Seren YouTube Long Island yn rhoi sylw i Riggies Cyw Iâr

Os ydych chi wrth eich bodd yn dysgu ryseitiau newydd ar YouTube, efallai eich bod wedi gweld y diod a pharti sianel. Yn ddiweddar, rhoddodd y sioe boblogaidd hon sylw i Utica Chicken Riggies.

I’r rhai nad ydyn nhw’n gwybod, Jim yw’r creawdwr a’r ymennydd y tu ôl i’r brand Sip and Feast. Pan edrychwch ar Youtube, ef yw’r cogydd, y ffotograffydd, y fideograffydd, y tad a’r gŵr.

Y gwir amdani yw bod gen i obsesiwn â bwyd da a does dim byd rydw i’n ei garu yn fwy na choginio i’r rhai rydw i’n eu caru. Dwi wir yn credu pan fydd bwyd yn cael ei baratoi gyda chariad, mae’n dod yn gymaint mwy na phryd o fwyd – mae’n brofiad i’w rannu a’i gofio am flynyddoedd i ddod.”

Yn ddiweddar, penderfynodd y sianel gymryd hollt yn tacl cyw iâr. Mae Jim ar Long Island, felly nid yw’n rhy bell o Utica.

Ond nid tan i ni dderbyn sawl cais am “Chicken Riggies” y gwyddom fod y pryd hwn yn bodoli a bod ganddo enw. Mae Riggies Cyw Iâr yn hawdd i’w gwneud, yn dangy, yn hufennog ac yn flasus iawn.”

Gallwch wylio’r bennod honno yma:

Cyhoeddasant hefyd eu rysáit a chyfarwyddiadau ar-lein. Y cynhwysion a ddefnyddiwyd yn y fersiwn hwn o’r riggies oedd 5 pupur cloch ceirios canolig, 2 bupur cloch coch, 8 ewin o arlleg, a 2 bwys o gluniau cyw iâr heb asgwrn, heb groen. gallwch gael y rhestr lawn yma.

Dysgodd hyd yn oed y brodor hwn o Efrog Newydd gamp newydd:

Rydyn ni’n dweud hyn ym mron pob rysáit pasta, ond rydyn ni’n ei bwysleisio hyd yn oed yn fwy wrth wneud sawsiau hufen. Arbedwch eich dŵr pasta! Yn bendant bydd angen ychydig arnoch i lacio’r saws os bydd yn dechrau sychu.”

Ydy eich rysáit yn debyg i hyn? Rhowch wybod i ni ar ein app gorsaf.

Mae’r dyfarniad i mewn, dyma stori go iawn Utica Chicken Riggies

Nawr dyma saig enwocaf Utica, Utica Chicken Riggies. Buom yn siarad â llawer o berchnogion bwytai a oedd o gwmpas ar yr adeg y crëwyd y pryd eiconig hwn. Nawr mae gennym yr ateb i’r cwestiwn hwn: pwy greodd y rysáit “Utica Riggies” cyntaf?

Onid yn Utica y dyfeisiwyd dysgl Utica Chicken Riggies? Dywedwch nad ydyw.

Mae rysáit Utica Chicken Riggies sydd bellach yn enwog wedi cymryd bywyd ei hun. Mae’r pryd bellach y tu allan i ardal Utica-Rome ac yn dod yn fwyfwy poblogaidd wrth i’r gair ledaenu o gwmpas y Gogledd-ddwyrain. Er bod llawer o amrywiadau o’r pryd heddiw, dim ond un rysáit wreiddiol sydd o hyd. Felly pwy greodd y rysáit “Riggies” cyntaf a ble y daeth yn wreiddiol?

A i Y: Riggies Rhyfeddol yn Downtown Efrog Newydd Mae’n Rhaid i Chi Drio

Dyma rai yn unig o’r riggies y gallwch chi roi cynnig arnynt yng nghanol Efrog Newydd, o A i Z. Pa fwyty sy’n gwasanaethu’ch ffefrynnau?

Leave a Comment

Your email address will not be published.