Set Fondue Gorau | WesternSlopeNow.com

Pa set fondue sy’n well?

Wedi’i greu yn y 1800au i ddefnyddio hen fara a chaws hen ffasiwn, profodd fondue adfywiad yn y 1960au a’r 1970au cyn diflannu eto. Ond gyda’r diddordeb cynyddol mewn profiadau bwyta rhyngweithiol, mae fondue ar fin dod yn ôl.

Mae’r Cuisinart Fondue Maker yn hawdd i’w weithredu ac yn wych ar gyfer pob math o fondue. Mae hefyd yn wych ar gyfer cynulliadau mwy.

Beth sydd angen i chi ei wybod cyn prynu set fondue

Ffynhonnell gwres

Mae set fondue yn toddi caws neu siocled neu’n cynhesu olew neu broth, gan ofyn am ffynhonnell gyson o wres. Mae potiau fondue traddodiadol yn defnyddio gwres o ganhwyllau neu danwydd sy’n seiliedig ar alcohol. Mae hyn yn gwneud y pot yn fwy cludadwy ar gyfer defnydd dan do ac awyr agored, ond gall y gwres fod yn anwastad ac yn araf. Os ydych chi’n defnyddio canhwyllau, bydd angen llawer ohonyn nhw ac ni fyddant yn cynhesu’r hylif ddigon i goginio cig neu fwyd môr.

Argymhellir defnyddio tanwydd hylif neu gel i goginio bwyd yn iawn mewn olew poeth neu broth. Mae’r tanwyddau hyn yn mynd yn boethach ac yn fwy diogel ar gyfer paratoi cig.

Mae potiau fondue trydan modern yn hawdd eu plygio i mewn ac yn darparu gwres cyflym, cyson ar gyfer pob math o fwyd, ond byddwch bob amser yn cael eich plygio i mewn i allfa.

deunydd pot

Y potiau fondue cynharaf oedd cerameg neu grochenwaith caled wedi’i gynhesu dros danau agored. Mae’r ddau ddeunydd yn gwrthsefyll gwres ac yn wydn, ac mae cerameg yn ddewis gwych ar gyfer fondue siocled yn arbennig.

Os ydych chi’n coginio cig yn bennaf, bydd angen pot wedi’i wneud o ddur di-staen, haearn bwrw, copr, neu fath arall o fetel. Maent yn fwy addas ar gyfer y tymereddau uchel sydd eu hangen i goginio cig yn ddiogel.

Gallu

Ystyriwch faint o bobl rydych chi’n coginio ar eu cyfer wrth ddewis y set fondue gorau i chi. Os ydych chi’n gwasanaethu teulu mawr yn rheolaidd, edrychwch am gapasiti o 3 chwart neu fwy. Cinio i ddau? Dim ond 1-2 cwpan o gapasiti fydd ei angen arnoch chi.

Beth i chwilio amdano mewn set fondue o safon

ffyrc fondue

Mae ffyrc Fondue wedi’u cynllunio ar gyfer gwaywio bara, ffrwythau, caws, cig, neu fwydydd eraill wrth gadw’ch dwylo i ffwrdd o’r hylif toddi yn y pot. Dylai dolenni fod yn gyfforddus ac yn hawdd i’w dal, a dylai fod digon o ffyrc i gyd-fynd â chynhwysedd y bowlen.

rheolaethau tymheredd

Dylai fod gan setiau fondue trydan reolaethau tymheredd sy’n hawdd eu gosod ac yn hawdd eu darllen. Gan nad oes angen cymaint o wres â broth ac olew ar siocled a chaws, mae’r gosodiadau’n ddefnyddiol i atal pwdin neu fondue caws clasurol rhag llosgi.

Ryseitiau wedi’u cynnwys

Mae creu pwdin blasus neu fondue caws yn gymaint o gelfyddyd ag ydyw yn wyddoniaeth. Chwiliwch am set sy’n cynnwys ryseitiau profedig ar gyfer y bowlen a brynwyd gennych.

Sut i ddefnyddio set fondue

Dyma rai awgrymiadau i gael y canlyniadau gorau.

 • Dechrau ar y diwedd: Paratowch yr holl fwydydd y byddwch chi’n eu trochi yn eich fondue cyn i chi ddechrau. Yn torri bara, cig, ffrwythau, cacennau a llysiau.
 • Stoc i fyny ar offer: Sicrhewch fod gennych ffyrc ychwanegol ar gyfer gwesteion annisgwyl. Ystyriwch brynu pethau ychwanegol os ydych chi eisiau fondue ar gyfer swper a phwdin.
 • Toddwch yn dda: Ar gyfer y fondue caws, gratiwch y caws fel ei fod yn toddi’n gyfartal. Ar gyfer siocled a chaws, mae ychydig o olew yn atal llosgi.
 • Edrychwch ar y tymheredd: Mae rhai setiau fondue trydan yn mynd yn boeth. Cadwch lygad ar y tymheredd yn y pot ac addaswch yn ôl yr angen.

