Sut i Berwi Bronnau Cyw Iâr ar gyfer Paratoi Prydau Bwyd

Ewch ymlaen i’ch wythnos gyda’r rysáit cyw iâr hawdd hwn ar gyfer paratoi pryd o fwyd! Sut i ferwi bronnau cyw iâr yw fy nhiwtorial syml a fydd yn rhoi cyw iâr wedi’i dorri’n fân suddlon a blasus y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer bron popeth.

Am y mwyaf perffaith a rhyfeddol o dyner. pobi cyw iâr, cymerwch fy rysáit poblogaidd iawn ar gyfer Bronnau Cyw Iâr Pob.

bronnau cyw iâr wedi'u berwi mewn popty Iseldireg

Bronnau Cyw Iâr Juicy ar gyfer Paratoi Prydau Bwyd

Nawr bod pawb yn agosáu at ddiwedd eu haf, mae’n ymddangos fel amser da i ddechrau meddwl am baratoi pryd eto. Boed hynny ar gyfer ysgol, addysg gartref, gwaith, neu dim ond arbed amser yn gyffredinol, mae paratoi prydau bwyd yn arferiad gwych i ddechrau.

Mae’r rysáit hawdd hon yn rhoi tunnell o gyw iâr wedi’i dorri’n fân flasus sy’n berffaith suddiog ac yn barod i’w weini mewn dognau ar gyfer prydau aml-ddiwrnod. Mae’n brofiadol iawn, ond mae’n niwtral, felly mae’n cyd-fynd â phopeth.

Credwch fi, mae hwn yn newidiwr gêm! Rydych chi’n mynd i garu’r rysáit syml ac iach hwn a’r holl amser y mae’n ei arbed.

bronnau cyw iâr wedi'u berwi wedi'u rhwygo mewn powlen wen

beth fydd ei angen arnoch chi

Mae’r dull hawdd hwn yn defnyddio cynhwysion syml y mae’n debyg sydd gennych eisoes wrth law. Mae croeso i chi ddyblu neu hyd yn oed dreblu’r rysáit, oherwydd bydd ei angen arnoch chi…yn ogystal, mae’n rhewi’n hyfryd.

 • Cyw iâr: Swp o fronnau cyw iâr heb asgwrn, heb groen (tua 1 i 1.5 pwys o gyw iâr).
 • Cawl: Gallwch ddefnyddio cawl llysiau neu broth cyw iâr, digon i orchuddio’r cyw iâr. Dyna tua 4 cwpan.
 • Powdr garlleg: Defnyddiwch ½ llwy fwrdd o bowdr garlleg ar gyfer sesnin.
 • perlysiau sych: Dyma lle gallwch chi ei wneud yn un chi. Bydd unrhyw fath o berlysiau sych neu ffres yn gweithio’n dda. sesnin Eidalaidd, rhosmari sych, cymysgedd o rosmari sych a theim, beth bynnag y dymunwch!
 • Halen a phupur: Rwy’n gweld bod llwy de o bob un bron yn iawn. Mae Peppercorns yn gweithio cystal.

Sut i ferwi bronnau cyw iâr

Mae’r dull hwn bron yn ddidwyll! I wneud yn siŵr nad yw’r cyw iâr yn sychu neu’n gorgoginio (neu’n waeth, gorgoginio!) byddwn yn defnyddio a thermomedr darllen ar unwaith i wirio a yw’n barod.

 1. Rhowch y cynhwysion mewn pot mawr. Rhowch y cyw iâr mewn pot mawr, ac yna’r broth cyw iâr, powdr garlleg, perlysiau, halen a phupur.
 2. Coginio. Gorchuddiwch y pot a dod â phopeth i ferwi. Yna gostyngwch y gwres i isel a mudferwch y cyw iâr am 12 i 15 munud, neu nes bod tymheredd mewnol cofrestrau cyw iâr yn 165˚F. Defnyddiwch eich thermomedr cig hawdd ei ddarllen i weld a yw wedi’i wneud. Po fwyaf trwchus yw’r bronnau, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i goginio.
 3. Torrwch cyw iâr wedi’i goginio. Tynnwch y bronnau cyw iâr o’r cawl, gan gadw 1 cwpan o’r cawl, a thaflwch y gweddill. Trosglwyddwch y bronnau cyw iâr i fwrdd torri a defnyddiwch ddwy fforc i rwygo’r cig. Os yw’r cyw iâr yn ymddangos yn sych, ychwanegwch ychydig o’r cawl neilltuedig a’i droi i ganiatáu i’r cyw iâr amsugno’r hylif.
 4. Mwynhewch! Gweinwch ar unwaith, neu rhowch yn a cynhwysydd aerglos ac yn yr oergell.
yn berwi bronnau cyw iâr mewn popty Iseldireg

