Sut i Feddalu Siwgr Brown yn Gyflym

cappi thompsondelweddau ffug

Rydyn ni i gyd wedi bod yno: Rydych chi’n barod i bobi rysáit cwci blasus neu bwdin Diolchgarwch, dim ond i ddarganfod na allai eich siwgr brown fod yn anoddach. Rhwystredig, rydym yn gwybod, ond dim straen! Mae yna rai ffyrdd cyflym a hawdd o wneud y siwgr brown craig-galed hwnnw’n feddal, yn hylaw ac yn flasus. Dim angen eilyddion na thaflu’r bag hwnnw allan oherwydd rydyn ni’n rhannu sut i feddalu siwgr brown pan fyddwch chi mewn pinsied! Bydd yr haciau cyflym a hawdd hyn yn golygu eich bod yn chwipio’ch hoff fariau pei pecan cwympo a phwdinau gyda’r blas triagl dwfn llofnodedig hwnnw mewn dim o amser. Gorau oll? Mae gennym ni hyd yn oed awgrymiadau ar y ffyrdd gorau o storio siwgr brown, felly does dim rhaid i chi boeni byth y bydd yn mynd yn galed eto.

Pam mae siwgr brown yn caledu?

Mae siwgr brown yn caledu pan fydd yn agored i aer allanol. Mae’r triagl mewn siwgr brown yn ychwanegu lleithder, gan roi’r gwead llyfn, tebyg i dywod a blas melys, caramel iddo. Pan fydd y bag yn cael ei agor a’i amlygu, bydd yr aer y tu allan yn sychu’r lleithder, gan droi’r triagl a’r cymysgedd siwgr yn frics caled. Yr allwedd syml i adfywio’ch cynhwysyn seren? Ychwanegu yn ôl yr oedd angen lleithder! Os oes angen i’ch siwgr brown fynd yn ôl i’w gyflwr llyfn, llawn siwgr, darllenwch ymlaen.

Sut i feddalu siwgr brown yn y microdon:

Ar frys mewn gwirionedd? Y microdon yw’r opsiwn gorau ar gyfer meddalu siwgr brown mewn ychydig funudau. Rhowch eich bloc caled o siwgr mewn powlen ddiogel microdon a rhowch dywel papur llaith ar ei ben. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi tynnu’r dŵr dros ben o’r tywel. Yna microdon y siwgr mewn cyfnodau o 20 eiliad, gan lacio lympiau o bryd i’w gilydd gyda fforc wrth i chi fynd, nes iddo ddychwelyd i’w wead llyfn. Byddwch yn ofalus i beidio â rhoi microdon yn rhy hir, fel arall gall y siwgr ddechrau toddi a bydd yn caledu eto unwaith y bydd wedi oeri.

Sut i feddalu siwgr brown yn y popty:

Dim ond ychydig funudau y mae’n cymryd i feddalu siwgr brown yn y popty. Cynheswch eich popty i 250℉, yna leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn. Ychwanegwch eich bloc o siwgr brown a rhowch ef yn y popty, gan wirio bob ychydig funudau a’i dorri’n achlysurol gyda fforc nes ei fod yn llyfn. Rydym yn argymell gadael iddo oeri’n llwyr cyn ei ddefnyddio mewn unrhyw rysáit. Awgrym: Ceisiwch osgoi ceisio cyflymu’r broses trwy godi tymheredd y popty! Gallai gwres rhy uchel doddi’r siwgr brown, gan ei wneud yr un mor galed a gludiog ag o’r blaen.

Sut i feddalu siwgr brown gyda bara:

Os oes gennych chi ddigon o amser i feddalu’r siwgr dros nos, ystyriwch ddefnyddio hud sleisys bara i feddalu’r siwgr brown. Rhowch eich bloc siwgr brown caled mewn cynhwysydd neu fag sy’n ddiogel ar gyfer bwyd a rhowch sleisen o fara ar ei ben. Seliwch y bag (neu’r cynhwysydd) a gadewch iddo eistedd dros nos (o leiaf 12 awr), cyn gwirio’r cymysgedd. hei! Mae’r bara wedi’i sleisio yn adfer y lleithder i’r siwgr brown, gan ei ddychwelyd i’w wead ysgafn a blewog.

Amazon

Cynhwysydd POP Grips Da OXO – Storio Bwyd Aerglos

Sut i storio siwgr brown yn gywir:

Er mwyn atal bag ffres o siwgr brown rhag caledu yn y lle cyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei storio’n iawn. Storiwch y cynhwysyn mewn cynhwysydd aerglos sydd wedi’i gau’n dynn. Er mwyn sicrhau diogelwch ychwanegol, rhowch y siwgr brown yn gyntaf mewn bag plastig y gellir ei werthu (heb aer) cyn ei roi yn eich cynhwysydd aerglos.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.