Siocled ar gyfer y Pasg: nid cwningod yn unig mohono

Mae’n ffaith a gydnabyddir yn gyffredinol bod cwningod Pasg siocled yn blasu orau pan fyddwch chi’n dechrau bwyta eu clustiau.

Mae’n rhan o holl beth siocled y Pasg, traddodiad hir nad yw’n ymddangos bod unrhyw un yn gwybod sut y dechreuodd. Fy rhagdybiaeth bersonol, yn seiliedig ar ddim gwybodaeth arbenigol o’r pwnc, yw bod pobl yn bwyta siocled dros y Pasg oherwydd bod siocled yn blasu’n dda.

Mae’n rheswm cystal ag unrhyw un, ac yn well na’r mwyafrif. Mae bron unrhyw ddadl yn ymwneud â siocled yn well na’r mwyafrif.

Y Pasg hwn, penderfynais wneud candies siocled i’w rhoi fel anrhegion Pasg i deulu, ffrindiau ac anwyliaid, neu’n syml i’w gweini yn eich cartref eich hun.

Dechreuais gyda chroen oren wedi’i gorchuddio â siocled. Bob tro dwi’n bwyta croen oren candied wedi’i orchuddio â siocled, sydd ddim yn ddigon, dwi’n meddwl am fy ffrind Skip.

Mae Skip yn asiant tai tiriog a ddangosodd i mi o gwmpas Toledo, Ohio pan symudais yno gyntaf.

Cyn mynd â mi i’r tai a oedd ar gael, stopiodd mewn siop candy lleol a phrynu bag o groen oren wedi’i orchuddio â siocled.

Roeddwn i’n gwybod bryd hynny ein bod ni’n mynd i fod yn ffrindiau.

Mae croen oren wedi’i orchuddio â siocled bob amser wedi fy nharo fel un soffistigedig a chain, y math o ddanteithion sydd ond yn apelio at daflod wedi’i mireinio. A dweud y gwir, dydi o ddim fel yna o gwbl (fe ddylech chi weld Skip a fi), ond mae’n feddwl braf pan fyddwch chi’n eu rhoi yn eich ceg heb finesse.

Yr hyn sy’n eu gwneud mor apelgar yw’r cyferbyniad diddorol rhwng y siocled melys a’r gragen ychydig yn chwerw. Ond mae’n rhaid i chi gael y chwerwder yn iawn; nid ydych am iddo orlethu’r siocled.

Os ydych chi’n torri sleisen denau o groen, gan dorri fesul tipyn gyda phliciwr llysiau i osgoi’r pith gwyn, mae’n fater hawdd. Yn syml, cannydd y croen, ei ferwi mewn dŵr siwgr, a’i sychu ar wely o siwgr. Ond mae’n well gan rai, gan gynnwys fi, ddarn mwy trwchus o gragen sy’n cynnwys y pwll. Yn yr achos hwnnw, dim ond tair gwaith y bydd angen i chi ei gannu cyn symud ymlaen i’r camau eraill.

Fe’i gwnes i’r ddwy ffordd, a hefyd gyda chroennau sitrws eraill: grawnffrwyth, tangerinau, lemonau, a leim. Roedden nhw i gyd yn odidog ac yn deilwng o anrheg Pasg.

Mae’r anrheg nesaf a wneuthum yn syml iawn: mefus wedi’u trochi â siocled.

Ydyn, maen nhw’n hawdd, ond mae tric i’w gwneud fel nad yw’r siocled yn torri pan fyddwch chi’n brathu i mewn iddo.

Byrhau llysiau. Dyna’r gyfrinach. Nid yw’n gyfrinach fawr mewn gwirionedd, fel y mae cyfrinachau’n mynd, ond mae’n gwneud byd o wahaniaeth. Mae cwpl o lwy fwrdd o fyrhau llysiau yn gwneud y siocled yn feddal ac yn hyblyg, felly mae’n glynu’n flasus at y mefus.

PEEL OREN RHEWEDIG

2 oren bogail fawr, neu swm cyfatebol o rawnffrwyth, lemwn, leim, tangerinau, neu danjerîns, neu gyfuniad

1 3/4 c. siwgr gronynnog, wedi’i rannu, a mwy os oes angen

4 owns. siocled llaeth wedi’i dorri, siocled hanner-felys neu chwerwfelys

Defnyddiwch pliciwr llysiau i blicio stribedi hir, llydan o ran oren y croen oren yn unig (neu ran werdd y croen calch, ac ati). Ceisiwch gael cyn lleied o’r pydew gwyn chwerw ag sy’n bosibl; os oes gennych chi ormod, gallwch chi grafu rhywfaint yn ofalus gyda chyllell finiog. Ar gyfer crwyn trwchus, torrwch y ffrwythau’n chwarteri a’u croen, gan gadw’r crwyn yn gyfan. Torrwch y cregyn yn ddarnau tua 1/8 modfedd o led.

Rhowch sosban fach gydag o leiaf 1 modfedd o ddŵr dros wres uchel i ddod â berw. Taenwch 1 cwpan o siwgr ar blât. Leiniwch daflen pobi â phapur memrwn neu ffoil alwminiwm anffon.

Rhowch y croen ffrwythau yn y dŵr berw am 15 eiliad a straen. Ar gyfer cregyn trwchus, berwch am 30 eiliad ac ailadroddwch ddwywaith gyda newidiadau dŵr newydd.

Mewn sosban fach, cyfunwch 3/4 cwpan siwgr gyda 1/2 cwpan dŵr ffres dros wres uchel. Cymysgwch nes ei fod wedi hydoddi a dod ag ef i fudferwi. Ychwanegwch y croen ffrwythau a’u berwi nes bod wyneb cyfan yr hylif wedi’i orchuddio â swigod bach cyflym, tua 10 munud.

Tynnwch y crwyn o’r ffrwythau gyda fforc a’u rhoi ar unwaith yn y ddysgl siwgr. Trowch y cregyn drosodd fel bod y ddwy ochr wedi’u gorchuddio â siwgr. Gwasgwch y cregyn i lawr i mewn i’r siwgr fel eu bod yn llawn dirlawn. Rhowch fwy o siwgr ar ei ben, os oes angen, a gadewch iddo sefyll am 30 munud. Gallwch gadw’r surop â blas ffrwythau ar gyfer coctels, os dymunwch.

Rhowch gynhwysydd gwrth-wres dros sosban o ddŵr berw; peidiwch â gadael i waelod y cynhwysydd gyffwrdd â’r dŵr. Ychwanegwch y siocled a’i droi nes ei fod wedi toddi. Trochwch hanner pob plisgyn candi yn y siocled a’i roi ar y daflen pobi parod i setio.

Heb siocled, gellir storio cregyn candied mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am ychydig wythnosau. Gyda’r siocled, gellir eu storio mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am 1 wythnos. Yn gwneud 8 dogn.

(Rysáit gan Jacques Pepin.)

MEFION SIOCLED DIPIO

2 bwynt mefus

2 lwy fwrdd byrhau llysiau, fel Crisco

6 owns. siocled hanner-melys, sglodion wedi’u torri neu siocled

Golchwch a sychwch y mefus, gan adael y coesynnau yn gyfan. Mewn boeler dwbl gyda dŵr poeth, nid berwi, toddi’r menyn gyda’r siocled. Trochwch mewn aeron i orchuddio tua hanner y ffrwythau. Rhowch ar daflen cwci a’i roi yn yr oergell nes ei fod wedi setio. Yn gwneud 12 dogn.

(Rysáit o “Glamour’s Gourmet on the Run”)

Leave a Comment

Your email address will not be published.