awgrymiadau ar gyfer llwyddiant

Mae’n debyg eich bod chi’n teimlo’n barod i baratoi rhywfaint o fwyd, ond cyn i chi ddechrau, arhoswch eiliad! Cymerwch funud i adolygu’r awgrymiadau defnyddiol hyn yn gyntaf.

 • Gwnewch eich ffordd: Er fy mod fel arfer yn torri fy nghyw iâr, gallwch yn bendant ei adael yn gyfan, ei dorri, ei sleisio, neu ei giwb. Beth bynnag sy’n gweithio i chi neu’r rysáit rydych chi’n mynd i’w wneud.
 • Defnyddiwch y cluniau: Mae cluniau hefyd yn gwneud cyw iâr wedi’i rwygo neu wedi’i rwygo’n wych. Maen nhw hefyd yn cymryd mwy o amser i’w coginio, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio thermomedr i wirio am roddion.

Sut i Berwi Bronnau Cyw Iâr yn y Pot Instant

 • Gellir gwneud y rysáit hwn hefyd yn y Instant Pot! Coginiwch fronnau cyw iâr ar bwysedd uchel am 10 munud. Gadewch i’r pwysau ryddhau’n naturiol am oddeutu pum munud, ac yna rhyddhewch weddill y pwysau yn gyflym.
 • edrychwch ar fy rysáit Bronnau Cyw Iâr Instant Pot am fwy o wybodaeth.

Sut i ddefnyddio cyw iâr wedi’i dorri’n fân

Gallwch chi ddefnyddio’r rysáit hwn mewn sawl ffordd! Dyma rai o fy ffefrynnau.

 • Salad: Top salad gyda chyw iâr wedi’i dorri’n fân ar gyfer cinio neu swper ysgafn ac iach. Mae’r salad afocado aeron iawn hwn yn berffaith gyda chyw iâr!
 • Brechdanau a Wraps: Stwffiwch gyw iâr wedi’i dorri’n fân mewn brechdan, pita, neu lapiwch ef â dresin blasus fel y Mwstard Mêl hwn. Hmm.
 • Caserol: Taflwch y cyw iâr wedi’i rwygo i mewn i hoff gaserol, fel y Caserol Reis Blodfresych Cyw Iâr Caws hwn. Cinio? Wedi’i wneud!
 • A mwy: Tacos, quesadillas, cawliau, bowlenni burrito, salsas, barbeciw … mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd!
bronnau cyw iâr wedi'u berwi wedi'u rhwygo mewn powlen wen

Sut i storio ac ailgynhesu brest cyw iâr wedi’i dorri’n fân

 • I storio bwyd dros ben yn yr oergell, rhowch nhw mewn cynwysyddion aerglos neu fagiau storio bwyd a’u rhoi yn yr oergell am hyd at 4 diwrnod.
 • I rewi, rhowch mewn bagiau rhewgell a gwasgu cymaint o aer â phosib allan cyn selio. Rhewi am hyd at ddau fis. Dadmer dros nos yn yr oergell cyn ei ddefnyddio.
 • Defnyddiwch oerfel neu ailgynheswch dros wres isel mewn sosban neu sgilet wedi’i gorchuddio.

I FWYNHAU!

bronnau cyw iâr wedi'u berwi mewn popty Iseldireg

Argraffu

Sut i ferwi bronnau cyw iâr

amser paratoi5 munudau

Amser i goginiougain munudau

Cyfanswm Amser30 munudau

Mae cyw iâr wedi’i ferwi’n llawn sudd a thyner yn gyflym ac yn hawdd gan ddefnyddio’r dull syml hwn ar y stôf. Defnyddiwch gyw iâr wedi’i ferwi mewn brechdanau, saladau, cawliau, caserolau, tacos, a mwy!

