Sut i grilio cyw iâr heb ei sychu

Nid ydym erioed wedi cyfarfod a rysáit cyw iâr Doedden ni ddim yn ei hoffi.Wel, bron. Mae’n rhy hawdd gwneud a rysáit cyw iâr wedi’i grilio ei fod yn sych, a chan ei fod yn dymor barbeciw, barbeciwsY cookoutsrydym yn meddwl nad oes amser gwell i gymryd golwg gwneud y protein blasus hwna sut i grilio cyw iâr heb ei sychu. Y ffordd honno gallwch chi gael y cyw iâr mwyaf suddlon, mwyaf blasus ar y bloc.


paratoi eich cyw iâr

Os nad yw’ch rysáit yn galw am farinâd, ond rydych chi am i’ch cyw iâr gael ychydig o leithder ychwanegol cyn iddo gyrraedd y gril hyd yn oed, rhowch gynnig ar heli. Gadewch iddo eistedd mewn cymysgedd o halen a dŵr, fel Mae’r gegin yn awgrymu, am unrhyw le rhwng hanner awr a 12 awr. Fel hyn, fe gewch chi flas ychwanegol o’r halen, yn ogystal â lleithder ychwanegol.

Gwnewch yn siŵr bod y darnau cyw iâr wedi’u torri’n gyfartal fel nad ydyn nhw’n coginio’n anwastad; dydych chi ddim eisiau i hanner eich cyw iâr fod yn sych ac yn denau a’r hanner arall yn rwber ac yn drwchus! Gallwch eu torri neu eu fflwffio i wneud yn siŵr eu bod yr un lled.

Sut i atal cyw iâr rhostio sych

Mae yna ychydig o resymau gwahanol pam mae eich cyw iâr yn blasu’n sych pan ddaw oddi ar y gril. Y rheswm mwyaf cyffredin yw eich bod yn ei goginio am gyfnod rhy hir. Os yw eich darnau cyw iâr yn drwchus iawn, torrwch nhw yn eu hanner fel eu bod yn cymryd llai o amser i goginio.

Gadewch i’ch cyw iâr goginio am tua 10 i 15 munud. Byddwch hefyd am sicrhau bod y gril wedi’i orchuddio. Y ffordd honno, mae’r stêm (a elwir hefyd yn lleithder) a grëir gan y cyw iâr yn aros ar y gril yn lle mynd allan i’r awyr.

Tra’ch bod chi’n dal i ddysgu sut i grilio, gallwch chi gael gwared ar y toriadau a’u hagor i wirio eu bod wedi’u coginio’n llawn.

Rhowch gynnig ar y Ryseitiau Cyw Iâr wedi’u Grilio hyn

Cluniau Cyw Iâr wedi'i Grilio â Chalch Cilantro

Cluniau Cyw Iâr wedi’i Grilio â Chalch Cilantro

Mae siwgr brown yn cael ei gyfuno â sudd leim a cilantro i greu blas llawn corff sy’n cydbwyso melys a hallt. Yr allwedd i wneud y cluniau cyw iâr hynny sy’n llawn blas yw gadael iddynt eistedd yn y marinâd (sydd hefyd yn cynnwys llaeth cnau coco) am 8-12 awr. (trwy halen a lafant)

Rwbio Cyw Iâr wedi'i Grilio

Rwbio Cyw Iâr wedi’i Grilio

Mae’r rhwbiad sbeis hwn yn cynnwys garlleg, oregano, rhosmari, a siwgr brown, ac mae’n well os gallwch chi gael eich dwylo ar sbeisys sych a pherlysiau yn lle ffres. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig o bupur cayenne sych neu naddion pupur coch os ydych chi eisiau cic ychwanegol! (trwy bryn coginiol)

Cyw Iâr Dijon wedi'i grilio

Cyw Iâr Dijon wedi’i grilio

Mae mwstard Dijon yma yn ddigon cynnil y bydd hyd yn oed bwytawyr pigog eisiau mwy o’r cyw iâr hwn. Os penderfynwch wneud hyn gyda chluniau cyw iâr yn lle bronnau, byddwch yn barod i wneud ychydig mwy o goginio. Ond pa bynnag doriad a ddewiswch, gadewch iddo orffwys am 5 munud cyn ei weini. Fel hyn bydd y sudd yn ailddosbarthu fel bod pob brathiad yn llawn sudd. (trwy teimlo gourmet da)

gadewch i ni wybod yn Trydar sut i wneud eich cyw iâr ar y gril a thanysgrifio i’n e-gylchlythyr am ragor o awgrymiadau coginio.

O’r erthyglau ar eich gwefan

Erthyglau Perthnasol ar y We

Leave a Comment

Your email address will not be published.