Sicrhau bod y burum yn dal yn dda | Newyddion, Chwaraeon, Swyddi

Annwyl Eloísa, rwyf wrth fy modd yn gwneud bara cartref, ond weithiau rwy’n sylweddoli bod fy burum wedi mynd heibio ei ddyddiad dod i ben. Os ydyw “hen ffasiwn,” A allaf ei ddefnyddio o hyd a sut gallaf ddweud a yw’n iawn o hyd? —Lisa F., Eugene, Oregon

Lisa, os yw’n rhy hen (neu, fel y dywedwch, “hen ffasiwn”), wedi marw. Fodd bynnag, pe bai’n cael ei storio mewn lle oer, tywyll, sych, gallai fod yn weithredol o hyd. I roi cynnig arni, cymysgwch 1 llwy de o siwgr a 2 1/4 llwy de o furum mewn 1/4 cwpan o ddŵr cynnes. Peidiwch â defnyddio dŵr poeth, oherwydd bydd yn lladd y burum. Arhoswch 10 munud tra bod y burum yn hydoddi. Os yw’r cymysgedd yn dechrau byrlymu a chodi a bod ganddo arogl burum cryf, mae’n dal i fod yn weithredol. Gellir defnyddio burum i wneud bara. —Heloise

Cwcis CYMYSG CAKE

Annwyl Ddarllenwyr, Rwy’n cael cymaint o lythyrau yn gofyn am ailargraffu fy rysáit Cookies From Cake Mix. Nid yn unig y mae’n hawdd, mae’n arbennig o hwyl i’w wneud gyda phlant fel ffordd i’w cyflwyno i goginio a phobi. Wedi hynny, gallant fwyta’r cynnyrch gorffenedig! Er bod gwneuthurwyr cacennau bocs wedi newid faint o gynnwys sydd yn eu blychau, gall y rysáit hwn hefyd weithio gyda’r swm llai o gynnyrch. —Heloise

Cwcis Heloise o Cake Mix:

Dewiswch unrhyw gymysgedd cacen blas rydych chi’n ei hoffi ac ychwanegwch hyd at 1/4 cwpan o gnau wedi’u torri, rhesins neu sglodion siocled.

1 bocs (18.25 owns) cymysgedd cacen

2 wy

1/2 cwpan olew llysiau

Cynheswch y popty i 350 F. Cymysgwch DIM OND y cynhwysion uchod mewn powlen fawr nes eu bod wedi’u cymysgu. Gollyngwch lwyau ar daflen bobi heb ei sychu tua 2 fodfedd oddi wrth ei gilydd. Rhowch y daflen pobi ar y rac canol a’i bobi am 8 i 10 munud. Rhaid i chi eu gwylio’n ofalus, oherwydd byddant yn brownio’n gyflym. Mae ffyrnau’n amrywio, felly arhoswch am y swp cyntaf.

Os ydych chi’n hoffi danteithion blasus neu ryseitiau cyflym a hawdd, byddwch wrth eich bodd â fy “Hoff Ryseitiau Trwy Amser”. Mae’r cymysgedd cwci cacen hwn yn un yn unig o sawl rysáit sy’n cael sylw yn fy llyfryn. I gael copi, ewch i www.Heloise.com neu anfonwch $5 ynghyd ag amlen hir wedi’i chyfeirio â stamp at: Heloise/Favorites, Blwch Post 795001, San Antonio, TX 78279-5001. Byddwch yn falch o gael y llyfryn bach hylaw hwn ar flaenau eich bysedd. —Heloise

CROG POTS

Annwyl Eloísa: Mae gen i gegin fach mewn fflat. Yn ddiweddar prynais set newydd o botiau a sosbenni a doeddwn i ddim eisiau iddyn nhw gael eu crafu. Nid oes gennyf le i awyrendy; fodd bynnag, tynnais silff o’m pantri a rhoi rac gwifren yn ei le. Es i’r siop nwyddau caled a phrynais rai bachau S. Nawr rwy’n hongian fy mhotiau a phadelli newydd o’r rac gyda’r bachau S.—Sandy R., Efrog Newydd

PLASTIG vs PREN

Annwyl Eloísa: A yw bwrdd torri plastig yn fwy diogel nag un pren? —Carl M., Fresno, Calif.

Carl, gall bwrdd torri plastig ddal cymaint o facteria ag un pren os oes ganddo grafiad neu doriad ar yr wyneb. Gall bwrdd plastig fynd yn y peiriant golchi llestri, tra na all un pren. — Eloisa.

– – –

Weithiau mae cyngor Eloísa yn ymddangos yn Lifestyles. Gall darllenwyr anfon awgrym at Heloise, PO Box 795000, San Antonio, Texas 78279-5000, ei ffacsio i 210-HELOISE, neu e-bostiwch: [email protected] Ni fydd llythyrau’n cael eu hateb yn bersonol.

Newyddion diweddaraf heddiw a mwy yn eich mewnflwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.