Cynhwysion

 • 4 bron cyw iâr heb asgwrn heb groen, tua 1 i 1.5 pwys o gyw iâr
 • 3 i 4 cwpanau cawl cyw iâr, neu ddigon i orchuddio’r cyw iâr
 • ½ llwy fwrdd powdr garlleg
 • un llwy fwrdd perlysiau sych, gallwch ddefnyddio sesnin Eidalaidd, rhosmari sych, oregano sych, neu gymysgedd o rosmari sych, oregano, a theim, ac ati.
 • un llwy de Halen, neu i flasu
 • un llwy de pupur du wedi’i falu’n ffres, neu i flasu

Cyfarwyddiadau

 • Rhowch y cyw iâr mewn pot mawr.

 • I botio, ychwanegu broth cyw iâr; ychwanegu digon o broth i orchuddio bronnau cyw iâr.

 • Ychwanegwch y powdr garlleg, perlysiau sych, halen a phupur.

 • Gorchuddiwch a dod ag ef i ferwi.

 • Gostyngwch y gwres i isel a pharhau i fudferwi am 12 i 15 munud, neu nes bod tymheredd mewnol cyw iâr yn cyrraedd 165°F. Defnyddiwch thermomedr cig sy’n cael ei ddarllen ar unwaith i wirio am roddion. Po fwyaf trwchus yw’r bronnau, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i goginio.

 • Tynnwch fronnau cyw iâr o hylif; cadw 1 cwpan o hylif a thaflu’r gweddill.

 • Trosglwyddwch y bronnau cyw iâr i fwrdd torri a, gan ddefnyddio dwy fforc, rhwygwch y cig.

 • Gallwch hefyd osod y bronnau cyw iâr yn y bowlen o gymysgydd stand wedi’i ffitio â’r atodiad padl; chwisgo dros wres isel am tua munud, neu nes bod cyw iâr wedi’i rwygo.

 • Os yw’r cyw iâr wedi’i rwygo’n edrych yn sych, ychwanegwch ychydig o’r hylif cadw a’i droi i gyfuno. Blas ar gyfer halen, pupur a sesnin; addasu yn unol â hynny.
 • Gweinwch gyw iâr ar unwaith neu ei roi mewn cynhwysydd aerglos a’i roi yn yr oergell.

graddau

 • Defnyddiwch gyw iâr wedi’i rwygo trwy gydol yr wythnos ar gyfer caserolau, brechdanau, saladau, tacos, ac ati.
 • CARBS GLAN: 3g

gwybodaeth maeth

Sut i ferwi bronnau cyw iâr

Swm fesul cyfran

galorïau 165
Calorïau o Braster 36

% gwerth dyddiol*

Braster 4g6%

braster dirlawn 1g5%

braster traws 1g

Braster aml-annirlawn 1g

Braster mono-annirlawn 1g

Colesterol 73mg24%

Sodiwm 767mg32%

Potasiwm 599mg17%

carbohydradau 4gun%

Ffibr 1g4%

siwgr 1gun%

Protein 28g56%

Fitamin A 75IUdau%

Fitamin C 2mgdau%

Calsiwm 35mg4%

Haearn 2mgunarddeg%

* Mae Gwerthoedd Canran Dyddiol yn seiliedig ar ddeiet 2,000 o galorïau.

Amcangyfrif yw gwybodaeth am faeth ac fe’i darperir fel cwrteisi. Gall gwerthoedd amrywio yn dibynnu ar gynhwysion ac offer a ddefnyddir. Defnyddiwch eich cyfrifiannell maeth dewisol i gael gwybodaeth fanylach.

Geiriau allweddol: prep pryd cyw iâr, cyw iâr wedi’i dorri’n fân

Ydych chi am arbed y rysáit hwn?

Mwy o ryseitiau yn ôl i’r ysgol

Leave a Comment

Your email address will not be published.