Sioe tân gwyllt Gogledd Texas yn dod i ben yn gynnar oherwydd tanau

Ni chafodd cefnogwyr a arhosodd trwy’r dydd am y tân gwyllt weld y sioe lawn neithiwr mewn tref yn Texas.

Gobeithio bod pawb wedi cael pedwerydd hapus a diogel o Orffennaf. Hwn oedd y 4ydd Gorffennaf cyntaf ers 2011 nad oedd yn rhaid i mi weithio. Felly ni welais unrhyw sioeau tân gwyllt, gwnes i’r mwyaf o’r diwrnod hwnnw i ffwrdd ac ymlacio. Nid yw’n edrych fel bod Wichita Falls wedi cael unrhyw broblemau neithiwr, ond i’r de ohonom yn Fort Worth ni chafodd pobl y sioe y gwnaethant gofrestru ar ei chyfer.

Felly, roedd Fox 4 yn darlledu’r digwyddiad yn fyw, felly gallwch chi weld lle mae pethau’n mynd o chwith. Tua naw munud i mewn i’r fideo uchod, gallwch weld dechrau’r sioe. Mae’r holl dân gwyllt a welwch o’r blaen yn bobl leol sy’n eu saethu i ffwrdd. Mae’n bedwerydd o Orffennaf, rydym i gyd yn disgwyl i hynny ddigwydd.

Am tua 11:15 i mewn i’r fideo, gallwch weld padell y camera i lawr am eiliad a gallwch weld rhai tanau bach wedi cychwyn. Ar y marc 13:45, mae’r camera yn sosbanu yn ôl i lawr a gellir gweld bod mwy o danau bach wedi cynnau yn yr ardal. Ar y marc 14:55, rydych chi’n gweld rhai tân gwyllt yn diffodd yr hyn sy’n ymddangos fel ychydig droedfeddi oddi ar y ddaear, gan achosi i fwy o danau gychwyn.

Tua 16:20 mae’r tân gwyllt yn stopio ond mae’r gerddoriaeth yn parhau a doedd dim diweddglo mawr gennych chi mewn gwirionedd felly yn amlwg nid dyma’r diwedd. Gallwch weld yr holl danau yn y maes ar y pwynt hwn yn glir iawn. Toriadau cerddoriaeth 18:30, sori Miley Cyrus nid ‘Party in the USA’ ar hyn o bryd. Ychydig eiliadau yn ddiweddarach, mae rhywun yn dweud bod y rhaglen yn cael ei gohirio ac y bydd yn ailddechrau am ennyd.

Tua’r marc 20 munud, mae rhai tân gwyllt yn cynnau ar hap. Ddim yn siŵr os oedd hynny i fod i ddigwydd neu oherwydd y tân. Mae’r ffrwd yn parhau am ugain munud arall gyda diffoddwyr tân yn diffodd y tanau. Ar y marc 37 munud, mae defnyddwyr yn cael y newyddion drwg. Tân gwyllt wedi’i ganslo. Mae pobl yn dechrau mynd allan yn llu i geisio curo’r traffig. Y traffig hwnnw ar ôl tân gwyllt yw’r gwaethaf a heb ddiweddglo mawreddog mae’n sugno mewn gwirionedd.

Unwaith eto, gofynnaf i ddinas wneud yr hyn a wnaeth San Diego ddegawd yn ôl. Fe wnaethant saethu popeth ar unwaith. 30 eiliad o anhrefn a llawer gwell na dim a welsoch ar y 4ydd o Orffennaf. Byddwn wedi bod yn hapus ar ôl yr un hon. Sori Fort Worth.

EDRYCH: Sut mae Calan Gaeaf wedi newid yn y 100 mlynedd diwethaf

Lluniodd Stacker restr o’r ffyrdd y mae Calan Gaeaf wedi newid dros y 100 mlynedd diwethaf, o’r ffordd yr ydym yn dathlu’r diwrnod hwnnw i’r gwisgoedd yr ydym yn eu gwisgo tric-neu-driniaeth. Rydym wedi cynnwys digwyddiadau, dyfeisiadau, a thueddiadau a newidiodd y ffordd y dathlwyd Calan Gaeaf dros amser. Cafodd llawer o’r traddodiadau hyn eu dileu dros amser. Ond fel gwaed ffug ar ryg, gadawodd pob tamaid o hanes Calan Gaeaf argraff y gallwn ei weld heddiw.

EDRYCH: 34 o ryseitiau pwdin arswydus ar gyfer y Calan Gaeaf hwn

Leave a Comment

Your email address will not be published.