Sut i wneud cacen Caprese o’r Eidal, y gacen a wnaed ar ddamwain

— Tymor 3 o Bwyd Eidalaidd gyda Silvia Colloca yn cael ei darlledu bob dydd Mawrth am 8pm ar SBS Food, neu ei ffrydio am ddim trwy SBS on Demand —

Mae yna gacen siocled flasus gydag almonau y mae Eidalwyr Napoli yn eu dathlu am reswm damweiniol: camgymeriad oedd ei chreu.

Mae Torta Caprese, un o’r pwdinau mwyaf blasus yn yr Eidal, hefyd yn cael ei ystyried yn “un o’r camgymeriadau mwyaf ffodus mewn hanes” (“uno dei pasticci più fortunati della storia”).

Wrth i’r stori fynd yn ei blaen, trwy ddamwain y gwnaed y gacen draddodiadol ar ynys Capri am y tro cyntaf yn y 1920au pan anghofiodd pobydd ychwanegu blawd at gacen almon. Y canlyniad oedd cacen llyfn, heb flawd gyda blas siocled cyfoethog. Fersiwn tebyg ond llawer mwy dadleuol o’r stori honno yw bod dynes ar ynys Capri wedi pobi’r gacen i gangsters yn ddamweiniol. Aeth mor nerfus wrth goginio cacen i droseddwyr nes iddi anghofio ychwanegu’r blawd.

Wrth gwrs, does neb yn gwybod a yw’r stori honno’n wir mewn gwirionedd. Mae cyfrif cystadleuol arall yn priodoli dyfais y gacen i gogyddion Napoli y gofynnodd gwraig Brenin Napoli o Awstria iddynt wneud cacen Sacher (cacen siocled o Awstria). Nid oeddent yn y diwedd yn gwneud pwdin yn unol â’ch cais. Yn lle hynny, buont yn byrfyfyr gan ddefnyddio almonau.

“Mae ganddo wead cyfoethog, trwchus a fydd yn llenwi unrhyw galon siocledi ymroddedig â llawenydd.”

Beth bynnag yw tarddiad gwirioneddol y gacen, mae un gwirionedd yn sefyll yn gadarn heddiw: mae Eidalwyr yn ddiolchgar am ei ddyfais, yn fwriadol neu’n ddamweiniol.

Cogydd a chyflwynydd y gyfres SBS coginio fel Eidaleg, Silvia Colloca, yn dathlu’r ‘gacen gwall’ gyda’i fersiwn ei hun o’r rysáit heb flawd. Mae hi’n gwneud cacen Caprese, cacen naturiol heb glwten, ym mhennod naw o’r trydydd tymor.

“Torta Caprese yw un o’r cacennau siocled hawsaf yn y byd i’w gwneud,” meddai Colloca wrth iddi baratoi’r gacen ar gyfer gwylwyr. “Mae’n hawdd gweld pam ei fod yn un o’r rhai mwyaf annwyl [cakes] ledled yr Eidal. Mae ganddo wead cyfoethog, trwchus a fydd yn llenwi unrhyw galon siocledi ymroddedig â llawenydd.”

Sut i feistroli cacen caprese

Mae rysáit Colloca ar gyfer cacen Caprese fel y mwyafrif o rai eraill. Mae ganddo lawer o wyau: chwe melynwy a phedwar gwyn ar wahân i fod yn fanwl gywir.

Peidiwch ag anghofio cynnwys siocled tywyll. Er bod llawer o ryseitiau’n galw am doddi’r siocled â menyn, mae Colloca yn glynu wrth ddewis Eidalaidd traddodiadol: olew olewydd.

“Does dim menyn ar y gacen yma. Os ydych chi’n meddwl bod y cyfuniad o siocled tywyll ac olew olewydd yn ymddangos ychydig yn estron i chi, rwy’n eich annog yn syml i roi cynnig arni oherwydd ei fod yn un o’r cyfuniadau hynny a fydd yn eich synnu ar ôl i chi roi cynnig arno yn y ffordd fwyaf cadarnhaol. . .”

Wrth gwrs, yr elfen hanfodol arall yn y rysáit cacen hon yw blawd almon (a elwir hefyd yn amnewidiad blawd).

Mae cyd-berchennog a phrif gogydd Capriccio Osteria & Bar yn Sydney, Nicole Bampton, yn dweud wrth SBS ei bod wedi bod yn gwneud cacen Caprese ers blynyddoedd lawer, byth ers iddi fod yn brentis ifanc. Yn fwy diweddar, gwnaeth gacen Capri ar gyfer ciniawau rhanbarthol y bwyty i ddathlu bwyd Napoli.

Yn ei brofiad fel cogydd, mae’n esbonio, mae cain y blawd almon yn gysylltiedig ag ansawdd terfynol y gacen. Po orau yw ansawdd y blawd almon, y gorau fydd y canlyniad terfynol.

“Gallwch chi wneud y blawd almon eich hun trwy gymysgu’r almonau yn fân iawn,” meddai Brampton. “Ond os nad oes gennych chi brosesydd bwyd gwirioneddol dda, ni fydd yr almonau yn malu’n dda iawn.

“Yn yr achos hwnnw, dylech brynu blawd almon eisoes wedi’i falu, byddai hynny’n llawer gwell. Hefyd, os nad ydych chi’n gwybod beth rydych chi’n ei wneud pan fyddwch chi’n cymysgu’r almonau, gallwch chi ei orwneud hi. Gallwch orweithio’r almonau, tynnu’r brasterau, a throi’r blawd almon yn biwrî neu fenyn almon.”

Mae Bampton hefyd yn awgrymu y gellir defnyddio blawd cnau eraill yn gyfnewidiol â blawd almon. “Gallwch roi blawd cnau cyll yn lle blawd almon os dymunwch. Bydd y gacen yn aros yn draddodiadol ac yn troi allan yn dda iawn.”

Mae maint yn bwysig: maint y tun cacennau yw

Awgrym arall yn y gegin ar gyfer eich gêm cacennau Caprese yw talu sylw i faint y badell gacennau rydych chi’n ei defnyddio wrth bobi.

“Rwy’n defnyddio padell gacennau bach oherwydd yr unig gyfrwng lefain yn y gacen hon yw’r wyau,” meddai Colloca. “Nid oes unrhyw bowdr pobi fel y cyfryw, sy’n golygu y bydd ond yn codi cymaint.

“Os ydych chi’n defnyddio padell gacennau fawr, bydd yn eithaf gwastad, sydd ddim yn broblem mewn gwirionedd. Ond os ydych chi eisiau sleisen fwy trwchus, efallai yr hoffech chi gynnwys y cytew o fewn waliau padell bastai lai.”

Ar ôl i’r gacen gael ei bobi, dylai’r gacen flasu’n llaith, yn flasus ac yn ddillyn. Gweinwch ef gydag aeron ar yr ochr a gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o le i bwdin.

“Gadewch i mi ddweud wrthych, nid yw hon yn gacen ysgafn,” meddai. “Mae hwn mor gyfoethog a maddeugar ag y mae’n swnio. Mae’n gacen weithiau, ond weithiau dyma’r gacen sydd ei angen arnom: cacen llofnod o ynys Capri.”

Ydych chi’n caru hanes? Dilynwch yr awdur yma: Instagram @yasmin_noone.

Leave a Comment

Your email address will not be published.