Sosbenni cacennau gorau 2022

Blychau llwch Sarah

Does dim byd tebyg i gacen yn ffres o’r popty. Ond mae gan yr holl bastai wedi’u pobi’n dda, boed yn bastai riwbob sbringlyd, yn bastai rhew lemwn hafaidd, neu’n bastai afal hydrefol, un peth yn gyffredin: maen nhw wedi’u gwneud mewn sosbenni o ansawdd sy’n hyrwyddo pobi hyd yn oed. Yn y farchnad am un? O wydr workhorse ac opsiynau alwminiwm i seigiau seramig parod hardd ar gyfer bwrdd, rydym wedi dod o hyd i’r sosbenni cacennau gorau sydd ar gael. Cadwch nhw wrth law ar gyfer quiche parod ar gyfer brecinio, Pastai Pecan Siocled Almaeneg, neu unrhyw un o’r opsiynau gwych ar ein rhestr o 50 o Ryseitiau Pei Pleserus i’r Torf.

Ein dewisiadau gorau

  Sut rydyn ni’n dewis y cynhyrchion hyn

  Rydym wedi ymchwilio i’r sosbenni cacennau gorau ar y farchnad, gan ddibynnu ar gyngor arbenigol gan olygyddion Delish yn ogystal â chogyddion a phobyddion proffesiynol. Rydym hefyd yn gwneud yn siŵr i ddewis sosbenni wedi’u gwneud o wahanol ddeunyddiau, o wydr ac alwminiwm i seramig. Yn ogystal, buom yn edrych am gynhyrchion a oedd yn hawdd i’w glanhau, yn hawdd eu trin, ac roedd ganddynt briodweddau megis ymwrthedd i sioc thermol, naddu neu grafu. P’un a ydych chi’n brif bobydd neu’n ddechreuwr, rydyn ni’n addo y bydd y sosbenni hyn yn gwneud pobi (ymhellach) yn awel. Darllenwch ymlaen i ddod o hyd i’r sosbenni cacennau gorau i’w hychwanegu at arsenal eich cegin.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

un

well yn gyffredinol

Plât Cacen Clasuron Modern Emile Henry

 • Gwydn
 • Peiriant golchi llestri, microdon a rhewgell yn ddiogel.
 • opsiynau lliw hardd

Os mai dim ond un badell gacennau sydd gennych yn eich cegin, mae’n rhaid mai Plât Cacen Clasuron Modern Emile Henry ydyw. Wedi’i wneud â llaw ac yn hynod o wydn, mae hefyd yn brydferth edrych arno a gellir ei drosglwyddo’n hawdd o’r popty i’r bwrdd ar gyfer arddangosfa berffaith.

“Rwyf wrth fy modd â’r wefus ruffled, sy’n ddefnyddiol i helpu crimpio ymylon fy toes,” meddai Golygydd Cyswllt Delish, Rachel Tepper Paley. “Mae o gyda fi yn y lliw melyn, sy’n ei wneud yn bop hardd o liw ar fy mwrdd.”

Er y gall edrych yn ysgafn, mae’r sosban gacen hon yn galed: mae’n sglodion, yn crafu ac yn gwrthsefyll sioc thermol, ac mae’n ddiogel yn y popty i 500 gradd Fahrenheit.

dwy

gwell gwydr

Set o 2 ddysgl pobi gwydr Pyrex

 • Yn dod mewn set o ddau
 • peiriant golchi llestri yn ddiogel

Mae’r Sosbenni Cacen Gwydr Pyrex hyn yn ffefryn gan Uwch Gynhyrchydd Bwyd Delish, June Xie. Mae adeiladu gwydr bas yn caniatáu gwelededd gwych wrth bobi. (Cyfieithiad: Gallwch wylio’r gramen yn frown mewn amser real!) Wedi’u gwneud o wydr tymherus o ansawdd uchel, mae’r sosbenni hyn yn wydn ac yn ddiogel yn y rhewgell, y popty a’r peiriant golchi llestri.

3

alwminiwm gorau

Padell gacen dysgl dwfn alwminiwm metel crefft Americanaidd

 • Ddim mor bert o gyflwyniad

4

crochenwaith gorau

Teisen fach

 • Opsiynau dylunio a lliw hardd.
 • Microdon, rhewgell a peiriant golchi llestri yn ddiogel.
 • ochrau uchel

Mae’r plât cacen hen-ysbrydoledig hwn gan Great Jones yn ychwanegu sblash o liw ac arddull i unrhyw leoliad bwrdd. Mae’r cerameg yn hyrwyddo dosbarthiad gwres gwastad, tra bod yr ymyl sgolpiog yn helpu i ffurfio gramen sgolpiog gyfartal. Mae llawer o adolygwyr wrth eu bodd â’r ochrau tal, dwy fodfedd o uchder, sy’n ddelfrydol ar gyfer pobi cacennau wedi’u llenwi’n drwm.

5

Gwell gyda gwaelod symudadwy

Padell ffrio nonstick rhesog Gobel gyda gwaelod symudadwy

 • cotio di-ffon
 • gwaelod symudadwy

Ar gyfer popeth o bastai calch allweddol i fenyn cnau daear wedi’i rewi a chacen banana i gacen gaws arddull Efrog Newydd, mae’r badell gacennau Gobel hon yn cael ei defnyddio gan y Cogydd Crwst Gweithredol Jen Yee yn C. Ellet’s Steakhouse yn Atlanta, GA.

“Rwyf wrth fy modd ag edrychiad yr ymylon rhesog, ac ar bron i 2 fodfedd o daldra, mae’r badell yn ein galluogi i wneud pryd dwfn o bwdin sy’n cynnig mwy o’r pethau da…y llenwad,” meddai Yee.

Hefyd, gyda gwaelod symudadwy a gorchudd nonstick, does dim rhaid i chi byth boeni am niweidio’ch cacennau ffres pan fyddwch chi’n eu tynnu allan o’r badell. Fodd bynnag, gan fod y sosbenni hyn yn dueddol o rydu, mae Yee yn eu golchi â llaw ac yn sicrhau eu sychu ar unwaith.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.