Shaquille O’Neal, brenin y rhyddfreintiau: 155 o gymalau byrgyr, 40 campfa a ffortiwn o 400 miliwn o ddoleri | Chwaraeon

Roedd y rhai a fynychodd gynhadledd y Gymdeithas Fasnachfraint Ryngwladol fis Chwefror diwethaf yn San Diego yn synnu i ddarganfod bod siaradwyr yn y cyfarfod yn cynnwys cyn-chwaraewr NBA Shaquille O’Neal. “Dysgais gan y gwych Magic Johnson ei bod yn iawn bod yn seren pêl-fasged, ond ar ryw adeg rydych chi am ddechrau buddsoddi mewn busnes,” Dywedodd O’Neal wrth CNBC yn ystod y digwyddiad.

Gone yw’r athletwr 21 oed a wariodd ei filiwn cyntaf mewn un diwrnod, ar ôl ymuno â’r Orlando Magic yn 1992. Diolch i’w 19 tymor fel athletwr proffesiynol a’i fuddsoddiadau mewn gwahanol fasnachfreintiau bwytai a bwyd cyflym, ymhlith busnesau eraill , Bellach mae gan O’Neal werth net o $400 miliwn (ychydig llai na €380 miliwn). Mae’n un o’r pum chwaraewr cyfoethocaf yn yr NBA, wedi’i ragflaenu gan Michael Jordan yn unig, Magic Johnson, Junior Bridgeman a Lebron James, sydd â gwerth net o biliwn.

“Mae’r fasnachfraint yn fodel syml. Os yw’n gweithio, dilynwch y rheolau a bydd yn parhau i weithio. Os ydych chi’n cadw at y gwerthoedd rydych chi wedi’u dysgu, allwch chi ddim mynd yn anghywir.” Mae’r athroniaeth hon wedi gwneud O’Neal, sydd â MBA o Brifysgol Phoenix a Ph.D. mewn Addysg, yn frenin y rhyddfreintiau. “Mae’n rhywbeth i’w gael ar fy ailddechrau ar gyfer pan fyddaf yn dod yn ôl i realiti. Un diwrnod efallai y bydd yn rhaid i mi roi pêl-fasged i lawr a chael amserlen reolaidd 9-5 fel pawb arall,” meddai’r chwaraewr yn ei seremoni raddio ddegawd yn ôl.

Ers cyhoeddi ei ymddeoliad yn 2011, mae seren yr NBA wedi dod yn berchen ar 155 o sefydliadau hamburger Five Guys, sy’n cynrychioli 10% o gyfanswm y cwmni. (Byddai’n gwerthu’r masnachfreintiau yn ddiweddarach.) Mae O’Neal hefyd yn berchen ar 17 o fwytai Pretzels Anti Anne ac wedi buddsoddi mewn naw bwyty Papa John.

Yn ogystal â buddsoddi ei arian mewn 150 o olchi ceir, 40 campfa 24 awr a theatr ffilm yn ei fro enedigol yn Newark, mae hefyd yn rhedeg ei gadwyn fwyd cyflym ei hun. Yn 2018, sefydlodd y brand Big Chicken o frechdanau cyw iâr. Gyda mwy na 10 sefydliad yn ninas Las Vegas, mae’r dyn busnes yn edrych i ehangu i ddinasoedd Americanaidd eraill fel Austin a Phoenix. Mae brechdanau cyw iâr y fasnachfraint bellach hefyd yn ymddangos ar fwydlenni cwmni mordeithiau’r Carnifal, sy’n galw ei hun yn “Brif Swyddog Hwyl.” Mae ei angerdd am fwyd hyd yn oed wedi arwain at lyfr ryseitiau a gyhoeddodd ddechrau mis Ebrill. Gyda gorchudd o fyrgyrs, brownis a chyw iâr wedi’i ffrio, Arddull teulu Shaq yn hysbysebu “ryseitiau pencampwriaeth i fwydo teulu a ffrindiau.” Mae’n dweud yn y testun ei fod eisiau galw’r llyfr yn “ryseitiau ar gyfer dymis” a’i fod wedi dewis ryseitiau syml o’i blentyndod: “Pethau dwi’n caru bwyta, llefydd dwi wedi bod, pobl dwi’n caru, pethau dwi’n credu ynddynt a rhai o’m dyfeisiadau gorau mae’n ysgrifennu, gan gyfeirio at ryseitiau Cyw Iâr Mawr.

