Sut i blicio wyau yn hawdd gyda’r dull coginio syml hwn

Gall gwaith cartref cymhleth fod yn wirioneddol annifyr (Delwedd: TikTok/Katcancook)

Nid yw ceisio plicio wy wedi’i ferwi’n galed yn daith gerdded yn y parc.

Mae’r gragen yn glynu wrth yr wy ac yn torri’n ddarnau bach, gan ei wneud yn weithrediad mwy manwl gywir a chynhyrfus na pharatoi pryd o fwyd yn gyflym.

Fodd bynnag, gallai hyn fod yn rhywbeth o’r gorffennol gyda’r ‘hac wyau perffaith’ hwn gan y cogydd Americanaidd Kathleen Ashmore.

Os ydych chi’n teimlo fel procio’r wyau sydd dros ben hynny na wnaethoch chi eu lliwio a’u rholio ddydd Llun y Pasg hwn, mae ganddi gyngor syml i arbed cragen lletchwith i chi.

Yn cael ei hadnabod ar TikTok fel katcancook, mae Kathleen yn disgrifio ei hun fel ‘y ffrind mam hwnnw rydych chi’n gofyn am ryseitiau iach’. Mae’n aml yn rhannu ryseitiau ar gyfer saladau a thriciau blasus i arbed amser yn y gegin.

Ar gyfer y tric plicio wyau hwn, y tric yw defnyddio stêm yn lle dŵr.

Gosododd Kathleen ei wyau mewn basged stemar dros y dŵr, y tu mewn i bot wedi’i orchuddio ar y stôf.

“Mae’r stêm poeth yn achosi i’r proteinau yn y gwyn wy gyfangu a gwahanu oddi wrth y gragen bilen,” ysgrifennodd.

Mae’r blogiwr brwdfrydig yn eu gadael yno am 12 i 14 munud, ac ar ôl hynny, meddai, mae’r gragen yn llithro i ffwrdd ar unwaith. Mae’n rhegi gan stêm, gan nad yw wedi berwi wy ers 10 mlynedd.

Bydd yn rhaid i chi arbrofi gyda’r amseroedd os yw’n well gennych wyau yn rhedeg na rhai wedi’u berwi’n galed.

Mae gan y fideo dros 100,000 o wyliadau ac mae rhai sylwebwyr yn cadarnhau ei fod yn gweithio.

‘I dderbyn! Hefyd, mae’n arbed ynni ac mae’n llawer mwy cywir oherwydd nid oes unrhyw ostyngiad tymheredd pan fydd wyau’n cael eu dodwy, ”ysgrifennodd un.

‘Ie! 12 munud yn uwch a’r gragen hawsaf erioed,’ meddai un arall.

Roedd bwydwyr eraill yn y sylwadau hefyd yn awgrymu rhoi cynnig ar hyn mewn Instapot neu Air Fryer os oes gennych chi un.

Mae yna ddigonedd o awgrymiadau a thriciau ar gael sy’n gwneud plicio wyau yn awel, ond mae’r dull hwn hefyd yn rhoi bodiau i fyny gan Elise Bauer, sylfaenydd Simply Recipes.

Rhoddodd adolygiad manylach o sut i stemio wyau i berffeithrwydd, a oedd yn cynnwys rhedeg yr wyau o dan ddŵr oer ddiwethaf.

Mae yna reswm gwyddonol dros ddŵr oer, yn ôl WikiHow, fel “wyau’n pilio’n hawdd pan yn oer oherwydd bod y gwynwy yn crebachu ac yn gwahanu oddi wrth y plisgyn.”

Mae’r dechneg hon yn argymell boddi wyau wedi’u coginio ar dymheredd ystafell mewn dŵr oer cyn eu rhoi yn yr oergell am awr a hyd at dri neu bedwar diwrnod cyn plicio, ond nid oes angen eu rhoi yn yr oergell mewn gwirionedd.

Dull arall profedig yw’r ‘crac a rôl’, lle (mae’r cliw yn yr enw), rydych chi’n ei guro ar gownter y gegin ac yn rhoi pwysau wrth iddo rolio. Mae hyn yn achosi craciau bach trwy’r gragen, gan ei gwneud hi’n haws i’w dynnu.

Oes gennych chi stori i’w rhannu?

Cysylltwch drwy e-bostio [email protected]

MWY: Arbenigwr yn datgelu pam ei bod yn well bwyta wyau Pasg i gyd ar unwaith na gwneud iddynt bara

MWY: Y gwir pam mae wyau Pasg yn blasu’n well na siocledi arferol

MWY: Mae TikTokers yn bwyta ‘sglodion letys’ fel dewis arall iach, ond yn llythrennol dim ond salad ydyw

Leave a Comment

Your email address will not be published.