Sut i Doddi Siocled – Cynghorion ar gyfer Toddi Siocled

Mae’r gyfrinach i lyfnhau’ch hoff bwdin siocled yn dibynnu ar un peth: gwybod sut i doddi siocled. Peidiwch â phoeni, nid yw toddi siocled yn wyddoniaeth roced, ond mae rhai canllawiau syml y dylech chi eu gwybod. Ni waeth pa fath o siocled rydych chi’n ei hoffi (gwyn, llaeth, neu dywyll) neu sut rydych chi am ei doddi (microdon neu bain-marie), mae gennym ni’r holl awgrymiadau, triciau a chyfrinachau ar gyfer siocled llyfn, melfedaidd, bob amser. amser. Nawr eich bod chi fwy na thebyg yn chwennych cacen siocled Ree Drummond, mousse siocled, neu efallai hyd yn oed gyfuniad hallt a melys fel pretzels wedi’u gorchuddio â siocled, gadewch i ni ddechrau’r parti siocled hwn!

Beth yw’r siocled sy’n toddi orau: tywyll, llaeth neu wyn?

I ddechrau, maen nhw i gyd yn toddi, felly peidiwch â phoeni! Fodd bynnag, oherwydd bod ganddo lai o solidau coco, mae siocled gwyn yn toddi ar dymheredd is na siocled llaeth, sy’n toddi ar dymheredd ychydig yn is na siocled tywyll. Ni waeth pa siocled rydych chi am ei doddi, cymerwch eich amser a thoddi’r siocled yn araf i gael y canlyniadau gorau.

Pa un sy’n well ar gyfer toddi: bariau siocled neu sglodion siocled?

Bariau siocled o ansawdd uchel sydd orau ar gyfer toddi. Mae sglodion siocled o ansawdd uchel yn gweithio’n dda, ond maent yn aml yn cynnwys cynhwysion sy’n sefydlogi eu siâp pan gânt eu gwresogi, a all rwystro toddi hynod esmwyth.

Sut mae siocled yn toddi’n gyflym?

Y ffordd gyflymaf i doddi siocled yw yn y microdon. Yn syml, rhowch eich siocled mewn powlen ddiogel microdon a chynheswch bob 30 eiliad, gan droi rhwng pob egwyl, nes bod y siocled yn llyfn ac wedi toddi’n llwyr. Ar gyfer yswiriant ychwanegol, gallwch chi roi microdon y siocled ar bŵer 50%; bydd y siocled yn cymryd tua dwywaith yn fwy o amser i doddi.

Beth yw’r ffordd orau o doddi siocled?

Y ffordd orau o doddi siocled yw ar y stôf mewn bain-marie. Yn syml, cynhwysydd sy’n gwrthsefyll gwres yw boeler dwbl (meddyliwch am wydr, cerameg, neu fetel) wedi’i osod ar ben sosban o ddŵr berwedig. Dylai gwaelod y cynhwysydd fod ychydig yn fwy na phen y sosban fel bod y cynhwysydd yn eistedd uwchben y dŵr ac nad yw’n ei gyffwrdd. Mae’r stêm o’r sosban yn cynhesu’r bowlen yn ysgafn, sy’n cynhesu’r siocled yn ysgafn. Mae ychydig yn arafach na microdon, ond mae’n warant wych yn erbyn cipio a llosgi.

Pam mae fy siocledi wedi toddi yn raenog?

Dŵr a thymheredd uchel yw archenemïau siocled wedi’i doddi. Gall defnyddio llwy wlyb neu gynhesu’r siocled yn rhy gyflym achosi iddo lynu. Eich bet gorau yw dechrau o’r dechrau, cynhesu’n araf, a defnyddio powlen sych a llwy.

Beth yw’r tric gorau ar gyfer siocled sidanaidd-llyfn wedi toddi?

Os ydych chi’n chwilio am ychydig o sicrwydd ychwanegol, ychwanegwch tua 1 llwy de o olew cnau coco fesul 1 cwpan o siocled cyn toddi. Mae’r olew bron yn ddi-flas yn helpu’r siocled i ddod yn llyfnach ac yn rhoi disgleirio gwych iddo.

A all y siocled gael ei doddi eto ar ôl iddo oeri?

Gallwch, gallwch chi ail-doddi’r siocled yn llwyr. Cofiwch fod yn amyneddgar, ewch yn araf ac yn araf i sicrhau siocled wedi’i doddi’n flasus o esmwyth! Yn syml, microdonwch y siocled mewn cyfnodau o 30 eiliad ar bŵer 50%, gan ei droi rhwng pob egwyl nes ei fod wedi toddi ac yn llyfn.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.