Sut i droi cyw iâr wedi’i goginio a hen fara yn meze Twrcaidd gwych – rysáit | Bwyd

TMae pryd Twrcaidd heddiw yn ffordd wych o drawsnewid cyw iâr wedi’i goginio dros ben a bara ddoe yn meze hynod o flasus. Mae’n hawdd, hefyd, oherwydd ei fod yn ei hanfod yn rhwygo coes cyw iâr neu gig y fron (neu dewiswch garcas rhost cyfan) a’i gymysgu â hen fara wedi’i socian mewn cawl cyw iâr neu laeth, cnau wedi’u malu, garlleg, a phaprica poeth. Gweinwch ar dymheredd ystafell, neu oeri a gwisgo’n ddiweddarach. Bydd yn cadw yn yr oergell am hyd at bum niwrnod ar ôl i’r cyw iâr gael ei goginio ac mae’n oer blasus, wedi’i wasgaru ar dost, neu fel rhan o meze mwy gyda bara gwastad, muhammara, hwmws, a llysiau wedi’u grilio. Mae rhai fersiynau o’r rysáit hwn yn awgrymu asio popeth mewn prosesydd bwyd, ond yn fy marn i, mae hynny’n rhoi gwead rhy doughy iddo; Fe gewch chi lawer gwell gwead a blas os ydych chi’n torri’r cyw iâr â llaw ac yn malu’r cnau Ffrengig mewn morter, cyn ychwanegu’r cynhwysion eraill a thylino’r cyfan â llaw.

cyw iâr circassian

Mae’r rysáit meze blasus hwn yn ailgylchu cyw iâr sydd dros ben ac yn ei droi’n sbred sbeislyd arddull rilet. Mae’n hynod gyflym i’w wneud, gan droi bwyd dros ben yn ganolbwynt ar gyfer pryd potluck gwych neu lenwad brechdanau blasus. Mae’n flasus wedi’i oeri neu ar dymheredd ystafell. Yma, fe wnes i ei weini dros crostini wedi’i wneud trwy ffrio hen fara ciabatta yn ysgafn mewn olew olewydd extra-virgin.

Gwaith Cartref 20 munud
Mae’n gwasanaethu 2-4 fel rhan o meze

1 sleisen fawr hen faratua 100g
100 ml o broth cyw iârneu laeth
2 lwy fwrdd o olew cnau Ffrengigneu olew olewydd gwyryfon ychwanegol
100g o haneri cnau Ffrengig50g wedi’i falu mewn morter, mae’r gweddill yn cael ei adael yn gyfan
1 ewin garlleg
wedi’u plicio a’u torri
2 lwy de o paprika melys
180g dros ben o gig cyw iâr wedi’i goginio
mâl
halen môr a phupur du
Persli wedi’i dorri
i wasanaethu (dewisol)
Barai wasanaethu (dewisol)

Rhowch y bara mewn powlen, gorchuddiwch â’r cawl neu’r llaeth a gadewch iddo feddalu.

Torrwch y bara meddal yn ddarnau ac ychwanegwch lwy fwrdd o olew cnau Ffrengig, y cnau Ffrengig wedi’u malu, y garlleg, llwy de o paprika a’r cyw iâr. Sesnwch, yna cymysgwch yn dda â llaw i gyfuno.

Trefnwch y cymysgedd cyw iâr mewn powlen. Cynhesu’r ail lwy fwrdd o olew mewn sgilet, ychwanegu’r llwy de o baprika sy’n weddill a tharo’r cymysgedd cyw iâr drosto. Rhowch yr haneri cnau Ffrengig ar ei ben a thaeniad o bersli opsiynol, a gweinwch gyda bara.

Leave a Comment

Your email address will not be published.