Sgiwerau Cyw Iâr a Llysiau wedi’u Grilio ar gyfer Barbeciws Haf Hŷn

Dim byd tebyg i’r arogl y mae gril yn ei ryddhau ar noson o haf. Gadewch i’r cebabs cyw iâr a llysiau hawdd hyn sydd wedi’u grilio danio’ch nosweithiau haf fel dewis pryd iach a blasus. Mae’r rhain hefyd yn ddigon hawdd i ddod yn stwffwl rysáit wythnosol.

Y peth gorau am y cebabs hyn? Maent yn fwyd dros ben rhagorol. Os ydych chi’n coginio ar gyfer person hŷn sy’n byw ar ei ben ei hun neu gwpl hŷn nad ydyn nhw’n coginio, dyma’r pryd perffaith oherwydd gallant ei fwyta am ddyddiau i ddod mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Amser marinadu: 2 awr
Amser coginio: 30 munud
Gwasanaeth: 6-8

Cynhwysion:

 • 1 cwpan dresin Eidalaidd
 • 2 pwys o fron cyw iâr, wedi’i giwio tua 1 fodfedd
 • 1 pupur glas gwyrdd, wedi’i dorri’n ddarnau 1 modfedd
 • 1 pupur cloch oren neu felyn, wedi’i dorri’n ddarnau 1 modfedd
 • ~ 1 cwpan o domatos ceirios
 • ½ winwnsyn coch, wedi’i dorri’n ddarnau 1 modfedd
 • ½ llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 llwy de o bowdr garlleg
 • sgiwerau pren

Cyfarwyddiadau:

 • Cyfunwch dresin a chyw iâr mewn bag plastig mawr maint galwyn, bag sêl, a chyw iâr tylino am funud. Rhowch yn yr oergell am tua dwy awr neu fwy.
 • Mwydwch y sgiwerau mewn dŵr am tua 15 munud.
 • Taflwch lysiau wedi’u torri mewn olew olewydd a phowdr garlleg.
 • Lluniwch sgiwerau gyda darnau o gyw iâr a llysiau bob yn ail.
 • Griliwch am tua 18-20 munud, gan droi tua hanner ffordd drwodd. Coginiwch nes bod cyw iâr yn cyrraedd tymheredd mewnol o 165 gradd Fahrenheit.

Defnyddiwch fel bwyd dros ben!

Mae cymaint o ffyrdd gwych o fwyta’r cebabs hyn y tu hwnt i’r sgiwer. Dyma rai ffyrdd o ddefnyddio’r cebabs cyw iâr a llysiau hyn fel bwyd dros ben o’r sgiwer:

 • Mewn wrap gyda letys, caws feta a dresin dduwies gwyrdd
 • ar ben y reis
 • Fel elfen protein a llysiau o salad sbigoglys neu arugula gyda llus a chaws gafr

Am chwe dogn *: 330 o galorïau; braster 16g; braster dirlawn 2g; colesterol 120 mg; sodiwm 90mg; carbohydrad 12g; 2g ffibr; cyfanswm siwgrau 8g; siwgrau ychwanegol 0g; protein 33g; calsiwm 2% DV; haearn 6% DV; potasiwm 16%DV

*Sylwer: Gall amrywiadau maethol ddigwydd oherwydd tarddiad cynhwysion ac amrywiadau mesur.

Chwilio am atebion bwyta lleol yn eich ardal?

Dewch o hyd i’r gwasanaethau lleol gorau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.