Sut i adeiladu eich salad gorau gyda’n generadur arferol

Beth allwch chi ei roi mewn salad? Efallai mai’r cwestiwn gorau yw, beth allwch chi ddim ei roi mewn salad? P’un a ydych chi’n pori’r eil cynnyrch yn eich siop groser, yn pori’r farchnad ffermwyr, neu’n edrych trwy gynnwys eich oergell, mae’n hawdd cael eich llethu gan yr opsiynau. Neu efallai bod gennych chi’r broblem arall: rydych chi’n teimlo’n siomedig a heb eich ysbrydoli.

Y naill ffordd neu’r llall, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi. Rydym yn archwilio rhai o elfennau mwyaf cyffredin yr hyn sy’n gwneud salad da – llysiau, protein, dresin, a chynhwysion crensiog, hufenog a sur – ac yn rhoi llond llaw o opsiynau i chi ar gyfer pob categori. Rydym hefyd yn cynnwys symiau a awgrymir ar gyfer 4 dogn. Cymysgwch a chyfatebwch gynhwysion i greu eich creadigaeth eich hun neu gadewch ef i’r cyfle i weld beth mae ein gwneuthurwr salad personol yn ei argymell.

Nawr, paratowch i gael eich chwythu i ffwrdd gan eich salad gorau eto.

I greu eich salad personol eich hun, dewiswch gynhwysyn o bob categori isod. Neu gadewch i ni wneud y gwaith: cliciwch “dewis i mi” a sgroliwch i lawr y dudalen i weld eich dewisiadau cynhwysion wedi’u hamlygu mewn melyn. I ddechrau salad DIY newydd, adnewyddwch y dudalen.

Llysiau

6 i 8 cwpanau

Mae’r llysiau a ddefnyddiwch yn helpu i osod y naws ar gyfer gweddill y salad. Meddyliwch am y gweadau a’r blasau rydych chi ar eu hôl – creisionllyd neu dendr, llyfn neu fachog – ac ewch oddi yno. Dewiswch un math neu gymysgedd a chyfateb. Yn “The Complete Salad Cookbook”, mae America’s Test Kitchen yn argymell paru llysiau â blas cain, fel iceberg, Boston, bibb, a letys dail coch / gwyrdd, gyda blasau mwynach fel nad ydyn nhw’n mynd yn drech na nhw. Gall llysiau gwyrdd chwerw neu bendant, fel arugula a radicchio, wrthsefyll blasau mwy beiddgar. Mae rhywbeth fel letys romaine yn gweithio gyda bron unrhyw beth.

[Your guide to salad greens, plus tips to pick, prep and store them]

Waeth beth rydych chi’n ei benderfynu, byddwch yn bigog am yr hyn rydych chi’n ei ddewis a sut rydych chi’n ei drin. Yn gyffredinol, mae’n well gan ATK letys neu ddail cyfan yn hytrach na dail wedi’u torri’n bwndelu (mae letys romaine caled yn eithriad) i atal difetha. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar eich marchnad ffermwyr leol am yr opsiynau mwyaf ffres. Mae troellwr salad yn arf gwych ar gyfer glanhau llysiau heb eu golchi, ond gallwch chi hefyd wneud y gwaith o dan ddŵr rhedegog oer neu trwy eu hysgwyd sawl gwaith mewn powlen wedi’i llenwi â dŵr oer. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sychu’r llysiau’n dda yn y centrifuge neu gyda thywelion cegin glân i osgoi dyfrio’r salad.

protein

1 pwys neu 1 i 2 gwpan wedi’u deisio, eu gratio, neu eu sleisio

Yn “Salads Are More Than Leaves,” mae Elena Silcock yn cyfeirio at y mathau hyn o gynhwysion fel “swmp,” sy’n ffordd dda o fframio’r categori. Dyma lle gallwch chi geisio “gwneud pryd go iawn” o’r salad, meddai. Ystyriwch eitemau y gellir eu coginio mewn swp ar gyfer y salad a phrydau eraill a allai fod gennych yn ystod yr wythnos. Oes angen llwybr byr arnoch chi? Mae yna bob amser y cyw iâr rotisserie a brynwyd mewn siop neu diwna o ansawdd uchel mewn olew olewydd.

[7 hearty salad recipes to make for dinner]

Ond peidiwch â meddwl am y pwysau yn unig. Gellir cymryd llawer o’r cynhwysion hyn i wahanol gyfeiriadau ar gyfer ystod eang o flasau a gweadau. Gall wyau amrywio o gadarn (wedi’u coginio’n galed) i feddal (wedi’u potsio). Ychwanegwch flas myglyd trwy grilio cyw iâr, stêc neu berdys. Defnyddiwch ffacbys yn syth o’r can neu eu brownio yn y popty. Mae tofu wedi’i ffrio hefyd yn opsiwn gwych. Ymgorfforwch eich proffiliau blas dewisol gyda chymysgeddau sbeis neu gyfuniadau, marinadau (mae’r wyau hyn â brith soi yn dod i’r meddwl), neu wydredd.