Faint allwch chi ddisgwyl ei wario ar set fondue?

Ar gyfer profiad bwyta rhyngweithiol sy’n dyblu fel cynhaliaeth ac adloniant, mae setiau fondue yn fforddiadwy iawn. Disgwyliwch wario rhwng $40 a $100 ar gêm o ansawdd da.

Cwestiynau cyffredin am y set fondue

A oes moesau o gwmpas fondue?

A. P’un a ydych chi’n ei fwynhau gartref neu’n mynd i fwyty, mae gan fondue ei reolau ei hun.

 • Ar gyfer fondue sawrus, dechreuwch drochi gyda bara.
 • Peidiwch â thynnu’r caws yn uniongyrchol o’r pot.
 • Peidiwch â defnyddio’ch dwylo i blymio (mae’n beryglus ac yn ddrwg).
 • Peidiwch â dipio dwbl.
 • Defnyddiwch y fforc fondue i dipio, yna trosglwyddwch y bwyd i’ch plât. Bwytewch o’r plât yn unig, nid o’r fforc.
 • Er mwyn lleihau’r diferu, rhowch y bwyd o dan y dŵr ac yna ei gylchdroi dros y pot nes bod beth bynnag rydych wedi’i foddi yn stopio diferu.
 • Trochwch ac ysgwydwch ffigwr wyth i atal eich caws neu fondue siocled rhag ffurfio crwst.
 • Cymryd tro.

Pa mor hir y dylid coginio cig mewn pot fondue?

A. Mae amseroedd coginio yn amrywio yn dibynnu ar y math o gig rydych chi’n ei goginio.

 • Cig buwch: Dylid coginio cig eidion unrhyw le o 20 eiliad i ganolig wedi’i wneud i 45 eiliad i’w wneud yn dda.
 • Mochyn: Coginiwch am funud.
 • Dofednod: Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n coginio am o leiaf dau funud.

Bydd cig wedi’i sleisio’n denau yn coginio’n gyflymach na darnau trwchus.

Beth yw’r set fondue orau i’w brynu?

set fondue uchaf

Ffondu Trydan Cuisinart

Beth sydd angen i chi ei wybod: O gaws i siocled, mae’r peiriant hwn yn ddiogel ar gyfer pob math o fondue.

Beth fyddwch chi’n ei garu: Mae gwresogi trydan yn toddi caws a siocled yn hawdd ac yn cadw olew a broth ar dymheredd diogel. Mae’r bowlen yn ddur di-staen gyda thu mewn nonstick sy’n glanhau’n hawdd. Mae ganddo le ar gyfer 3 ystafell ac mae’n gwasanaethu wyth o bobl.

Beth ddylech chi ei ystyried: Ar 1 droed yn unig, mae’r llinyn yn fyr iawn. Mae rhai defnyddwyr hefyd yn adrodd bod y gwneuthurwr hwn yn mynd yn boeth.

Ble i brynu: Gwerthir gan Amazon a Home Depot

Set fondue gorau am yr arian

Set Parti Fondue Caws Boska

Set Parti Fondue Caws Boska

Beth sydd angen i chi ei wybod: Ar gyfer crynhoad agos-atoch, mae’r pot fondue syml hwn yn defnyddio tri golau te fel ffynhonnell wres.

Beth fyddwch chi’n ei garu: Defnyddiwch y canhwyllau o dan bot diogel peiriant golchi llestri mewn daliwr dur di-staen. Mae’r dyluniad yn gain. Mae’n dod gyda phedwar fforc fondue.

Beth ddylech chi ei ystyried: Peidiwch â defnyddio hwn pan fyddwch chi’n newynog. Mae’r canhwyllau yn cymryd amser hir i doddi’r caws.

Ble i brynu: Gwerthir gan Amazon

Mae’n werth edrych

Set Pot Fondue Haearn Bwrw Artestia

Set Pot Fondue Haearn Bwrw Artestia

Beth sydd angen i chi ei wybod: Mae hwn yn opsiwn arddull traddodiadol sy’n cynnwys pot haearn bwrw enamel trwm.

Beth fyddwch chi’n ei garu: Mae ganddo gapasiti ar gyfer 5 cwpan o bob math o fondue. Y ffynhonnell wres yw nwy gel neu alcohol. Mae’n dod gyda chaead a chwe fforc. Mae ar gael mewn dau liw.

Beth ddylech chi ei ystyried: Nid yw tanwydd wedi’i gynnwys.

Ble i brynu: Gwerthir gan Amazon

Cofrestrwch yma ar gyfer cylchlythyr wythnosol BestReviews gydag awgrymiadau defnyddiol ar gynhyrchion newydd a bargeinion dan sylw.

Susana Kolbeck yn ysgrifennu ar gyfer BestReviews. Mae BestReviews wedi helpu miliynau o ddefnyddwyr i symleiddio eu penderfyniadau prynu, gan arbed amser ac arian iddynt.

Hawlfraint 2022 BestReviews, Cwmni Nexstar. Cedwir pob hawl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.