SKAI: Bwyty De Corea Newydd yn Dhaka

Diolch i wasanaethau ffrydio ar-lein, mae diwylliannau o’r dwyrain, yn bennaf o Dde Korea, wedi bod yn treiddio i’n bywydau bob dydd ein hunain. O chwarae gemau maes chwarae a defnyddio colur Corea i fwyta bibimbap, nid ydym ni fel cenhedlaeth “Netflix” wedi gadael unrhyw garreg heb ei throi.

Wedi dweud hynny, Hot Pot fu’r pwnc llosg yn y dref y tymor hwn. Gyda nifer o amrywiadau mewn gwahanol fwydydd yn Nwyrain a De-ddwyrain Asia, tarddodd cysyniad y Hot Pot yn Tsieina. I’r rhai anghyfarwydd, yn ei hanfod, pot mudferwi o gawl sy’n coginio’r bwydydd o’ch dewis chi trwy gydol y pryd.

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch sianel Google News y Daily Star.

Os ydych chi’n gefnogwr o Dde Korea, rydych chi eisoes yn ei wybod, wrth eich bodd ac eisiau mwy. Yn onest, efallai mai dyma un o’r profiadau sy’n cyd-fynd â’n diwylliant, oherwydd mae pot poeth yn ymwneud â choginio cymunedol, casglu ffrindiau a theulu, a phopeth rhyngddynt.

Os yw’r gweithgareddau cymunedol hyn yn eich cyffroi, SKAI yw’r lle “Hot Pot” i chi! Wedi’i leoli yn ardal tair-wladwriaeth dinas Dhaka, mae SKAI wedi cyflawni’r hyn ychydig iawn sydd wedi gallu ei gyflawni mewn cyfnod byr: adeiladu sylfaen ffyddlon o noddwyr.

Arweiniodd Mariha Khalid a Huma Khair, perchnogion SKAI, eu cwmni yn gobeithio cyflwyno profiad bwyta De Corea i olygfa bistro Dhaka. Fodd bynnag, pwysleisiodd Huma a Mariha na fyddai eu hantur wedi dwyn ffrwyth heb gymorth, cefnogaeth a chyngor gŵr Mariha, Md Wasim Rahman, perchennog bwyty hynafol yn ei rinwedd ei hun.

Pan ofynnwyd iddo a oedd connoisseurs Dhaka yn barod ar gyfer Hot Pot, dywedodd Huma, “Cawsom ein synnu ar yr ochr orau gan faint y mae ein cwsmeriaid yn barod i gamu allan o’u parth cysurus i roi cynnig ar brofiadau newydd.” Ychwanegodd ymhellach fod twf economaidd-gymdeithasol wedi arwain noddwyr, o bob oed, i fod yn fwy ymwybodol o ddiwylliannau eraill ac yn fwy brwdfrydig yn eu cylch.

Mae hyd yn oed y gymuned alltud yn Dhaka yn cael ei denu i SKAI oherwydd dilysrwydd y blasau y mae eu seigiau’n eu cynnig. Ychwanegodd Mariha, “Mae un o’n cwsmeriaid ffyddlon, noddwr Tsieineaidd, yn cael cinio yma bron bob dydd. Dywedodd wrthyf hyd yn oed fod ein bwyd yn ei atgoffa o gartref. Oherwydd yr ymateb llethol hyd yn hyn, rydym yn bwriadu ehangu’r bwyty ac ychwanegu lolfeydd.” arbennig preifat ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydym am wneud yn well a chynllunio pethau mwy ar gyfer SKAI.”

Yn draddodiadol, roedd Hot Pot yn fwyaf poblogaidd yn ystod y tymhorau oerach, er bod cwsmeriaid deniadol yn llenwi seddi SKAI hyd yn oed ar nosweithiau glawog yr haf. Mae pwysigrwydd pot poeth yn rhannol oherwydd ei wres cyson, gan ei fod yn aros yn mudferwi trwy gydol y pryd bwyd. Sy’n cael ei gynnal gan staff a chriw’r bwyty trwy gydol eich profiad.

Ymhellach, mae pres top SKAI yn ymfalchïo mewn credu nad dim ond ar gyfer cinio neu swper yn unig y mae bwyta stiw; mae hefyd yn aml yn gwasanaethu fel digwyddiad cymdeithasol. Oherwydd bod y pot poeth yn cael ei weini yng nghanol y bwrdd, mae pobl yn ymgynnull o’i gwmpas. Mae’n gyfle gwych i ddal i fyny gyda theulu a ffrindiau tra bod pawb gyda’i gilydd.

Yn bwysicaf oll efallai, mae’r pot poeth yn bodloni dewisiadau pawb. Bydd SKAI yn caniatáu i gwsmeriaid ddewis eu dewis o broths i wasanaethu fel sylfaen cawl, a hefyd yn caniatáu i un pot gael blasau lluosog.

Yn olaf, gall cwsmeriaid SKAI roi beth bynnag maen nhw ei eisiau yn y pot poeth. Gall cwsmeriaid ofyn pa broteinau (pysgod, cig eidion, cyw iâr), llysiau neu fwydydd eraill y maent yn eu hoffi, a gallant goginio eu bwyd at eu dant.

Yn ogystal â chynhwysion Hot Pot ffres, mae SKAI yn cynnig llu o ffugau blasus wedi’u gwneud â neithdar ffrwythau ffres wedi’i fewnforio a chynhwysion organig eraill ynghyd â seigiau blasus eraill o Dde Corea a fydd yn eich gadael chi eisiau mwy. Mae’n lle y mae’n rhaid i chi ymweld ag ef gyda grŵp o ffrindiau a theulu i gael amser da yn nhristate Dhaka.

Pethau i’w gwybod am pot poeth

Mae rhai bwytai yn arbenigo yn eu potes, felly efallai yr argymhellir yfed powlen (neu bowlen) o gawl cyn ychwanegu’r cynhwysion. Mae hyn yn dibynnu ar y lle ac mae i fyny i chi yn gyfan gwbl.

Defnyddiwch chopsticks wrth drin bwyd. Mae’n fwy hylan gan fod y pot yn cael ei rannu gan bawb!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn troi’r chopsticks yn gyflym yn y pot pan fydd y dŵr yn berwi ar ôl trin cig amrwd; mae angen i chi sicrhau eu bod yn hylan.

Hanfodion:

Cyfeiriad: Ty 6/A, Ffordd 113, 5ed Llawr, Gulshan Avenue

Leave a Comment

Your email address will not be published.