Gwasgfa

1/4 i 1/2 cwpan

Dyma lle gallwch chi fod yn arbennig o fympwyol, gan daflu at ei gilydd ychwanegiadau crensiog yn seiliedig ar yr hyn sydd gennych chi neu greu rhywbeth hollol newydd. Beth bynnag a ddefnyddiwch, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y mwyaf o’r blas cyn ei ychwanegu at y salad. Mae hynny’n golygu tostio cnau neu hadau yn gyntaf ac, os dymunwch, eu hychwanegu at eich dewis o sbeisys. Croutons yr un peth, a ddylai fod yn lliw brown euraidd cyfoethog – mae eu rhwygo â llaw yn cynyddu amrywioldeb y gwead ac yn rhoi digon o leoedd i chi gadw at dresin a garnishes eraill.

[How to make crispy, flavorful croutons to upgrade your salad]

Wrth gwrs gallwch chi ychwanegu mwy nag un eitem crensiog, a gall rhai orgyffwrdd â chategorïau eraill yma. Mae afalau wedi’u deisio, er enghraifft, hefyd yn cael eu dosbarthu fel rhai llachar/tarten. Gall eich arsenal gynnwys cymysgedd o opsiynau parod, fel sglodion chili creision a pita, ac eitemau rydych chi’n eu gwneud eich hun, fel granola sawrus, cymysgedd o gnau a hadau, neu sialóts wedi’u ffrio mewn microdon.

[Top your salad with these nut and seed clusters for a crunch you’ll want to munch]

Asidrwydd

1/2 i 1 cwpan

Mae salad yn ymwneud â chyferbyniad, mewn blasau a gweadau, ac un ffordd o wneud i’ch un chi ganu yw cynnwys o leiaf un cynhwysyn a all fod ar ben popeth arall. Mae opsiynau’n rhedeg y gamut, gan gynnwys ffrwythau a llysiau ffres a phiclo, ffrwythau sych a chawsiau.

[Make your own quick-pickled onions]

Draeniwch a sychwch y cynhwysion llawn mewn heli er mwyn osgoi gwanhau’r dresin. Sesnwch y tomatos gyda halen ychydig cyn yr amser i wella eu blas a chael gwared ar hylif gormodol. Torrwch ffrwythau sy’n dueddol o frownio, fel afalau, mor agos at weini â phosib. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu’r cawsiau yn olaf, fel eu bod yn aros yn gyfan, yn weladwy ac yn ddeniadol.

Cyfoeth

1/2 cwpan

Braster a chyfoeth yw’r ffoil ac maent yn ategu disgleirdeb ac asidedd. Mae cawsiau meddal yn acen wych, neu hyd yn oed y seren yn achos rhywbeth fel sffêr o burrata. Mae cigoedd wedi’u sleisio’n denau neu wedi’u deisio fel stribedi prosciutto neu giwbiau ham yn cyfrannu at y darlun cyfan heb o reidrwydd ddwyn y sioe yn yr un modd ag y byddai protein swmp.

Mae croeso hefyd i gynhwysion sy’n seiliedig ar blanhigion. Nid yr afocado braster uchel yw’r unig ffordd i fynd, chwaith; mae tatws babanod wedi’u stemio neu eu berwi yn ychwanegiad blasus ar gyfer teimlad ceg hufennog.

gorchuddion

1/4 i 1/2 cwpan

Yn yr un modd â phopeth arall ar y rhestr hon, penderfyniad personol yw faint o wisgoedd a ddefnyddiwch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ganllaw cynhwysfawr fy nghydweithiwr G. Daniela Galarza ar greu dresin salad eich breuddwydion, lle mae’n argymell ystod hyblyg o 1-2 llwy fwrdd fesul gwasanaeth, gyda vinaigrettes ar ben isaf y sbectrwm a hufenach ar yr uwch. diwedd.. Y diwedd.

[Salad dressings 101: Two formulas to get your ideal flavor every time]

Yn “Salad Freak: Ryseitiau i Fwydo Obsesiwn Iach,” mae Jess Damuck yn cynnig rhai arferion gorau ar gyfer gwisgo. P’un a ydych yn dilyn rysáit neu’n byrfyfyrio, blaswch wrth fynd fel y gallwch addasu’r sesnin a’r cydbwysedd yn ôl yr angen. Er mwyn atal gwywo ac anghysur arall, peidiwch â gwisgo salad nes eich bod yn barod i’w weini, oni bai bod y rysáit yn galw amdano. Dechreuwch gyda llai o wisgo nag y credwch y bydd ei angen arnoch, oherwydd gallwch chi ychwanegu mwy bob amser, ond ni allwch ei gymryd i ffwrdd. Mae’n well gan Damuck weini dresins hufennog ar yr ochr, eu sychu ar eu pennau, neu greu chwyrliadau clyfar ar y plât o dan y cynhwysion eraill, sydd nid yn unig yn edrych yn bert ond yn lleihau’r risg o salad soeglyd, wedi’i orwisgo.

I weld ryseitiau penodol ar gyfer yr opsiynau dresin uchod, edrychwch ar Vinaigrette Balsamic; Dresin Ranch llaeth enwyn; Dresin Salad y Dduwies Werdd; dresin salad Tahini; ac mae hyn yn dresin soi sitrws.

am y stori hon

Golygwyd gan Matt Brooks. Cyfeiriad celf, dylunio a datblygu gan Christine Ashack. Datblygiad ychwanegol gan Leo Dominguez a Jake Crump. Golygu dylunio gan Amy Cavenaile, Rachel Orr a Matt Callahan. Animeiddiad gan Emma Kumer. Golygu copi gan Jim Webster.

Leave a Comment

Your email address will not be published.