Stiw Cyw Iâr Hunter Syml Ond Bodlon gan Julia Busuttil Nishimura

Yn bwriadu maldodi mam gyda danteithion gartref Sul y Mamau yma?

Dylai amrywiad syml awdur y llyfr coginio Julia Busuttil Nishimura ar stiw heliwr, a elwir yn alla cacciatora cyw iâr, fod yn brif gwrs i chi. Wedi’i wneud gyda thomatos, olewydd gwyrdd mawr, a rhosmari persawrus a dail llawryf, dyma fwyd cysur ar ei orau.

“Mae’n saig syml sydd hyd yn oed yn well y diwrnod wedyn. Gweinwch ef ar wely o polenta neu dim ond gyda bara i sychu’r suddion.”

Bydd y stiw yn ategu’r rhan fwyaf o brydau ochr, ond os oes angen ysbrydoliaeth arnoch, gallwch hefyd wneud Salad Caws Glas Gnocco Fritto Busuttil Nishimura. Dyma’r ystum delfrydol i’r fam sydd bob amser yn dweud, “Nid oes angen anrheg arnaf.”

Ac os ydych chi’n chwilio am baru gwin, mae Busuttil Nishimura yn argymell y Domaine de l’Agramante Cuvée 2020 “M’arricriu” o Gwm Rhône yn Ffrainc, sydd ar gael i’w archebu fel rhan o’ch blwch gwin Broadsheet hyd at Fai 5. Mae hi’n dweud bod y cas chwe gwin llawn yn “berffaith ar gyfer parti Sul y Mamau.”

“Maen nhw i gyd yn wirioneddol fforddiadwy ac yn hawdd i’w yfed gwinoedd, sy’n wych ar gyfer cinio dydd Sul araf. [with the family].”

Stiw Cyw Iâr yr Heliwr gan Julia Busuttil Nishimura
Gwasanaethu 4–6

Cynhwysion:
1 cyw iâr o 1.2 kg, wedi’i dorri’n 8 darn
Halen y môr
100 g (2/3 cwpan) o flawd amlbwrpas
2 lwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol
20g o fenyn heb halen
1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
1 coesyn seleri, wedi’i dorri’n fân
3 ewin garlleg, wedi’u torri’n fân
1/2 cwpan (125 ml) gwin gwyn sych

1 ddeilen llawryf ffres
400g o domatos cyfan wedi’u plicio mewn tun
1 cwpan (250 ml) cawl cyw iâr
100g o olewydd gwyrdd cyfan

Dull:
Rhowch halen ar y cyw iâr, yna carthu’n ysgafn mewn blawd, gan ysgwyd unrhyw beth sydd dros ben.

Cynheswch yr olew olewydd a’r menyn mewn sosban fawr â gwaelod trwm neu bot haearn bwrw dros wres canolig a browniwch y cyw iâr mewn sypiau nes ei fod yn frown euraidd ar bob ochr. Gosod o’r neilltu.

Lleihau gwres i isel ac ychwanegu winwnsyn a seleri. Ffriwch am tua 10 munud, a phan fydd y winwnsyn yn dechrau brownio, ychwanegwch y garlleg a’i goginio am funud arall. Arllwyswch y gwin i mewn, gan grafu unrhyw fwyd dros ben brown o ffrio’r cyw iâr. Ychwanegwch y rhosmari, deilen llawryf, tomatos, a broth cyw iâr, gan dorri’r tomatos â chefn llwy bren. Cynyddwch y gwres i ganolig, a phan fydd yr hylif yn dechrau berwi, dychwelwch y cyw iâr i’r badell, gan ei roi yn yr hylif.

Coginiwch dros wres canolig-isel am 25 munud, neu nes bod cyw iâr yn dendr a’r stiw wedi tewhau. Taenwch dros yr olewydd a choginiwch ychydig mwy o funudau, yna sesnwch i flasu a gweini.

Mae hwn yn ddyfyniad wedi’i olygu o Blwyddyn o fwyd teuluol symlcyhoeddwyd gan Plum ac ar gael am $39.99.

Sicrhewch Flwch Gwin Taflen Lydan Julia Busuttil Nishimura, ar gael tan Fai 5.

julia-ostro.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.