’n fflam, saws chili coch enchilada, pîn-afal, mango, jalapeno, a sawsiau coch a gwyrdd. Dyfarnwyd pwyntiau bonws i’r rhai a ddefnyddiodd gynhyrchion lluosog mewn rysáit penodol ac am rannu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #25YearsOfFlavor a thagio @505southwestern.

Wedi’i phenderfynu gan banel o feirniaid, dyfarnwyd y Brif Wobr i Graham am ei rysáit Ffrïwr Awyr De-orllewinol Salsa Verde Corn a Bacon Rangoons. Mae’r blasyn cyflym a hawdd hwn yn cynnwys 505 o Salsa Chile Gwyrdd Crynion De-orllewinol a 505 o Chile Gwyrdd wedi’i Rostio â Fflam De-orllewinol.

Bydd Graham yn derbyn $2,500 a thaith i New Mexico y cwymp hwn ar gyfer Parti Pen-blwydd VIP De-orllewin 505 gyda’r cogydd enwog Aaron May.

“Rwy’n hoff o chili ac rwyf wrth fy modd â’r hwb blas y mae chili a saws Southwestern 505 yn ei roi i’m prydau,” meddai Graham. “Pan ddarllenais mai’r wobr oedd taith i New Mexico ar gyfer Parti VIP De-orllewin 505, roedd yn rhaid i mi gymryd rhan. Mae’n goglais fy mod wedi ennill a chael fy ngwahodd i ddathlu 25 mlynedd o flas”.

Dywedodd Graham ei fod bob amser wedi coginio gyda thro De-orllewinol.

“Pan wnes i flasu jar 505 o Chile Gwyrdd wedi’i Rostio gan Fflam De-orllewinol am y tro cyntaf, cefais fy chwythu i ffwrdd, roeddwn fel, ‘Mae hwn yn blasu fel fi!’ Dwi erioed wedi dweud hynny am jar o fwyd o’r blaen, sy’n blasu fel fi. Ond roedd yn blasu yn union fel yr hyn rydw i’n ei garu,” meddai. “Fel arfer dwi’n dweud, ‘Mae angen mwy o garlleg, neu fwy o sudd leim, neu fwy neu lai o wres.’ Mae’n blasu mor ffres ac mae ganddo gydbwysedd da o flasau.”

Dechreuodd Graham gystadlu mewn cystadlaethau ryseitiau yn 2009. Mae cogydd hobi mwyaf llwyddiannus Dyffryn Santa Clarita yn amcangyfrif ei bod wedi ennill mwy na $150,000 mewn arian parod a gwobrau.

Dechreuodd Graham ei gyrfa goginio gystadleuol gyda thraethawd, nid rysáit.

“Roeddwn i’n fflipio trwy gylchgrawn a gwelais gyfle i ennill taith i Ŵyl Bwyd a Gwin Aspen,” meddai. Noddwyd y gystadleuaeth gan Green & Black’s Organic Chocolate.

“Roedd yn rhaid i mi ysgrifennu paragraff am fyw yn ‘wyrdd’ heb wario gormod o arian,” meddai Graham. Fel mab i gontractwr teils, gwnaeth teulu Graham ddefnydd helaeth o deils oedd dros ben ac wedi torri. “Ysgrifennais baragraff am yr holl bethau wnaeth fy nheulu gyda’r deilsen ac fe enillais i,” meddai.

Dywedodd Graham fod y profiadau gwych a gafodd yng Ngŵyl Aspen Food & Wine ym mis Mehefin 2009 wedi gwneud iddo fod eisiau mwy o anturiaethau coginio.
“Y munud y cyrhaeddais adref, fe wnes i droi fy nghyfrifiadur ymlaen i ymchwilio i sut i ennill cystadlaethau eraill,” meddai.

Mae Graham a’i deulu wedi byw yn SCV ers 1977.