Credwch yn y busnes a dilynwch eich greddf

Fel y dywedodd mewn cyfweliadau, roedd enillydd pencampwriaeth yr NBA pedair amser bob amser yn gwybod bod arian yn dod yn hawdd iddo ac y gallai anweddu yr un mor gyflym. Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn Chwaraeon Darluniadol, Mae 60% o gyn-chwaraewyr NBA yn mynd yn fethdalwr bum mlynedd ar ôl ymddeol. Mae ffigurau fel Dennis Rodman neu Scottie Pippen yn eu plith, ond nid Shaq.

Pan ymddeolodd y chwaraewr o’r NBA, roedd wedi ennill mwy na 292 miliwn o ddoleri (277 miliwn ewro) mewn cyflog, yn ogystal â 220 miliwn o ddoleri arall (209 miliwn ewro) mewn nawdd a hysbysebu gan frandiau fel Oreos, Pepsi a Reebok. Ond cyn ffarwelio â’r llysoedd, roedd O’Neal eisoes wedi gwneud ei fuddsoddiad mawr: prynu stoc Google. “Clywais ddau berson yn siarad am beiriant chwilio a sut mae’n gweithio ac fe wnaethon nhw gynnig i mi fuddsoddi ynddo, ac fe wnes i fetio arno,” byddai’n esbonio yn 2019 mewn cyfweliad â Y Wall Street Journal.

Yn yr un cyfweliad, cyfaddefodd yr athletwr fod ei lwyddiant fel entrepreneur yn seiliedig ar beidio byth â buddsoddi neu hysbysebu cwmni na fyddai’n defnyddio ei gynhyrchion ei hun. “Fy sgil yw os daw rhywbeth yn ei flaen a dwi ddim yn credu ynddo, dydw i ddim hyd yn oed yn gwastraffu fy amser yn edrych,” esboniodd O’Neal. Mae’r athletwr yn gosod yr esiampl gyda’i wrthodiad o’r cynnig a gafodd gan gwmni grawnfwyd Wheaties, a gynigiodd iddo ymddangos ar eu blychau. Gwrthododd oherwydd bod yn well ganddo’r gystadleuaeth: Fruity Pebbles, ar focsys y byddai ei ddelwedd yn ymddangos yn ddiweddarach.

Fodd bynnag, mae’n cyfaddef nad yw dilyn ei reddf bob amser wedi gweithio iddo. Roedd y DJ, yr actor a gwesteiwr y sioe siarad pêl-fasged yn cofio mai un o’i ofidiau busnes mwyaf oedd peidio â gwneud busnes gyda Phrif Swyddog Gweithredol Starbucks. “Galwodd fy asiant fi a dweud, ‘Mae Howard Schultz eisiau gwneud busnes â chi,’” eglurodd y chwaraewr, a fagwyd mewn teulu a oedd yn yfed te melys a siocled poeth yn bennaf. “Fy syniad oedd na ddylai pobl dduon yfed coffi,” ychwanegodd O’Neal, a wrthododd y cynnig i agor rhyddfreintiau’r cwmni enwog mewn cymunedau Affricanaidd-Americanaidd yn bennaf. “Dywedais wrtho, ‘Nid yw pobl dduon yn yfed coffi, syr, nid wyf yn meddwl ei fod yn mynd i weithio.’ A dylech fod wedi gweld yr olwg ar ei wyneb.

Leave a Comment

Your email address will not be published.