Siocled poeth 3 chynhwysyn gyda chyfrinach menyn

Pan oeddwn yn y coleg, roedd y dyddiau oerach, mwy eira bob amser yn esgus i’m cyd-letywyr a minnau ymlwybro i’r Dollar Store a stocio siocled poeth di-siwgr ar unwaith. Er bod hyn ymhell o fod y mwyaf amheus o fy newisiadau bywyd o’r amser hwnnw, edrychaf yn ôl a gofyn i mi fy hun: pam? Pam yfed diod ddyfrllyd, graeanog, wedi’i chwistrellu â phowdr, pan fo cymaint o opsiynau gwell?

Yn y frwydr rhwng siocled poeth (wedi’i wneud gyda duh, coco) a siocled poeth (wedi’i wneud gyda siocled wedi’i doddi) byddaf bob amser yn siocled y tîm. Bydd fy siocled poeth delfrydol platonig yn aros am byth y fersiwn drwchus, ddirywiedig a berffeithiwyd gan Maury Rubin yn y City Bakery sydd bellach wedi darfod. Dros y blynyddoedd, rwyf wedi ei gwneud yn genhadaeth i ail-greu campwaith Rubin yn fy nghegin gartref, cenhadaeth sy’n dod yn fwyfwy anodd wrth i amser fynd rhagddo ers i mi flasu’r gwreiddiol. Felly yn lle hynny, nawr rydw i’n mynd ar drywydd fy ngorau personol.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i gylchlythyr Salon Food.


Mae siocledi poeth trwchus fel arfer yn seiliedig ar y dechneg Eidalaidd o ychwanegu startsh corn neu’r dechneg Fiennaidd o ychwanegu melynwy. Maent hefyd yn aml yn dibynnu ar siwgr ychwanegol. Byddai’n well gen i aberthu rhywfaint o’r dwysedd hwnnw ar gyfer proses symlach a chwbl ddi-ffôl, ond un sydd serch hynny’n creu ffyniant annisgwyl.

Os gall menyn ymddangos mewn coffi a rym, mae’n haeddu lle mewn rysáit sydd yn y bôn yn ganache yfed beth bynnag. Rydych chi’n gwybod sut ychydig o fenyn rywsut yn gorffen beth bynnag mae’n ei gyffwrdd? Bod. A phan mae’n euraidd? Fy Nuw, anghofia fo. Gallwch chi roi’r harddwch hwn at ei gilydd mewn llai na 15 munud, gyda llaw, os ydych chi’n edrych i greu argraff yn gyflym.

CYSYLLTIEDIG: Mae Brechdan Siocled Yn Blasu Yn union Mor Gyfforddus ag Mae’n Swnio

Mae sawl rysáit siocled poeth gwych yn arddull Ewropeaidd yn galw am laeth a hufen trwm, felly dwi jyst yn rhannu’r gwahaniaeth yma ac yn defnyddio hanner a hanner. Gallwch chwarae gyda’r cyfrannau o laeth a hufen at eich dant, neu ddefnyddio’r llaeth sydd orau gennych yma. (Peidiwch â defnyddio llaeth sgim a gobeithio y bydd eich meddwl yn chwythu.) Rhowch hufen chwipio neu marshmallows ar ei ben, ac os oes unrhyw fwyd dros ben am ryw reswm, tretiwch eich hun i laeth siocled oer anhygoel yfory.

***

Rysáit: Siocled Poeth Menyn Brown
Wedi’i ysbrydoli gan y cogydd sy’n aros gartref

Cynhwysion

  • 2 lwy fenyn
  • 2 gwpan o hanner a hanner, neu laeth neu’ch dewis chi
  • 1 cwpan siocled tywyll wedi’i dorri neu sglodion siocled (dwi’n hoffi Ghirardelli 60% Cacao Bittersweet Chocolate Premiwm Sglodion Pobi a Lindt 70% Cocoa Siocled Tywyll
  • Dewisol: pinsiad o halen môr a/neu 1/2 llwy de o echdynnyn fanila

Cyfeiriadau

  1. Toddwch y menyn mewn sosban ganolig dros wres isel nes ei fod yn lliw ambr dwfn.
  2. Arllwyswch y llaeth yn araf. Coginiwch dros wres isel, gan droi’n gyson.

  3. Ychwanegwch y siocled a’i droi nes ei fod wedi toddi a’i gymysgu’n dda.

  4. Ychwanegwch halen a fanila, os ydych yn ei ddefnyddio. Mwynhewch ar unwaith.


nodiadau cogydd

Os oes gennych gymysgydd dwylo neu frother llaeth a’ch bod mor gyffrous, mae’n gyffyrddiad braf i roi ysgwydiad solet i’r siocled cyn ei weini, dim ond i ymgorffori popeth a’i wneud yn fwy swmpus.

Mwy o Ryseitiau Siocled Rydyn ni’n eu Caru:

Leave a Comment

Your email address will not be published.