Ei angerdd presennol yw grilio a chreu ryseitiau ar gyfer y gril. Mae hi’n defnyddio’r hashnod #grilinggrandma. Ymwelwch â Merry Graham yn Grilling Grandma a @GrillingGrandma ar Instagram.

Gweler blog ryseitiau Graham yn A Merry Recipe.

Mae Graham hefyd yn ddylanwadwr bwyd cyfryngau cymdeithasol yn cynrychioli cynhyrchion a chreu ryseitiau ar gyfer Primo Grills, Western BBQ Products, a Kevin’s Natural Foods.

Mae hi hefyd wedi cael ei dewis i ymddangos ar sioeau coginio a ddarlledir yn genedlaethol ar ddiwedd 2022 ac yn 2023.

Mae eleni yn nodi 25 mlynedd mewn busnes ar gyfer 505 o Dde-orllewin. Ym 1997, penderfynodd y perchennog bwyty lleol Roy Solomon y gallai ei chili gwyrdd enwog a dechreuodd ei werthu i’w gwsmeriaid ffyddlon o gefn ei fwyty. Sylweddolodd yn gyflym botensial 505SW Flame Roasted Green Chile a gwnaeth y penderfyniad i yrru i Denver i lansio ei frand yn swyddogol. Nawr, 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae’r cwmni’n ffynnu, ar ôl tyfu ar gyfartaledd o fwy nag 20% ​​y flwyddyn am 10 mlynedd yn olynol. Mae ymrwymiad hirsefydlog y cwmni i New Mexico yn cynrychioli miloedd o swyddi a miliynau o ddoleri o effaith economaidd yn yr ardal. Mae’r enw “505” yn adlewyrchu o ble rydych chi’n dod, 505 yw’r cod ardal ar gyfer Albuquerque, NM

Fel rhan o’r dathliad, mae 505 yn rhoi cyfran o werthiannau dros 25 wythnos i Raglen Gwir Ysgolhaig 505 De-orllewin New Mexico, rhaglen sy’n cefnogi cenedlaethau o ffermwyr yn y dyfodol.

Ffrïwr Awyr Ennill y Brif Wobr Corn Corn and Bacon Rangoons Llawen Graham’s gyda Southwest Salsa Verde

Disgrifiad: Byrbryd cyflym a hawdd y bydd eich llwyth wrth ei fodd yn ei wneud gyda’i gilydd, yn enwedig y plant. Efallai y bydd Rangoons yn edrych yn ffansi ac yn anodd eu plygu, ond gosh, mae mor hawdd. Corn hufennog gyda salsa verde wedi’i ysgeintio â chig moch mwg, cilantro, a winwns werdd yw sylfaen y llenwad caethiwus hwn. Ac ar gyfer y pop Chile gwyrdd ychwanegol hwnnw, ychwanegwyd ychydig lwy fwrdd o 505 o Southwestern Green Chile. Bachwch y jar honno o 505 Southwestern Restaurant Style Salsa hefyd oherwydd ei fod yn gwneud dip blasus ar gyfer y rangŵn ymasiad hwn. A byddwch yn ofalus, gwnewch lawer, mae Bacon Rangoons yn mynd yn gyflym!

Cynhwysion:

1/2 cwpan 505 o Saws Chile Gwyrdd Cryn De-orllewinol

2 lwy fwrdd 505 Chile Gwyrdd Rhost Fflam De-orllewinol

4 owns o gaws hufen, wedi’i feddalu

4 owns o gaws jac Monterey neu gaws jac pupur, wedi’i dorri’n fân

2 lwy fwrdd hufen sur

2 winwnsyn gwyrdd, wedi’u torri’n fân, wedi’u rhannu

1/2 cwpan cilantro, wedi’i dorri’n fân, wedi’i rannu

1/4 cwpan cig moch wedi’i friwsioni, neu 4 sleisen o gig moch wedi’i goginio

1/2 llwy de cwmin mâl

1 glust o ŷd, cnewyllyn torri oddi ar y cob, tua 1/2 cwpan

1/2 llwy fwrdd o olew canola

Pecyn 1/2 (6 owns) papur lapio wonton

1/2 cwpan 505 Saws Bwyty Canolig De-orllewinol, mwy os oes angen

Cyfeiriadau:

Mewn powlen ganolig, cymysgwch 505 o Salsa Chile Gwyrdd Crynion De-orllewinol, 505 o Chile Gwyrdd Rhost y Fflam De-orllewinol, caws hufen, caws jac Monterey, hufen sur, 2 lwy fwrdd o winwnsyn gwyrdd, 2 lwy fwrdd cilantro, cig moch crymbl, a chwmin, nes eu bod wedi’u cymysgu’n dda. Gosod o’r neilltu.

Cymysgwch y cnewyllyn corn a’r olew gyda’i gilydd. Cynheswch sgilet haearn bwrw neu sgilet o ddewis dros wres canolig-uchel. Taenwch ŷd mewn sgilet poeth, gan ei droi dim ond pan fo angen i atal llosgi. Unwaith y bydd o leiaf hanner yr ŷd wedi’i golosgi, trosglwyddwch i bowlen gyda salsa verde a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda. Gosod o’r neilltu. Awgrym: Peidiwch â halltu’r ŷd wrth ei losgi oherwydd bydd y cig moch yn ychwanegu digon o halen.

Rhowch bapur lapio wonton ar arwyneb gwaith wedi’i leinio â phapur memrwn neu frechdanau. Awgrym: Leiniwch daflen bobi ag ymyl gyda phapur memrwn a ysgeintio startsh corn. Cadwch y papurau lapio wonton sy’n weddill yn y pecyn, gan dynnu dim ond un ar y tro.

Rhowch 1/2 llwy fwrdd o’r llenwad caws hufen salsa verde yng nghanol papur lapio wonton. Defnyddiwch fys gwlyb i wlychu ymylon y papur lapio â dŵr. Tynnwch ddwy gornel sy’n groeslin i’w gilydd i’r canol, yna’r ddwy gornel arall. Pwyswch i selio a ffurfio pyramid neu becynnau.

Ffrio’r Rangŵn:

Dull 1 crispio mewn peiriant ffrio aer:

Chwistrellwch neu brwsiwch y tu allan gydag olew. Cynheswch y ffrïwr aer ymlaen llaw i 350 ° F. Rhowch haenen sengl o Rangoon ar rac ffrio aer yn ofalus. Gan weithio mewn sypiau, coginiwch nes bod y Rangoons yn frown euraidd ac yn fyrlymus, tua 5 munud. Trosglwyddwch i rac weiren i oeri.

Dull 2 ​​Crensiog mewn olew poeth:

Cynhesu olew canola, tua 3 modfedd o ddyfnder, mewn sosban ganolig i 350 ° F i 370 ° F. Gan weithio mewn sypiau haen sengl, ffriwch y Rangoons nes eu bod yn frown euraidd, tua 4 munud. Sychwch gyda thywel papur, yna symudwch yn gyflym i rac coginio. Mewn powlen weini fach, cymysgwch 505 o Salsa Arddull Bwyty Canolig De-orllewinol a thua 2 lwy fwrdd o winwnsyn gwyrdd a 2 lwy fwrdd cilantro. Rhowch y bowlen saws yng nghanol plât gweini wedi’i leinio â bresych neu lysiau wedi’i dorri’n fân. Ychydig cyn ei weini, rhowch y Bacon Corn Rangoons gyda Salsa Verde o amgylch y saws. Chwistrellwch gaws Cotija, cilantro, a winwns werdd dros y plât cyfan.

Cynnyrch: 24 blasyn 1-bite

Awdur Rysáit: Merry from A Merry Recipe

Leave a Comment

Your email address will not be published.