Stiw Cnau Cyw Iâr Gorau Gorllewin Affrica

LLUN: ANDRES BUI; ARDDULL BWYD: BARRETT WASHBURNE

Mae stiw cnau daear (hefyd maafe neu mafe) yn stwffwl mewn bwyd Gorllewin Affrica wedi’i wneud o stêc, cig oen, neu gyw iâr gyda sylfaen swmpus o aromatics, tomatos, a menyn cnau daear. Mae ei wreiddiau ym Mali, ond ymledodd yn fuan i genhedloedd Gorllewin a Chanolbarth Affrica, gan amrywio o wlad i wlad. Mae’r fersiwn Senegalese yn drwchus, yn gyfoethog ac yn cael ei weini dros reis, tra bod y fersiwn Ghana ychydig yn fwy trwchus ac yn aml yn cael ei fwyta gyda fufu (casafa wedi’i ferwi a’i stwnshio). Fe’i gwneir trwy dewychu sylfaen cawl tomato sawrus gyda chnau daear wedi’i falu a gwreiddlysiau, sef yr union beth a wnaethom ar gyfer y stiw hwn. Y dewis traddodiadol ar gyfer Stiw Cnau Cyw Iâr yw cig tywyll heb asgwrn, heb groen, ond fe wnaethom ni gam yn haws gyda chluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen. Y canlyniad yw pryd hufennog, cnau, sbeislyd a phriddlyd a fydd yn eich cynhesu o’r tu mewn allan.

Nid yw bwyd Affricanaidd yn ddim llai na blasus, a daw llawer o’r blas hwnnw o bupurau blodeuog, poeth fel habaneros a bonedau scotch. Maent yn ychwanegu cyffyrddiad o gymhlethdod a gwres sydd i’w groesawu’n fawr i dorri trwy’r menyn cnau daear seimllyd. Ond nid yw hynny’n golygu na allwch addasu’r sbeis i weddu i’ch anghenion. Os nad ydych yn hoffi sbeisys, peidiwch â gadael i chilies eich dychryn! Yn lle torri’r chili yn ei hanner, gallwch chi droi’r chili cyfan am wres mwy cynnil.

Storio bwyd dros ben mewn cynhwysydd aerglos am hyd at 5 diwrnod neu ei rewi am hyd at 3 mis.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Cynnyrch:

6 – 8


dognau

Amser paratoi:

0

oriau

30

munudau

Cyfanswm amser:

dwy

oriau

0

munudau

1 llwy de

pupur du newydd ei falu

4 llwy de

halen kosher, wedi’i rannu

1


(2″) darn sinsir, plicio, briwgig, rhannu

4


cloves garlleg, briwgig, rhannu

3 llwy fwrdd

cnau daear neu olew niwtral, swm wedi’i rannu

1 1/2 pwys

cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen

1


winwnsyn canolig, wedi’i dorri’n fân

dwy


moron canolig, wedi’u plicio a’u torri’n ddarnau 1/2″ Arbed $

1


Pupur boned Scotch neu bupur habanero, wedi’i dorri’n hanner

2 llwy fwrdd.

dail teim ffres wedi’u torri, a mwy ar gyfer gweini

1 1/4 pwys

tomatos roma neu stêc cig eidion, wedi’i dorri’n fân

1C.

menyn cnau daear llyfn

4ch

broth cyw iâr sodiwm isel, wedi’i rannu

1


tatws melys canolig, wedi’i dorri’n ddarnau 1/2″ Arbed $

Mae’r modiwl prynu cynhwysion hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti, ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar eu gwefan.

  1. Mewn powlen fach, cyfunwch y pupur, cwmin, coriander a 2 llwy de. Halen. Mewn powlen ganolig, cyfunwch 2 1/2 llwy de. cymysgedd sesnin, hanner sinsir, hanner garlleg ac 1 llwy fwrdd o olew. Patiwch y cyw iâr yn sych gyda thywelion papur a’i ychwanegu at y bowlen, gan ei daflu i’r cot. Gadewch i gyw iâr sefyll ar dymheredd ystafell o leiaf 15 munud neu ei roi yn yr oergell hyd at 2 awr.
  2. Mewn popty neu bot Iseldiraidd mawr dros wres canolig, cynheswch y 2 lwy fwrdd sy’n weddill. olew. Trefnwch gyw iâr mewn un haen a choginiwch, heb gyffwrdd, nes bod crwst aur yn dechrau ffurfio, 5 i 6 munud yr ochr. Trosglwyddwch y cyw iâr i blât.
  3. Yn yr un pot, coginiwch winwnsyn, moron a’r cymysgedd sesnin sy’n weddill, gan droi’n achlysurol a chrafu darnau brown o waelod y pot, nes eu bod wedi meddalu, tua 5 munud. Ychwanegwch weddill y pupur a’r sinsir a’r garlleg a’u coginio, gan droi, nes eu bod yn persawrus, tua 1 munud. Ychwanegwch y teim a’r past tomato a choginiwch, gan droi’n aml, nes bod y past yn tywyllu, tua 4 munud. Ychwanegwch y tomatos wedi’u torri a 2 lwy de. halen a choginio, gan droi yn achlysurol a thorri’r tomatos gyda llwy bren, nes eu bod wedi torri i lawr bron yn gyfan gwbl, tua 20 munud.
  4. Mewn powlen fawr neu gwpan mesur, chwisgwch y menyn cnau daear ac 1 cwpan o’r cawl at ei gilydd nes yn llyfn. Ychwanegwch y cawl sy’n weddill 1 cwpan ar y tro, gan chwisgio nes ei fod yn llyfn ac wedi’i gyfuno. Ychwanegu cymysgedd cawl a thatws i’r pot, gan droi i gyfuno. Lleihau’r gwres i ganolig-isel a mudferwi, gan ei droi’n achlysurol, nes bod tatws yn dendr a chawl yn tewhau, tua 30 munud.
  5. Torrwch y cyw iâr yn ddarnau bach. Tynnwch y pupur o’r pot, yna dychwelwch y cyw iâr i’r pot. Ychwanegwch y saws pysgod a’i droi nes bod y cyw iâr wedi’i gynhesu.
  6. Rhannwch y reis rhwng y powlenni. Gweinwch gawl dros reis a rhowch gnau daear a theim ar ei ben.
  7. gwneud ymlaen: Gellir gwneud y stiw 5 diwrnod ymlaen llaw. Trosglwyddwch i gynhwysydd aerglos a’i oeri neu ei rewi am hyd at 3 mis.

Mae’r cynnwys hwn wedi’i fewnforio o {embed-name}. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Stiw Cnau Cnau Iâr Gorllewin Affrica

LLUN: ANDRES BUI; ARDDULL BWYD: BARRETT WASHBURNE

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.